Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • SRS-HG1

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Подобрява защитената комуникация

ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате вградената услуга за разпространение на музика Chromecast. Ако не инсталирате актуализацията ръчно, тя ще бъде автоматично инсталирана, когато има активна мрежова връзка и високоговорителят не се използва.

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера 6.28

Версия на файла

 • 6.28

Дата на издаване

 • 29-07-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията се показва като 6.05 или по-стара (SRS-HG1) 6.14, или по-стара (SRS-HG10), силно Ви препоръчваме да актуализирате фърмуера.
Ако не сте сигурни, е лесно да проверите коя версия на фърмуера имате в момента:

Забележка: Изображението по-долу използва екрана на SRS-HG10.

 1. Свържете устройството и смартфона към една и съща Wi-Fi мрежа, като използвате приложението Sony | Music Center (SongPal).
 2. Стартирайте приложението Sony | Music Center (SongPal) на смартфона си.
 3. Изберете високоговорителя.
 4. Изберете Settings (Настройки).
 5. Изберете Other Settings (Други настройки) (за SRS-HG1) или System (Система) (за SRS-HG10).
 6. Потвърдете версията на фърмуера на високоговорителя.

Изтегляне и инсталиране

Софтуерната актуализация е налична чрез интернет (мрежата). Моля, извършете следните стъпки.

ВАЖНО:

 • Ако индикаторът за захранване на устройството продължава да мига в зелено дори след натискане на бутона за включване на захранването, натиснете бутона RESET, намиращ се в долната част на устройството.
 • Моля, уверете се, че устройството Ви е свързано към електрически контакт чрез USB адаптера за променлив ток, преди да започнете актуализацията.


Забележка: Не можете да актуализирате до последната версия на софтуера, ако устройството НЕ Е свързано с интернет (мрежата).

 1. Свържете към контакт за електрозахранване.
  • Използвайте USB адаптера за променлив ток и предоставения микро USB кабел, за да свържете порта DC IN 5 V на устройството към електрически контакт.
  Забележка: Актуализацията на софтуера не може да бъде извършена, когато използвате само захранване от батерията.
 2. Свързване към интернет (мрежата)
  • Свързване посредством приложението Sony | Music Center (SongPal) на Вашето мобилно устройство
  • Свързване чрез Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Свързване с помощта на компютър

  Забележка: За подробности вижте ръководството с инструкции за устройството
 3. Ако високоговорителят е включен, натиснете бутона (включено/в готовност) и го изключете.
 4. Включете стабилно захранващия кабел, свързан към адаптера за променлив ток, в електрически контакт.
  Забележка: Софтуерната актуализация не може да се извърши, когато устройството разчита само на мощността на батерията
 5. Натиснете бутона (вкл./в готовност), за да включите захранването.
 6. Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане светнал в оранжево. Винаги, когато има налична софтуерна актуализация, бутонът WPS/UPDATE светва.
 7. Докоснете и задръжте бутона WPS/UPDATE, докато не чуете звуков сигнал. Когато започне актуализацията на софтуера, бутонът WPS/UPDATE започва да мига.
  Забележка: Високоговорителят не работи по време на актуализация.
 8. Мигането (интервалът и състоянието) на бутона WPS/UPDATE се променя по време на процеса на актуализация.
 9. Бутонът WPS/UPDATE се изключва и високоговорителят превключва в режим на готовност или режим BLUETOOTH/мрежа в готовност автоматично след приключване на актуализацията.
 10. Проверете версията, като следвате стъпките, описани в "Проверка на версията на фърмуера", за да потвърдите, че актуализацията е извършена успешно.

Въпроси и отговори

Всички LED индикатори за функциите светят

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Натиснете бутона (вкл./в готовност), за да изключите високоговорителя, после го включете отново. Уверете се, че високоговорителят е свързан към интернет и бутонът WPS/UPDATE свети, после започнете отново актуализацията.