Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • KDL-43W755C
 • KDL-43W756C
 • KDL-43W805C
 • KDL-43W807C
 • KDL-43W808C
 • KDL-43W809C
 • KDL-50W755C
 • KDL-50W756C
 • KDL-50W805C
 • KDL-50W807C
 • KDL-50W808C
 • KDL-50W809C

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Разрешава проблема с черен екран, породен от декодирането на формата High Efficiency Video Coding (HEVC) чрез телевизионния тунер
 • Подобрява функцията Wi-Fi

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Ограничения

 • За използване само на телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Подготовка

Видео обучаващи материали: как да актуализирате телевизора си

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може да е вече актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя е версията на софтуера, който имате, като следвате тези инструкции:

 1. Натиснете бутона HELP на дистанционното управление.
 2. На телевизионния екран версията на софтуера е показана под името на модела.
  • Модел: KD-/KE-/XBR-xxxxxxxx
  • Версия на софтуера: PKG-xxxxxxxx

Ако номерът на версията е PKG5.457.xxxx или по-висок, Вие вече разполагате с най-новата версия на софтуера и не е необходима актуализация.

Съществуват 2 начина за актуализация на фърмуера на Вашия телевизор BRAVIA:

 • Използване на функцията Automatic software download (Автоматично изтегляне на софтуер) (лесно)
  ЗАБЕЛЕЖКА: Телевизорът Ви може да покаже Software is up to date (Софтуерът е актуализиран) дори ако не е инсталирана нова версия. Актуализациите за автоматични изтегляния на софтуер са разместени и може да не са налични на момента. Please try again later. Ако предпочитате да актуализирате сега, следвайте инструкциите за изтегляне и инсталиране на софтуерната актуализация чрез USB флаш устройство.
 • Чрез USB флаш устройство

Използване на функцията Automatic software download (Автоматично изтегляне на софтуер) (лесно):

Sony предоставя актуализации на софтуера, за да подобри функционалностите и да предостави на потребителите най-новото телевизионно изживяване. Най-лесният начин за получаване на актуализации на софтуер е да използвате Automatic Software Download (Автоматично изтегляне на софтуер). Тази настройка е активирана по подразбиране.
Ако сте активирали Automatic software download (Автоматично изтегляне на софтуер) по-долу, автоматично ще получите известие да актуализирате телевизора си.

 1. Натиснете бутона HELP на дистанционното управление.
 2. Изберете System software update (Обновяване на системния софтуер).
 3. Изберете Automatic software download (Автоматично изтегляне на софтуер).

Новата актуализация на фърмуера ще бъде разпространявана постепенно до всички телевизори, свързани към интернет, през седмиците след нейното пускане.

ВАЖНО: Следните раздели "System Requirements" (Системни изисквания), "File Info" (Информация за файл), "Download" (Изтегляне) и "Install" (Инсталиране) се отнасят за процедурата за актуализиране чрез USB флаш устройство. Можете да ги игнорирате, ако сте завършили актуализацията, използвайки функцията "Automatic software download" (Автоматично изтегляне на софтуер).

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте Questions and Answers (Въпроси и отговори) на сайта за поддръжка на Sony.

Чрез USB флаш устройство:

Можете също да актуализирате софтуера с помощта на USB флаш устройство. Ако няма зададена интернет връзка на Вашия телевизор или ако не искате да чакате актуализацията чрез функцията Automatic software download (Автоматично изтегляне на софтуер) , опитайте да изтеглите и да актуализирате, като използвате USB флаш устройство според указанията по-долу.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB флаш устройство
  * Можете да актуализирате Вашия телевизор дори ако в USB флаш устройството има други файлове.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до "v5.457" за телевизора

Име на Zip файл

 • sony_tvupdate_2015_5457_eua_auth.zip

Версия на файла

 • 5.457

Размер на файла

 • 1 603 630 869 байта

Дата на издаване

 • 07-04-2021

Изтегляне

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора и не го изключвайте от захранването, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да стартирате актуализацията на фърмуера (само модели със запис на USB HDD).

Как да изтеглите програмата за актуализация:

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я съхраните на USB флаш устройство.

 1. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
  1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
  2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла с актуализация на Вашия компютър.
 2. Проверете името и размера на изтегления файл (вижте раздела File Info (Информация за файл).
 3. Извлечете изтегления файл.
  ЗАБЕЛЕЖКА: След като разархивирате изтегления файл, ще намерите друг файл (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg).
 4. Поставете USB флаш устройството във Вашия компютър.
 5. Копирайте или плъзнете и пуснете разархивирания файл в основната директория на Вашето USB устройство.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Основната директория е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 6. Премахнете USB флаш устройството от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталиране на актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Процесът може да отнеме до 30 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново. Моля, следвайте лесните стъпки по-долу:

 1. Включете телевизора.
 2. Уверете се, че в телевизорът няма включени USB устройства.
 3. Поставете USB флаш устройството, съдържащо разархивирания файл (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg), в USB порта на телевизора.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате всеки USB слот, ако телевизорът разполага с няколко такива.
 4. След разпознаване на USB флаш устройството на телевизора ще се появят различни съобщения. Следвайте екранните инструкции.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако съобщенията не се появяват автоматично, опитайте да изключите и включите телевизора с дистанционното управление.
 5. След приключване на копиране на файла от USB флаш устройството процесът на актуализация ще започне, индикаторът за ЗАХРАНВАНЕ на телевизора ще започне да мига в бяло и ще се изведе екранът за напредък на актуализацията.
 6. След няколко минути телевизорът ще се изключи и ще се включи отново за завършване на актуализацията.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на процеса на инсталиране, моля:
  • Не изваждайте USB устройството
  • Не изключвайте телевизора
  • Не изключвайте телевизора от електрозахранването
 7. Когато актуализацията на софтуера приключи, на телевизора ще се изведе съобщение, което указва, че актуализацията на софтуера е приключила.
 8. Внимателно премахнете USB устройството от USB слота.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Проверете текущата софтуерна версия, за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е PKG5.457.xxxx, актуализацията на софтуера е успешна.
 • Ако номерът на версията не е PKG5.457.xxxx, изтеглете и инсталирайте актуализацията отново.

Въпроси и отговори

ЧЗВ

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.
 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Брой За да е сигурно, че Вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара софтуерна версия не е възможна. Най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.
 • Нормално ли е телевизорът да се изключи по време на актуализацията?
  Да, нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Телевизорът ще се рестартира по-бавно, докато се инсталира новият софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Вашия телевизор

При извеждане на телевизора на съобщението An error occurred during the software update (Възникна грешка при софтуерната актуализация) или Software cannot be updated using this USB device (Софтуерът не може да бъде актуализиран с помощта на това USB устройство), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на телевизора.
 2. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.

Ако на телевизора бъде изведено съобщението No newer version of the TV software was found (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се опитвате да актуализирате софтуера с помощта на USB флаш устройство, проверете следното.

 • Уверете се, че USB флаш устройството е изправно.
 • Дисковото устройство трябва да се форматира във FAT16, FAT32, exFAT или NTFS.
 • Актуализацията може да бъде неуспешна дори когато се използва USB флаш устройство, което отговаря на горепосочените условия, в зависимост от размера и структурата на директорията на другите файлове в дисковото устройство. Ако актуализацията бъде неуспешна, изтрийте другите файлове и опитайте отново само с файла за актуализиране, запаметен в USB флаш устройството. Ако актуализацията продължава да е неуспешна, форматирайте USB флаш устройството до FAT32 и опитайте отново.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте раздела Questions and Answers (Въпроси и отговори) на сайта за поддръжка на Sony.