Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • KD-32W800

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Решава проблем с непрекъснато рестартиране след актуализация на софтуера
 • Включва Гърция в списъка с държави

Ограничения

 • За използване само с телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави/региони.

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може вече да е актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя е версията на софтуера, който имате, като следвате тези инструкции:

 1. Включете телевизора си и натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
 2. Изберете Settings (Настройки).
 3. Изберете Device Preferences (Предпочитания за устройство).
 4. Изберете About (Относно), след което версията на софтуера ще се показва на реда Software Version (Версия на софтуера).

Ако номерът на версията е 10007 или по-висок, Вие вече разполагате с най-новата версия на софтуера и не е необходима актуализация.

Съществуват 2 начина за актуализация на фърмуера на Вашия телевизор BRAVIA:

 • Използване на функцията System software update (Обновяване на системния софтуер) (лесно)
 • Чрез USB флаш устройство

Използване на функцията System software update (Обновяване на системния софтуер) (лесно):

Sony предоставя актуализации на софтуера, за да подобри функционалностите и да предостави на потребителите най-новото телевизионно изживяване. Най-лесният начин да получите актуализации на софтуера е чрез интернет връзката на телевизора. Ако получите известие за обновяване на системния софтуер, можете да го инсталирате от менюто Home (Начало).

Новата актуализация на фърмуера ще бъде разпространявана постепенно до всички телевизори, свързани към интернет, през седмиците след нейното пускане.

ВАЖНО: Следните раздели "System Requirements" (Системни изисквания), "File Info" (Информация за файл), "Download & Install" (Изтегляне и инсталиране) се отнасят за процедурата за актуализиране чрез USB флаш устройство. Можете да ги игнорирате, ако сте завършили актуализацията с помощта на функцията "System software update" (Обновяване на системния софтуер).

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте Въпроси и отговори на сайта за поддръжка на Sony.

Чрез USB флаш устройство:

Можете също да актуализирате софтуера с помощта на USB флаш устройство. Ако няма зададена интернет връзка на Вашия телевизор или ако не искате да чакате актуализацията чрез функцията System software update (Обновяване на системния софтуер), опитайте да изтеглите и да актуализирате, като използвате USB флаш устройството според указанията по-долу.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB флаш устройство
  Забележка: Можете да актуализирате Вашия телевизор дори ако в USB флаш устройството има други файлове.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до v10007 за телевизора

Име на Zip файл

 • sony_atvondfull_braviatl_10007000_wwa_auth.zip

Версия на файла

 • 10007

Размер на файла

 • 1 436 684 776 байта

Дата на издаване

 • 14-07-2021

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора и не изваждайте щепсела от контакта, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.

Как да изтеглите програмата за актуализация

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я съхраните на USB флаш устройство.

 1. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
  1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
  2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла с актуализация на Вашия компютър.
 2. Проверете името и размера на изтегления файл (вижте раздела File Info (Информация за файл)).
 3. Разархивирайте изтегления файл на място на Вашия компютър, което можете лесно да намерите.
 4. След като разархивирате изтегления файл, ще намерите друг файл (SY0M_TPM219E_EUR_MT9675_ALLPANEL_braviatl.XXXXX_YYYYYYYY_ZZZZ.pkg).
  Забележка: XXXXX е версията на текущата актуализация на софтуера.
 5. Преименувайте .pkg файла като "Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin".
  Забележка: XXXXX е версията на текущата актуализация на софтуера.
 6. Поставете USB флаш устройството във Вашия компютър.
 7. Копирайте или плъзнете и пуснете файла (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) в основната директория на Вашето USB устройство.
  Забележка: Основната директория е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 8. Премахнете USB флаш устройството от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Процесът може да отнеме до 15 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново. Моля, следвайте лесните стъпки по-долу:

 1. Включете телевизора.
 2. Уверете се, че в телевизора няма включени USB устройства.
 3. Поставете Вашето USB флаш устройство, което съдържа файла (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin), в USB порт на телевизора.
  Забележка: Можете да използвате който и да е USB слот, ако телевизорът разполага с няколко USB порта.
 4. Изключете захранващия кабел (проводник към електрическата мрежа) на телевизора от мрежата.
 5. Телевизорът ще показва Software update in progress (Актуализация на софтуера в прогрес), след като отново включите захранващия кабел (проводник към електрическата мрежа).
 6. След няколко минути телевизорът ще се рестартира автоматично.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на процеса на инсталиране на софтуера, моля:

  • Не изваждайте USB устройството
  • Не изключвайте телевизора
  • Не изключвайте телевизора от електрозахранването

 7. Внимателно премахнете USB устройството от USB слота.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Проверете текущата версия на софтуера, за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е 10007, актуализацията на софтуера е била успешна.
 • Ако номерът на версията не е 10007, изтеглете и инсталирайте актуализацията отново.

Въпроси и отговори

Евентуален проблем по време на актуализация

Нужна Ви е повече информация? Вижте нашите често задавани въпроси за обновяване на софтуера чрез интернет:

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.

 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Не. За да е сигурно, че Вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара версия на софтуера не е препоръчителна. Най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.

 • Нормално ли е телевизорът да се изключи по време на актуализацията?
  Да, нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Ще отнеме време да се рестартира телевизорът, докато инсталирате новия софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Вашия телевизор

При извеждане на телевизионния екран на съобщението An error occurred during the software update (Възникна грешка при актуализацията на софтуера), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Уверете се, че телевизорът разполага с поне 2 GB свободно място за съхранение.
  1. На дистанционното управление натиснете бутона HOME, за да се покаже менюто HOME (Начало).
  2. Отидете до Settings (Настройки) и го изберете.
  3. Отидете до Device Preferences (Предпочитания за устройство) и го изберете.
  4. Отидете до Storage (Хранилище) и го изберете.
  5. Отидете до Internal Shared Storage (Вътрешно споделено хранилище) и го изберете.
  6. Отидете до Available (Налично) и проверете текущото налично място за съхранение.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на телевизора.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.
 4. Ако на телевизионния екран бъде изведено съобщението No newer version of the TV software was found (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

Забележка: Ако се опитвате да актуализирате софтуера с помощта на USB флаш устройство, уверете се, че USB флаш устройството е в изправност.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте раздела Въпроси и отговори на сайта за поддръжка на Sony.