Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HT-A7000

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Добавя поддръжка за възпроизвеждане на Amazon Alexa Cast и гласово управление на Amazon Alexa
 • Добавя поддръжка за Amazon Music HD 360Reality Audio, налично от Amazon Music HD
 • Актуализиране до Chromecast built-in for Audio v1.52 за поддръжка на Google Cast 360Reality Audio

Информация за файл

Име на файл

 • Версия на актуализацията на фърмуера 1.158 за HT-A7000

Версия на файла

 • 1.158

Размер на файла

 • 479 MB (503 290 080 байта)

Дата на издаване

 • 25-08-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нова компактна тонколона. Ако номерът на версията е 1.158 или по-голям, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона: ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI2, изберете HDMI2 като вход.
 2. Включете компактната тонколона.
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите екрана HOME (Начало)
 4. От началния екран изберете Setup (Настройка) → Advanced Settings (Разширени настройки) с помощта на бутоните със стрелки на дистанционното управление. След това натиснете бутона ENTER (Въвеждане).
 5. Изберете System Settings (Системни настройки) → System Information (Информация за системата) с бутоните със стрелки на дистанционното управление. След това натиснете бутона ENTER (Въвеждане).
 6. На екрана на телевизора, ако номерът на версията е 001.158 или по-голям (може да игнорирате 1-вата и 2-рата нула на номера на версията на софтуера), вече имате най-новата версия на фърмуера.

Важна забележка

 • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай можете да повредите своята HT-A7000.
 • Не изключвайте HT-A7000 и не прекъсвайте захранването, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Не изваждайте захранващия кабел, докато софтуерът се изтегля и актуализира.
 • Не изваждайте захранващия кабел, докато актуализацията не завърши. Това може да доведе до грешка в системата.

Има два лесни начина за актуализация на фърмуера:

МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?

Интернет/мрежа
(ПРЕПОРЪЧАНО)

 • активна интернет връзка (чрез безжичен рутер)
 • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и най-бързият начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение
 • Компютър
 • USB устройство за съхранение на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете към интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране чрез интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията от интернет.

От какво се нуждаете:

 • активна интернет връзка (чрез безжичен рутер)
 • съвместим телевизор

Настройване на оборудването:

 1. Включете Вашия телевизор и се уверете, че е избран входът, към който е свързана компактната Ви тонколона. (Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI2, изберете HDMI2 като вход)
 2. Свържете компактната тонколона към Вашия източник на интернет с помощта на безжичен рутер.
 3. Включете компактната тонколона.
 4. На дистанционното управление натиснете HOME и изчакайте, докато не видите екрана HOME (Начало).

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. В менюто HOME (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → Advanced Settings (Разширени настройки) → Software Update (Актуализация на софтуер) → Network update (Актуализиране през мрежата) и след това натиснете ENTER (Въвеждане).
 2. Когато съобщението Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 001.158 (Актуализирайте до нова версия на софтуера. Никога не изключвайте захранването по време на актуализацията. Текуща версия 00x.xxx Нова версия 001.158) се покаже на телевизионния екран, изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 3. На телевизионния екран се показва съобщението Update Caution (Внимание при актуализация). Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане).
 4. Компактната тонколона изтегля данните на фърмуера от интернет.
 5. След изтеглянето компактната тонколона ще се рестартира и ще започне актуализацията на главното устройство. Докато главното устройство се актуализира, на дисплея на предния панел ще се показва лента със състоянието на напредъка на актуализацията XX%.
 6. След като главното устройство бъде актуализирано, компактната тонколона автоматично ще се рестартира отново. Ако е необходимо, тогава ще започне актуализацията на събуфера или задните високоговорители.
 7. Актуализацията завършва, когато на телевизора се появи съобщение за край.

Стъпка 2: Потвърдете дали актуализацията е била успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 1.158, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Вашата компактна тонколона, използвайки интернет.

 • Съобщението The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Устройството не е свързано към мрежата. За да актуализирате, Вашата компактна тонколона трябва да бъде свързана с интернет.) се показва на телевизионния екран.
  1. Уверете се, че рутерът и всички устройства, свързани между компактната тонколона и рутера, са включени.
  2. Уверете се, че всички кабели между компактната тонколона и рутера са свързани правилно.
  3. Опитайте отново процеса на актуализация
  Ако не можете да извършите Update via Internet (Актуализация чрез интернет), пробвайте процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет).
 • След стартирането на процедурата Update via Internet (Актуализация чрез интернет) се показва съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран), но лентата за напредък на дисплея си остава същата.
  В зависимост от мрежовата връзка процедурата Update via Internet (Актуализация чрез интернет) може да отнеме дълго време (до 60 минути). Затова се показва съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран) и лентата за напредъка на дисплея си остава непроменена за дълго време.
 • При стартиране на процедурата Update via Internet (Актуализация чрез интернет) на телевизора се показва съобщението Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено. Неуспешна комуникация със сървъра. Моля, опитайте отново.) и не можете да извършите надстройката на фърмуера.
  • Уверете се, че безжичната Ви мрежа е свързана.
  • Уверете се, че сте потвърдили дали компактната Ви тонколона има собствен IP адрес в настройките на мрежата, или не. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате, в полето "Proxy Server" (Прокси сървър), вместо името на хоста на прокси сървъра.)
  • Опитайте отново актуализацията.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете компактната тонколона и опитайте отново актуализацията.
 • Актуализацията се извършва вече над 60 минути и още не е приключила.
  Ако проблемът продължи, скоростта на предаване на мрежата може да е ниска. В този случай, моля, опитайте се да актуализирате Вашата система чрез процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет).
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението Already Updated (Вече е актуализиран).
  Текущата инсталирана версия на фърмуера на компактната тонколона е най-новата

Актуализация чрез устройство с USB памет и Вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на своята HT-A7000.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че Вашият компютър работи с една от следните операционни системи, и пригответе USB флаш устройството.

