Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя опциите 100P и 120P към менюто за режима на забавено и забързано движение, когато кодекът е зададен на RAW или RAW и XAVC-I
 • Подобрява общата стабилност на камерата

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който стойността на EI не се отразява правилно по време на възпроизвеждане в режим Cine EI
 • Подобрява общата стабилност на камерата

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, свържете се с поддръжката за информация относно предишни версии.

Информация за файл

Име на файла

 • BODYDATA.DAT

Дата на издаване

 • 【DATE】

Подготовка

Този документ описва как да актуализирате системния софтуер на ILME-FX6. Данните за актуализация на версията първо се записват на SD карта тип SDXC или карта с памет CFexpress Type A, след което се актуализират през MENU.
ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • В този документ паметта CFexpress Type A е наричана CFexpress карта.
 • За подробности относно работата с MENU вижте Инструкциите за работа.

Проверка на съществуващата версия

Операционни системи

Изберете Version (Версия) → Version Number (Номер на версията) в менюто Maintenance (Поддръжка) за показване на версията на ILME-FX6.

Забележки относно надстройката

 • Винаги свързвайте предоставен адаптер за променлив ток, когато извършвате актуализация. Ако едновременно с това е поставен и комплект батерии, актуализацията ще продължи, ако адаптерът за променлив ток в последствие бъде изключен.
 • Изключете свързаните устройства (като USB устройства, SDI, HDMI, микрофон, аксесоари за гнездото) и извадете всички носители, които не се използват при актуализиране.
 • Когато използвате SD карта, уверете се, че е SDXC или CFexpress карта с памет. За подробности относно поддържаните SDXC карти или CFexpress карти вижте Инструкциите за работа.
 • Използвайте SDXC или CFexpress карта, която е форматирана в слота за карта с памет чрез функцията за форматиране на устройството. За подробности относно функцията за форматиране вижте Инструкциите за работа.

Запазване на данните за актуализация на версията на SDXC карта или CFexpress карта

 1. Поставете форматираната SDXC или CFexpress карта в компютър.
 2. Изтеглете ZIP файла с данни за актуализация на версията от сайта за изтегляне на данните за актуализация на версията и запазете данните на компютъра.
 3. Разархивирайте ZIP файла, за да извлечете данните за актуализация на версията (с име на файлово разширение .dat) и запазете данните в основната директория на SDXC картата или CFexpress картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не променяйте името на файла.

Актуализиране на версията на системния софтуер

ЗАБЕЛЕЖКА: Не извършвайте нито една от следните операции, докато актуализирате системния софтуер. Актуализацията на версията няма да бъде завършена и може да доведе до неизправност на устройството.

 • Не изваждайте SDXC или CFexpress картата
 • Не изключвайте устройството

За подробности относно управлението на устройството вижте Инструкциите за работа.

 1. Поставете SDXC или CFexpress картата, на която са запазени данните за актуализация на версията, в слот B на устройството.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Само слот B разпознава данните за актуализация на версията.
 2. Изберете Version (Версия) → Version Up (Надграждане на версия) в менюто Maintenance (Поддръжка) и изберете Execute (Изпълняване).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Появява се съобщение Please use the AC Adapter (Моля, използвайте адаптера за променлив ток). Ако данните за актуализация на версията не могат да бъдат определени, елементът Version Up (Надграждане на версия) не може да бъде избран.
 3. Изберете Execute (Изпълняване) на екрана за потвърждение на актуализацията на версията.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Появява се съобщение Version Update VX.XXVY.YY (Актуализация на версия VX.XX) (X.XX: номер на съществуваща версия, Y.YY: номер на най-новата версия).

 4. Изберете отново Execute (Изпълняване) на екрана за потвърждение на актуализацията на версията. Актуализацията на версията стартира. Когато стартира актуализацията на версията, индикаторът за достъп мига. Процесът отнема приблизително 6 минути (времето ще варира в зависимост от комбинацията от старата и новата версия на актуализацията). Когато актуализацията на версията завърши успешно, индикаторът за достъп спира да мига и устройството се рестартира автоматично.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако черен екран се показва за 15 минути или повече, поставете превключвателя на захранването на устройството в положение OFF (Изкл.), изключете от контакта и след това включете отново кабела за електрозахранването и поставете превключвателя на захранването в положение ON (Вкл.). Проверете процедурата за актуализиране на версията и след това изпълнете процедурата за актуализация отново от стъпка 1. Ако проблемът с актуализацията на версията продължава и актуализацията не е успешна, може да има проблем с устройството. Свържете се със сервизен представител на Sony.

 5. Проверете дали версията е актуализирана (вижте Проверка на съществуващата версия). Ако системният софтуер не е актуализиран до последната версия, проверете процедурата за актуализиране на версията и след това изпълнете процедурата за актуализация отново от стъпка 1.