Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ZV-1

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който в редки случаи фотоапаратът се рестартира в режим Still Image (Статични кадри)

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Добавя функцията за USB поточно предаване
  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  •  Свързването чрез USB кабел към компютър или смартфон Xperia Ви позволява да провеждате поточно предаване на живо и онлайн комуникация с високото видео и аудио качество
  • Това се отнася за смартфони Xperia 1 II или Xperia 5 II, които са надстроени до Android 11. Наличността на актуализацията зависи от региона. (От 9 февруари 2021 г.)
  • Използвайте наличен в търговската мрежа USB кабел или адаптер за преобразуване на изводи
 • Подобрява общата стабилност и производителност на фотоапарата
  ЗАБЕЛЕЖКА: Направете справка с помощното ръководство за подробности относно всички актуализирани функции. 

Информация за файл

Име на файла

 • Update_DSCZV1V201.exe

Версия на файла

 • 2.01

Размер на файла

 • 319 MB (334 818 672 байта)

Дата на издаване

 • 01-04-2021

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е Ver.2.00или по-стара, е необходима актуализация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако екранът за настройка на Date/Time (Дата/час) се появи, когато включите фотоапарата, не забравяйте да зададете правилните стойности за дата и час.

 1. Изберете Menu  (Меню) → Setup5  (Настройка 5)→ Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на обновяването на системния софтуер е съвместима със следните версии на Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Компютърен хардуер

Обновяването на системния софтуер изисква следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 600 MB или повече
  ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BX1.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е  (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-BX1).
 • Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Премахнете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Актуализацията на системния софтуер ще продължи приблизително 24 минути. Моля, не позволявайте на компютъра Ви да влезе в режим на заспиване през този период.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът влезе в режим на заспиване и актуализацията се прекъсне, целият процес на актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте About This System Software Updater (Относно тази програма за обновяване на системния софтуер) в менюто System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер), тъй като това може да доведе до срив на софтуера на програмата за обновяване.
 • Не свързвайте фотоапарата към никакви други устройства освен компютъра Ви.
 • Не свързвайте фотоапарата и компютъра все още.
 • Уверете се, че компютърът Ви е свързан към интернет.
 • Според инструкциите в прозореца System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер) на фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup3 (Настройка 3) → USB Connection (USB връзка) и проверете дали опцията Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем) е избрана. Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Файлът Update_DSCZV1V201.exe ще започне да се изтегля.
  Размер на файла: 319 MB (334 818 672 байта)
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Със стандартните настройки на Microsoft Edge файлът с актуализацията ще бъде записан в папката Downloads (Изтегляния). Щракнете върху плочката Desktop (Работен плот) в началния екран и намерете изтегления файл в папката Downloads (Изтегляния), като използвате Explorer.

Стъпка 1: Стартиране на актуализацията

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла Update_DSCZV1V201.exe, който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата към компютъра все още.
 3. Програмата за обновяване на системния софтуер стартира.
 4. Включете фотоапарата и го свържете към компютъра с предоставения USB кабел. Когато го направите, USB Mode (USB режим) се извежда на LCD екрана на фотоапарата.
 5. Щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде намерена) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 6. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е Ver.2.00 или по-стара, щракнете върху Next (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е Ver.2.01, не е необходима актуализация. В такъв случай разкачете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово), изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата отново.

  Необходима е актуализация
  Необходима е актуализация

  Не е необходима актуализация
  Не е необходима актуализация
 7. Камерата автоматично ще се нулира.
 8. Стартиране на актуализацията. След автоматично рестартиране актуализацията ще започне и ще се покаже лента за напредък.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализацията ще отнеме около 6 минути, за да приключи.
 9. Когато обновяването приключи, камерата ще се рестартира автоматично. Когато LCD екранът се появи отново, щракнете върху Finish (Готово) и разкачете USB кабела.

  ЗАБЕЛЕЖКА: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.

Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си

 1. На фотоапарата изберете Menu  (Меню)→ Setup5 (Настройка 5) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Нова версия на системния софтуер

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 6 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.