Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • SRS-RA3000
 • SRS-RA5000

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя поддръжка за Amazon Music HD 360 Reality Audio, налично от Amazon Music HD
 • Актуализира Chromecast built-in за Audio v1.44, за да поддържа Google Cast 360 Reality Audio

ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате услугата за разпространение на музика Chromecast built-in. Тя ще бъде автоматично инсталирана, когато има налична активна мрежова връзка и устройството не се използва.

Системни изисквания

 • Устройство с Android (V5.0 или по-нова) или iOS устройство (iOS 11.0 или по-нова)
 • Активна връзка с интернет
 • Трябва да се инсталира най-новата версия на приложението Sony | Music Center
 • Високоговорителят трябва да бъде свързан с Вашето устройство с Android или iOS

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до версия 1.12

Версия на файла

 • 1.12

Дата на издаване

 • 06-04-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако се показва версия, по-стара от 1.12, силно Ви препоръчваме да актуализирате фърмуера. Ако не сте сигурни, е лесно да проверите коя версия на фърмуера имате в момента:

 1. Включете тонколоната.
 2. Отворете приложението Sony | Music Center.
 3. Свържете Вашия високоговорител към приложението Sony | Music Center.
 4. Изберете Настройки.
 5. Изберете System (Система).
 6. Потвърдете версията на фърмуера (числата в червеното квадратче).
  Текуща версия на фърмуера на високоговорителя

Изтегляне и инсталиране

Софтуерът ще се актуализира автоматично до най-новата версия на софтуера, докато има връзка с интернет чрез Wi-Fi мрежа. Ако получите съобщение за актуализация, когато се свържете към приложението Sony | Music Center, следвайте инструкциите, за да извършите актуализацията. Актуализациите на софтуера ще се предоставят от време на време, когато нова функция стане достъпна или актуализацията е необходима за стабилна употреба.

Важна забележка

 • Не можете да дезактивирате автоматичната актуализация на софтуера.
 • Предишните версии на софтуера не могат да се извлекат.
 • Не изключвайте и не работете с продукта, докато го актуализирате.
 • За да инсталирате актуализацията на софтуера, трябва да се съгласите с лицензионното споразумение с краен потребител (EULA).
 • Софтуерът за този продукт се актуализира автоматично от време на време и не можете да изберете или да откажете да изтеглите този автоматично актуализиращ се софтуер.
 • По време на актуализацията индикаторът Power (Захранване) (зелен) премигва бързо, а когато се изтеглят данните за актуализация, индикаторът LINK (Връзка) (кехлибарен) също премигва едновременно.