Операционни системи

 • Windows 10
 • Windows 8,1
 • Mac OS X

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла A7HT-1_158.zip на Вашия компютър, като се уверите, че помните директорията.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете върху "Properties" (Свойства). Проверете дали размерът е 479 MB (503 290 080 байта).
Прехвърлете файловете за актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Извлечете файла за актуализация от файла A7HT-1_158.zip.
  • За операционна система Mac OS X:
   1. Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху файла A7HT-1_158.zip.
   2. Ще бъде създаден нов файл с име F_A7HT3.UPG.
  • За операционна система Microsoft Windows 10 или 8.1:
   1. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон върху файла A7HT-1_158.zip, след което щракнете върху Extract All (Извличане на всички).
    Забележка: За Windows 8.1, Windows 10 настройките по подразбиране за Microsoft Edge ще запазят файла в папката Downloads (Изтегляния). За да намерите папката Downloads (Изтегляния), щракнете върху прозореца Desktop (Работен плот) от началния екран и след това намерете изтегления файл чрез Windows Explorer.
   2. В прозореца Extract Compressed (Zipped) Folders (Извличане на компресирани (архивирани) папки) щракнете върху Extract (Извличане).
   3. Ще бъде създаден нов файл с име F_A7HT3.UPG.
 2. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
 3. Прехвърлете файла F_A7HT3.UPG на USB устройството за съхранение:
  • За операционни системи Mac OS X: Издърпайте и пуснете файла F_A7HT3.UPG в главната папка на USB устройството.
  • За операционни системи Windows:
   1. Отидете в директорията, в която е бил създаден файлът, и щракнете с десен бутон върху файла F_A7HT3.UPG.
   2. От менюто щракнете върху Send To... (Изпращане до...), след което щракнете върху дисковото устройство, което представлява Вашето USB устройство (например Removable Disk E:).
   3. Файлът F_A7HT3.UPG ще бъде копиран в USB устройството.
  Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако папката не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на папката е променено.
 4. След копирането на файла F_A7HT3.UPG премахнете USB устройството от компютъра си
Прехвърлете актуализацията на Вашата HT-A7000

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на своята HT-A7000.

Подгответе оборудването:
 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона. (Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI2, изберете HDMI2 като вход).
 2. Включете компактната тонколона.
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите екрана HOME (Начало).
 4. Поставете USB, което съдържа файла F_A7HT3.UPG.
Прехвърлете актуализацията:
 1. На екрана HOME (Начало), като използвате бутоните със стрелки на дистанционното управление, изберете Setup (Настройка) → Advanced Settings (Разширени настройки) → Software Update (Актуализация на софтуер) → Актуализация чрез USB и след това натиснете ENTER (Въвеждане).
 2. Когато съобщението Update to a new software version. Никога не изключвайте захранването, докато извършвате актуализация. Current version xxx.xxx New version 001.158 (Текуща версия xxx.xxx Нова версия 001.158) се показва на телевизионния екран, изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 3. Когато съобщението Update Caution (Внимание при актуализация) се покаже на телевизионния екран, изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане).
 4. Компактната тонколона ще изтегли данните за фърмуера от устройството с USB памет.
 5. След изтеглянето компактната тонколона ще се рестартира и ще започне актуализацията на главното устройство. Докато главното устройство се актуализира, на дисплея на предния панел ще се показва лента със състоянието на напредъка на актуализацията XX%.
 6. След като главното устройство бъде актуализирано, компактната тонколона автоматично ще се рестартира отново. Ако е необходимо, тогава ще започне актуализацията на събуфера или задните високоговорители.
 7. Актуализацията завършва, когато на телевизора се появи съобщение за край.

Стъпка 2: Потвърдете дали актуализацията е била успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 1.158, актуализацията на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да правите в случай на проблеми с обновяването на фърмуера на компактната тонколона чрез Вашия компютър и USB памет.

 • На дисплея на предния панел се показва UPDT (Актуализация) и ERROR (Грешка).
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Включете захранването на компактната тонколона.
  3. Опитайте процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет) отново.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията
  Включете захранването на компактната тонколона и повторете процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет).
 • Файлът за актуализация A7HT-1_158.zip, който изтеглих от уебсайта за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Изтрийте файла и го изтеглете отново.
 • Актуализацията се извършва вече над 60 минути и още не е приключила
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути
  2. Включете компактната тонколона
  3. Опитайте отново процеса на актуализация