Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • DMP-Z1
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-ZX300

Относно инсталацията

Ползи и подобрения

 • Тази помощна програма инсталира Sony софтуер за аудиодрайвер за USB за функцията USB-DAC

Системни изисквания

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Подготовка

 • Влезте в компютъра като администратор.
 • Не изключвайте компютъра, докато актуализацията не завърши.
 • Неспазването на инструкциите или прекъсването на процеса на актуализиране може да причини проблеми с работата на софтуера.
 • Ако съобщението Windows needs your permission to continue (Windows се нуждае от Вашето разрешение, за да продължи) се появи в диалоговия прозорец User Account Control (Управление потребителския профил), щракнете върху Continue (Продължаване), за да продължите.

Инсталиране

 1. На екрана за библиотека на плейъра докоснете DAC. След това, когато се покаже съобщение, докоснете OK.
 2. Свържете плейъра към компютъра чрез USB.
 3. Отворете прозореца Device Manager (Диспечер на устройствата), след това щракнете върху Sound, video and game controllers (Контролери за звук, видео и игри).
  Забележка: Ако Sony Audio е в списъка, драйверът вече е инсталиран на компютъра Ви.
 4. Щракнете с десен бутон върху WALKMAN и изберете Properties (Свойства).
 5. В раздела Driver (Драйвер) се уверете, че е показано Driver Provider: Microsoft (Доставчик на драйвери: Microsoft).
 6. Изберете Update Driver (Актуализация на драйвер) и след това щракнете върху Search automatically for drivers (Автоматично търсене за драйвери).
 7. Щракнете върху Search for updated drivers on Windows Update (Търсене на актуализирани драйвери в Windows Update). Ще се появи прозорецът Windows Update.
 8. Изберете Check for updates (Проверка за актуализации) и ако се появи съобщението View optional updates (Преглед на опционални актуализации), щракнете върху него.
 9. Изберете стрелката до Driver updates (Актуализации на драйвер), изберете Sony Corporation - MEDIA - и щракнете върху Download and install (Изтегляне и инсталиране).
  Забележка: Sony Audio ще бъде посочено в раздела Sound, video and game controllers (Контролери за звук, видео и игри) на Device Manager (Диспечер на устройствата).
 10. Щракнете с десен бутон върху Sony Audio и изберете Properties (Свойства).
 11. В раздела Driver (Драйвер) потвърдете Driver Provider (Доставчик на драйвер) и Driver Version (Версия на драйвер).
  • Доставчик на драйвер: Sony Corporation
  • Версия на драйвер: 8.0.5.3526
 12. Инсталацията на USB аудиодрайвера завърши.

Как да деинсталирате софтуера на драйвер?

 1. Щракнете върху Device Manager (Диспечер на устройствата) → Sound, video and game controllers (Контролери за звук, видео и игри). Щракнете с десен бутон върху Sony Audio и изберете Uninstall device (Деинсталиране на устройство).
 2. Изберете отметката Delete the driver software for this device (Изтриване на софтуера на драйвера за това устройство) и след това изберете Uninstall (Деинсталиране).