Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • LSPX-S2

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя поддръжка за промени на услугата Spotify
 • Коригира някои езикови означения

Системни изисквания

 • Устройство с Android (V5.0 или по-нова) или iOS устройство (iOS 11.0 или по-нова)
 • Активна връзка с интернет
 • Трябва да се инсталира най-новата версия на приложението Sony | Music Center
 • Високоговорителите трябва да бъдат свързани с Вашето устройство с Android или iOS

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера 1.07 за LSPX-S2

Версия на файла

 • 1.07

Дата на издаване

 • 24-06-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията се показва като 1.06 или по-стара, силно препоръчваме да актуализирате фърмуера.
Ако не сте сигурни, е лесно да проверите коя версия на фърмуера имате в момента:

 1. Включете високоговорителя.
 2. Стартирайте приложението Sony|Music Center.
 3. Свържете Вашия високоговорител към приложението Sony|Music Center.
 4. Изберете Settings (Настройки).
 5. Изберете System (Система).
 6. Потвърдете версията на фърмуера (числата в червеното квадратче).

Важна забележка

Актуализации на софтуера са възможни, когато високоговорителят е в следните състояния.

 • Високоговорителят е свързан с извода за променлив ток с предоставения USB адаптер за променлив ток.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализации на софтуера не могат да бъдат извършени, когато се използва вградена акумулаторна батерия.
 • Високоговорителят е свързан с интернет чрез Wi-Fi.
 • Ако използвате функциите multiple Speaker ADD (добавяне на множество високоговорители), безжично стерео или безжично в няколко стаи чрез множество устройства, моля, отменете тези функции и актуализирайте устройствата едно по едно.

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-стара версия.
 • Процесът по актуализация ще отнеме приблизително 15 минути, за да завърши.

Изтегляне и инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Свържете към контакт за електрозахранване.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализацията на софтуера не може да бъде извършена, когато използвате само захранване от батерията. Използвайте USB адаптера за променлив ток и предоставения USB кабел, за да свържете порта DC IN 5 V на устройството към електрически контакт.
 2. Натиснете бутона (вкл./в готовност), след това включете захранването.
 3. Свържете към интернет (мрежата).
 4. Стартирайте приложението Sony|Music Center.
 5. Свържете Вашия високоговорител към приложението Sony|Music Center.
 6. Следният екран ще бъде показан, когато бъде установена връзка.
  изображение на Sony | екран на приложението Music Center
 7. Ако е приложима актуализация, Update the software of the speaker. (Актуализирайте софтуера на високоговорителя.) ще се покаже и можете да натиснете More Info (Повече информация).
 8. Натиснете OK за стартиране на актуализацията.
 9. Щом изтеглянето започне, то автоматично ще премине към следващия екран, след като изтеглянето завърши.
 10. Щом прехвърлянето започне, автоматично ще премине към следващия екран, след като прехвърлянето завърши.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Не изключвайте високоговорителите си, докато се изтеглят актуализации, прехвърлят се данни или се извършва актуализация, в противен случай високоговорителите може да станат неизползваеми. Когато актуализацията на софтуера завърши, натиснете OK.
 11. Ако екранът не се покаже, проверете дали версията е надстроена чрез следващата стъпка.
 12. Високоговорителят автоматично се изключва, когато актуализацията на софтуера приключи.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела Check the firmware version (Проверете версията на фърмуера).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако показаната версия на фърмуера е 1.07, надстройката е успешна.

Въпроси и отговори

Появява се съобщение за грешка при актуализация.

 1. Натиснете OK.
 2. Рестартирайте (изключете захранването и го включете отново) високоговорителя.
 3. След това рестартирайте Sony | Music Center и отново актуализирайте.

Въпреки че обновяването претърпя неуспех по време на процеса, проверете версията на фърмуера. Ако версията се показва като 1.07, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера. Можете да проверите версията от настройките в приложението Sony | Music Center. За да разберете как да проверите версията, отидете до Check the firmware version (Проверете версията на фърмуера) на тази страница.

Ако индикаторът (вкл./в готовност) премигва бавно в оранжево, както е обяснено по-долу:

Функцията за автоматична актуализация на софтуера (Auto Update) (Автоматична актуализация) на високоговорителя е активирана от Sony | Music Center. Актуализацията се извършва, когато не използвате високоговорителя, например в полунощ или когато високоговорителят е в режим BLUETOOTH/Network Standby (Готовност на мрежата). Индикаторът (вкл./в готовност) премигва бавно в оранжево, докато високоговорителят се актуализира.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да направите настройката за часова зона от Sony | Music Center.

Ако индикаторите светят/премигват, както е обяснено по-долу:

 • Индикаторът за мрежа светва в бяло за 1 секунда
 • Индикаторът за BLUETOOTH светва в бяло за 1 секунда
 • Индикаторът (вкл./в готовност) премигва бързо в оранжево

Актуализацията на софтуера е неуспешна.
Изключете високоговорителя, след това го включете отново. Актуализацията ще продължи. Ако ситуацията не се подобри след изключване и включване на високоговорителя, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.