Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява стабилността за Chromecast built-in for Audio

ВАЖНО: Ако не са били инсталирани предишни надстройки на фърмуера, тази надстройка ще премахне функцията за възпроизвеждане на снимки.

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Ограничения

 • Само за използване с продуктите, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави/региони.

Информация за файл

Име на файла

 • Фърмуер на компактна тонколона до версия M34.R.2197

Име на Zip файл

 • UPDATE_M34R2197.zip

Версия на файла

 • M34.R.2197

Размер на файла

 • 215 MB (225 887 064 байта)

Дата на издаване

 • 12-10-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нова компактна тонколона. Ако номерът на версията е M34.R.2197 или по-голям, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона. Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI2, изберете HDMI2 като вход.
 2. Включете компактната тонколона.
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите екрана HOME (Начало).
 4. От началния екран изберете Setup (Настройка) > System Settings (Системни настройки) с бутоните със стрелки на дистанционното управление. След това натиснете бутона ENTER.
 5. Маркирайте System Information (Информация за системата) на дисплея и натиснете бутона ENTER.
 6. На телевизионния екран номерът на версията на фърмуера изглежда като Software Version M34.R.2197.
  Ако номерът на версията е M34.R.2197 или по-голям, Вие вече разполагате с най-новата версия на фърмуера.

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своята компактна тонколона.
 • Не изключвайте компактната тонколона и не я разкачвайте от захранването, докато се извършва актуализация.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Не изключвайте захранващия кабел или мрежовия (LAN) кабел по време на изтеглянето и актуализацията на софтуера.
 • Не изключвайте захранващия кабел, докато актуализацията не завърши. Това ще причини неизправност на тази система.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата компактна тонколона

МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
(ПРЕПОРЪЧАНО)
 • Ethernet кабел, за да свържете компактната си тонколона към интернет
 • Уверете се, че Вашата компактна тонколона е свързана със следното:
  • активна връзка с интернет
  • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и най-бързият начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение
 • компютър
 • USB устройство за съхранение
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на компактната тонколона през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на Вашата компактна тонколона.

От какво се нуждаете

 • Ethernet кабел, за да свържете компактната си тонколона към интернет
 • Уверете се, че Вашата компактна тонколона е свързана със следното:
  • активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен рутер)
  • съвместим телевизор

Настройване на оборудването

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона. Ако компактната тонколона е свързана към HDMI2 порта, изберете HDMI2 като вход.
 2. Свържете компактната тонколона към Вашия източник на интернет с помощта на Ethernet кабел.
 3. Включете компактната тонколона.
 4. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите началния екран.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. В менюто Home (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → Software Update (Актуализация на софтуер) → Update via Internet (Актуализация чрез интернет), след което натиснете Enter (Въвеждане).
 2. На телевизионния екран се показва съобщението A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (В мрежата е намерена нова версия на софтуера. Искате ли да актуализирате софтуера?). Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 3. Ще отнеме приблизително 5 минути за стартиране на актуализацията след изтегляне на софтуера.
 4. На телевизионния екран се показва съобщението Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197 (Актуализирайте до нова версия на софтуера. Никога не изключвайте захранването по време на актуализацията. Текуща версия M34.R.xxxx Нова версия M34.R.2197). Изберете Start (Старт), като използвате дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 5. Актуализацията започва.
 6. На телевизионния екран се показва съобщението Update Caution (Внимание при актуализация). Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 7. По време на актуализацията на дисплея на предния панел ще виждате съобщението UPDT (Актуализация).
 8. Надстройването на фърмуера е завършено, когато на дисплея на предния панел се изведе съобщението DONE (Готово). Не изключвайте компактната тонколона и не я разкачвайте от захранването, докато се извършва актуализацията.
 9. Компактната тонколона автоматично ще се рестартира, след като надстройването завърши.

Стъпка 2: Потвърдете дали актуализацията е била успешна

Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M34.R.2197, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Вашата компактна тонколона, използвайки интернет:

 • На телевизионния екран се показва съобщението Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Неуспешна актуализация. Свържете USB паметта, съдържаща файловете за актуализация, за да опитате отново. Ако актуализацията отново е неуспешна, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти.).
  1. Проверете дали рутерът и всички устройства, свързани между компактната тонколона и рутера, са включени.
  2. Проверете дали се използва правилният тип кабел (прав или кросоувър) между компактната тонколона и рутера.
  3. Проверете дали всички кабели между компактната тонколона и рутера са свързани правилно.
  4. Опитайте отново процедурата по актуализация.
  Ако не можете да извършите актуализацията на софтуера, опитайте се да актуализирате чрез процедура с USB памет.
 • След стартирането на процеса на актуализация чрез интернет съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на екрана) се показва на телевизионния екран, но лентата за напредък на дисплея си остава същата.
  В зависимост от мрежовата връзка актуализацията чрез интернет може да отнеме по-дълго време (до 60 минути). Затова се показва съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран) и лентата за напредъка на дисплея си остава непроменена за дълго време.
 • При стартиране актуализация чрез интернет на телевизора се показва съобщението Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with server. Please try again later. (Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено. Неуспешна комуникация със сървъра. Моля, опитайте отново.) и не можете да извършите надстройката на фърмуера.
  • Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  • Потвърдете дали Вашата компактна тонколона има свой собствен IP адрес в мрежата, или не. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси, който използвате, вместо името на хоста на прокси в полето Proxy Server (Прокси сървър)
  • Опитайте отново актуализацията.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете компактната тонколона и опитайте отново актуализацията.
 • Актуализацията се извършва вече над 60 минути и още не е приключила.
  Ако компактната тонколона е свързана безжично към мрежата, моля, опитайте да я свържете с кабел към мрежата и опитайте отново процедурата.
  Ако проблемът продължи, скоростта на предаване на мрежата може да е ниска. В този случай, моля, опитайте се да актуализирате Вашата система чрез процедурата за актуализация чрез USB памет.
 • Съобщението This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Това устройство не е свързано към мрежата. Извършете мрежова диагностика в настройките на сървъра за връзка) се показва на телевизионния екран.
  Моля, проверете дали LAN кабелът е свързан към компактната тонколона.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението Already Updated (Вече е актуализиран).
  Текущата инсталирана версия на фърмуера на компактната тонколона е най-новата.

