Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • DSC-RX0M2
 • DSC-RX0M2G

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява общата стабилност и работни характеристики на фотоапарата

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файла

 • Update_DSCRX0M2V310.exe

Версия на файла

 • 3.10

Размер на файла

 • 283 MB (297 520 496 байта)

Дата на издаване

 • 09-11-2021

Подготовка

Проверка на версията на системния софтуер

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер. Ако версията на системния софтуер е Ver.3.00 или по-стара, е необходима актуализация.

Забележка: Ако се появи екранът за настройка Date/Time (Дата/час), когато включите фотоапарата си, не забравяйте да зададете датата и часа на правилните стойности.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup5 (Настройка5) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва.
  Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на обновяването на системния софтуер е съвместима със следните версии на Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8,1

Компютърен хардуер

Обновяването на системния софтуер изисква следния хардуер:

 • Компютър, базиран на Intel или AMD (базирани на ARM компютри не се поддържат)
 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 600 MB или повече

Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата: Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BJ1.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата.
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-BJ1).
 • Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на захранване може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Премахнете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Актуализацията на системния софтуер ще продължи приблизително 10 минути. Моля, не позволявайте на компютъра Ви да влезе в режим Sleep (Заспиване) през този период.
  Забележка: Ако компютърът влезе в режим Sleep (Заспиване) и актуализацията се прекъсне, целият процес на актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте About This System Software Updater (Относно тази програма за обновяване на системния софтуер) в менюто System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер), тъй като това може да доведе до срив на софтуера.
 • Не свързвайте фотоапарата към никакви други устройства освен компютъра Ви.
 • Не свързвайте фотоапарата и компютъра, докато не получите инструкции за това.
 • Уверете се, че компютърът Ви е свързан към интернет.
 • Според инструкциите в прозореца System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер) на фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup3 (Настройка 3) → USB Connection (USB връзка) и проверете дали опцията Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем) е избрана. Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Файлът Update_DSCRX0M2V310.exe ще започне да се изтегля.
  Забележка: Размер на файла: 283 MB (297 520 496 байта)
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  Забележка: Със стандартните настройки на Microsoft Edge файлът с актуализацията ще бъде записан в папката Downloads (Изтегляния). Щракнете върху плочката Desktop (Работен плот) на началния екран и намерете изтегления файл в папката Downloads (Изтегляния), като използвате Explorer.

Стъпка 1: Стартиране на програмата за актуализиране

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла Update_DSCRX0M2V310.exe, който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата към компютъра все още.
 3. System Software Updater (Програма за актуализация на системния софтуер) стартира.
 4. Включете фотоапарата и го свържете към компютъра с предоставения USB кабел. Когато го направите, USB Mode (USB режим) се извежда на LCD екрана на фотоапарата.
 5. Щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде намерен) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод
 6. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е Ver.3.00 или по-стара, щракнете върху Next (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е Ver.3.10, не е необходима актуализация. В такъв случай разкачете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово), изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата отново.
  • