Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • MHC-V90DW

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява защитената комуникация

ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате услуга за разпространение на музика Chromecast built-in. Ако не инсталирате ръчно актуализацията, тя ще се инсталира автоматично, когато има активна мрежова връзка и високоговорителят не се използва.

Предишни предимства и подобрения

 • Прави Spotify Connect наличен за използване дори с безплатен акаунт
 • Разрешава проблем, при който в редки случаи възниква състояние No power on (Няма захранване)
 • Подобрява защитената комуникация

Информация за файл

Име на файла

 • Версия на актуализацията на фърмуера SYS 6.28 за MHC-V90DW

Версия на файла

 • SYS 6.28

Размер на файла

 • 186 MB (195 309 760 байта)

Дата на издаване

 • 29-07-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера на устройството Ви е SYS 6.28 или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Натиснете бутона POWER (Захранване) на устройството, за да включите аудио системата.
 2. Натиснете OPTIONS.
 3. Натиснете бутоните или за избор на SYSTEM (Система) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 4. Натиснете бутоните или за избор на VERSION (Версия) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).

Version Number

Важна забележка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-ранна версия.
 • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай може да повредите Вашата аудио система.
 • Не изключвайте аудио системата и не я изключвайте от захранването, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Не използвайте аудио системата или дистанционното управление по време на процеса на изтегляне и актуализиране.
 • Не изключвайте захранващия кабел, преди актуализацията да приключи, в противен случай може да причините системна повреда.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на аудио системата:

МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?

Интернет/мрежа
(ПРЕПОРЪЧАНО)

 • работеща интернет връзка (с използване на Ethernet кабел)
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение
 • компютър
 • USB устройство за съхранение
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на аудио системата през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на аудио системата.

От какво се нуждаете:

 • Работеща интернет връзка (с използване на Ethernet кабел)

Настройване на оборудването:

 1. Свържете аудио системата към Вашия източник на интернет с помощта на Ethernet кабел

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Натиснете Бутон за включване на захранването на устройството, за да включите аудио системата, и изчакайте няколко минути, докато на дисплея се покаже иконата UPDATE (Актуализация).
 2. Натиснете OPTIONS.
 3. Натиснете бутоните или за избор на SYSTEM (Система) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 4. Натиснете бутоните или за избор на UPDATE (Актуализация) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 5. Натиснете бутоните или за избор на VIA NW (Чрез мрежа) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 6. Натиснете Бутон Enter (Въвеждане) за избор на EXEC (Изпълнение).
 7. Натиснете бутоните или за избор на YES (Да) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 8. Моля, изчакайте да приключат процесите на изтегляне, копиране на файлове и актуализация.
  • Изтегляне: Времето за изтегляне ще зависи от Вашата интернет връзка
  • Копиране на файл: Тази стъпка ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата (около 10 секунди)
  • Актуализация на софтуера: Тази стъпка също ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата (около 30 секунди)
  • След това ще се стартира демонстрационният режим
 9. Натиснете отново Бутон за включване на захранването на устройството и включете аудио системата.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е SYS 6.28, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на актуализацията се покаже Download Error (Грешка при изтегляне)/Push POWER (Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна.

 1. Натиснете бутона Бутон за включване на захранването и изключете аудио системата.
 2. Натиснете бутона Бутон за включване на захранването отново, след това аудио системата ще се включи.
 3. Изчакайте около 3 минути (или докато мрежовата връзка завърши), след което проверете дисплея на аудио системата.
 • Иконата „UPDATE“ (Актуализация) свети.
  • Актуализацията на софтуера НЕ е завършена, но аудио системата е в нормално състояние.
  • Опитайте актуализацията през мрежа още веднъж, като използвате предишните стъпки.
   Забележка: Ако актуализацията се провали отново, вместо актуализация през мрежа опитайте да актуализирате софтуера, като използвате процедурата с USB флаш устройство.

Актуализация през устройство с USB памет и Вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на аудио системата.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че Вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи

 • Windows 10
 • Windows 8,1
 • Macintosh OS X версия 10.6 или по-нова

Ако използвате Windows 10 или 8.1, моля, използвайте го в режим на настолен компютър.

Забележка: Операциите не се гарантират за всички компютри с инсталирана препоръчана операционна система.

Изисквания за носител за запис

USB флаш устройство: Капацитет: повече от 256 MB

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

Изтеглете актуализацията на своя компютър:
 1. Потвърдете, че няма други отворени програми, освен вашия интернет браузър.
 2. Прочетете и се съгласете с правилата и условията на тази страница.
 3. Изтеглете файла на Вашия компютър (запомнете мястото за изтегляне за справка).
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG
   Забележка: 186 MB (195 309 760 байта)
Прехвърлете файловете за актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Поставете USB флаш устройството в USB слота на компютъра.
 2. Форматирайте USB флаш устройството.
 3. Копирайте файла с актуализацията в ГЛАВНАТА директория на USB флаш устройството.

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Включете USB флаш устройството в USB слота на аудио системата.

Прехвърлете актуализацията:
 1. Стартирайте аудио системата, като натиснете бутона Бутон за включване на захранването.
 2. Натиснете OPTIONS.
 3. Натиснете бутоните или за избор на SYSTEM (Система) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 4. Натиснете бутоните или за избор на UPDATE (Актуализация) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 5. Натиснете бутоните или за избор на VIA USB (Чрез USB) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 6. Натиснете Бутон Enter (Въвеждане) за избор на EXEC (Изпълнение).
 7. Натиснете бутоните или за избор на YES (Да) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
  Забележка: UPDATING (Актуализиране) ще започне да мига на дисплея по време на актуализацията.
 8. Моля, изчакайте да приключат процесите на копиране на файлове и актуализация.
  • Копиране на файл: Тази стъпка ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата (около 10 секунди).
  • Актуализация на софтуера: Тази стъпка също ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата (около 30 секунди).
  • След това ще се стартира демонстрационният режим.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е SYS 6.28, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на актуализацията се покаже File Error (Грешка във файла) или No File (Няма файл), или Read Error (Грешка в прочитането)/Push POWER (Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна.

 1. Уверете се, че файлът за актуализацията е правилният и е поставен в главната директория на USB флаш устройството, и опитайте отново по същия начин.
 2. Ако все още не можете да извършите актуализацията, моля, опитайте отново с друго USB устройство за съхранение.