Актуализация през устройство с USB памет и Вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Изтеглете актуализацията на своя компютър, прехвърлете я на устройство с USB памет и след това я прехвърлете на своята компактна тонколона.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, се уверете, че Вашият компютър работи с една от следните операционни системи, и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи:
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла UPDATE_M34R2197.zip на компютъра си – запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 215 MB 225 887 064 байта.
Прехвърлете файловете за актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Извлечете файла за актуализация от файла UPDATE_M34R2197.zip.
  • За Mac:
   1. Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху файла UPDATE_M34R2197.zip.
   2. Ще бъде създадена нова папка с име UPDATE (Актуализация).
  • За Windows:
   1. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон върху файла UPDATE_M34R2197.zip, след което щракнете върху Extract All (Извличане на всички).
    ЗАБЕЛЕЖКА: Настройката по подразбиране за Internet Explorer ще запази файла в папката Downloads (Изтегляния). За да намерите папката Downloads (Изтегляния), щракнете върху прозореца Desktop (Работен плот) от началния екран и след това намерете изтегления файл чрез Windows Explorer.
   2. В прозореца Extract Compressed (Zipped) Folders (Извличане на компресирани (архивирани) папки) щракнете върху Extract (Извличане).
   3. Ще бъде създадена нова папка с име UPDATE (Актуализация).
    ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдат извлечени четири файла: MSB34-FW.BIN и MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN и MSB34FW_MB.ID.
 2. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
 3. Прехвърлете папката UPDATE в USB устройството за съхранение:
  • За Mac:
   Плъзнете и пуснете папката UPDATE (Актуализация) в главната папка на USB устройството.
  • За Windows:
   1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, след което щракнете с десен бутон върху папката UPDATE (Актуализация).
   2. От менюто щракнете върху Send To... (Изпращане до...), след което щракнете върху дисковото устройство, което представлява Вашето USB устройство (например Removable Disk E:).
   3. Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализацията няма да бъде извършена, ако папката не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на папката е променено.
 4. След като копирате папката UPDATE (Актуализация), извадете USB устройството от Вашия компютър.
Прехвърлете актуализацията на своя плейър:

Първо подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на Вашата компактна тонколона.

Подгответе оборудването:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона. Ако компактната тонколона е свързана към HDMI2 порта, изберете HDMI2 като вход.
 2. Включете компактната тонколона.
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите началния екран.
 4. Включете USB устройството с 4-те файла.

Прехвърлете актуализацията:

 1. От началния екран изберете Setup (Настройка) → Software Update (Актуализация на софтуера) с бутоните със стрелки на дистанционното управление, след което натиснете бутона ENTER.
 2. Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет), след което натиснете бутона ENTER.
 3. На телевизионния екран се показва съобщението Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Файловете за актуализация са открити в USB паметта. Искате ли да актуализирате софтуера? Текуща версия M34.R.xxxx Нова версия M34.R.2197. Не изключвайте захранването и не премахвайте USB паметта по време на актуализацията.). Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 4. На телевизионния екран се показва съобщението Update Caution (Внимание при актуализация). Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
 5. Актуализацията започва.
 6. По време на актуализацията на дисплея на предния панел ще виждате съобщението UPDT (Актуализация).
 7. Актуализацията на фърмуера е завършена, когато на предния панел на дисплея се изведе съобщението DONE (Готово). Компактната тонколона ще се рестартира автоматично.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.

Стъпка 2: Потвърдете дали актуализацията е била успешна.

Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версия е M34.R.2197, актуализацията на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да правите в случай на проблеми с актуализацията на фърмуера на компактната тонколона чрез Вашия компютър и USB памет:
 • На дисплея на предния панел се показва UPDT (Актуализация) и ERROR (Грешка).
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Включете захранването на компактната тонколона.
  3. Опитайте процедурата "Update via USB Memory" (Актуализация чрез USB памет).
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете захранването на компактната тонколона и повторете процедурата "Update via USB Memory" (Актуализация чрез USB памет).
 • Файлът за актуализация UPDATE_M34R2197.zip, който изтеглих от уебсайта за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Опитайте се да изтриете файла и го изтеглете отново.
 • Актуализацията се извършва вече над 30 минути и още не е приключила.
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути.
  2. Включете компактната тонколона.
  3. Опитайте отново процедурата по актуализация.