Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • MHC-GT7DW

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява защитената комуникация

ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате вградената услуга за разпространение на музика Chromecast. Ако не инсталирате актуализацията ръчно, тя ще бъде автоматично инсталирана, когато има активна мрежова връзка и високоговорителят не се използва.

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера версия SYS 6.28 за MHC-GT7DW

Версия на файла

 • SYS 6.28

Размер на файла

 • 181 MB (190 496 960 байта)

Дата на издаване

 • 29-07-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера на устройството Ви е SYS 6.28 или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Натиснете бутона POWER (Захранване), за да включите аудио системата.
 2. Натиснете OPTIONS (Опции).
 3. Натиснете бутоните или за избор на SYSTEM и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 4. Натиснете бутоните или за избор на VERSION (Версия) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).

Номер на версия

Важна забележка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-ранна версия.
 • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай може да повредите Вашата аудио система.
 • Не изключвайте аудио системата и не я разкачайте от захранването, докато тече актуализацията.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Не използвайте аудио системата и дистанционния контролер по време на изтеглянето и процеса по актуализация.
 • Не изключвайте захранващия кабел, преди актуализацията да приключи, защото противен случай това ще доведе до повреда в системата.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата аудио система:

МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?

Интернет/мрежа
(ПРЕПОРЪЧАНО)

 • работеща интернет връзка (с използване на Ethernet кабел)
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение
 • компютър
 • USB устройство за съхранение
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на Вашата аудио система през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на аудио системата Ви.

От какво се нуждаете:

 • Работеща интернет връзка (с използване на Ethernet кабел)

Настройване на оборудването:

 1. Свържете аудио системата към източника Ви на интернет с помощта на Ethernet кабела

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Натиснете Бутон за включване на захранването на устройството, за да включите аудио системата, и изчакайте няколко минути, докато на дисплея се покаже иконата UPDATE (Актуализация).
 2. Натиснете OPTIONS (Опции).
 3. Натиснете бутоните или за избор на SYSTEM и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 4. Натиснете бутоните или за избор на UPDATE (Актуализация) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 5. Натиснете бутоните или за избор на VIA NW и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 6. Натиснете Бутон Enter (Въвеждане), за да изберете EXEC.
 7. Натиснете бутоните или за избор на YES (Да) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 8. Моля, изчакайте да приключат процесите на изтегляне, копиране на файлове и актуализация.
  • Изтегляне: времето на изтегляне зависи от Вашата интернет връзка
  • Копиране на файл: тази стъпка ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата (около 10 секунди)
  • Актуализация на софтуера: тази стъпка също ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата (около 30 секунди)
  • След това ще се стартира демонстрационният режим
 9. Натиснете отново Бутон за включване на захранването на устройството и включете аудио системата.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е SYS 6.28, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на актуализацията се покаже Download Error/Push POWER (Грешка при изтегляне/Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна.

 1. Натиснете бутона Бутон за включване на захранването и изключете аудио системата.
 2. Натиснете отново бутона Бутон за включване на захранването и аудио системата ще се включи.
 3. Изчакайте около 3 минути (или докато мрежовата връзка завърши), след което проверете дисплея на аудио системата.
 • Иконата "UPDATE" свети.
  • Актуализацията на софтуера НЕ е завършена, но аудио системата е в нормално състояние.
  • Опитайте мрежовата актуализация още веднъж, като използвате предишните стъпки.
   Забележка: Ако мрежовата актуализация отново е неуспешна, вместо нея опитайте актуализация на софтуера с помощта на процедура с USB флаш устройство.

Актуализация през устройство с USB памет и Вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Изтеглете актуализацията на своя компютър, прехвърлете я на устройство с USB памет и след това я прехвърлете на аудио системата.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че Вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш четец.

Операционни системи

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X версия 10.6 или по-нова

Ако използвате Windows 10 или 8.1, моля, използвайте го в настолен режим.

Забележка: Операциите не се гарантират за всички компютри с инсталирана препоръчана операционна система.

Изисквания за носител за запис

USB флаш устройство: вместимост по-голяма от 256 MB

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

Изтеглете актуализацията на своя компютър:
 1. Потвърдете, че няма други отворени програми, освен Вашия интернет браузър.
 2. Прочетете и се съгласете с правилата и условията на тази страница.
 3. Изтеглете файла на компютъра си (отбележете мястото за изтегляне за справка).
  • MHC-GT7DW: MHC16001.UPG
   Забележка: 181 MB (190 496 960 байта)
Прехвърлете файловете с актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Поставете Вашия USB флаш четец в USB слота на компютъра.
 2. Форматирайте Вашия USB флаш четец.
 3. Копирайте файла с актуализацията в ГЛАВНАТА директория на USB флаш четеца.

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Включете USB флаш устройството в USB слота на аудио системата.

Прехвърлете актуализацията:
 1. Включете аудио системата, като натиснете бутона Бутон за включване на захранването.
 2. Натиснете OPTIONS (Опции).
 3. Натиснете бутоните или за избор на SYSTEM и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 4. Натиснете бутоните или за избор на UPDATE (Актуализация) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 5. Натиснете бутоните или за избор на VIA USB и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 6. Натиснете Бутон Enter (Въвеждане), за да изберете EXEC.
 7. Натиснете бутоните или за избор на YES (Да) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
  Забележка: UPDATING (Актуализиране) на дисплея ще започне да мига по време на актуализацията.
 8. Моля, изчакайте да приключат процесите на копиране на файлове и актуализация.
  • Копиране на файл: тази стъпка ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата (около 10 секунди).
  • Актуализация на софтуера: тази стъпка също ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата (около 30 секунди).
  • След това ще се стартира демонстрационният режим.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версия е SYS 6.28, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на актуализацията се покаже File Error (Грешка във файла) или No File (Няма файл), или Read Error/Push POWER (Грешка в прочитането/Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна.

 1. Уверете се, че файлът за актуализацията е правилният и е поставен в главната директория на Вашия USB флаш четец и опитайте отново предишните стъпки.
 2. Ако все още не можете да извършите актуализацията, опитайте отново с друго USB устройство за съхранение.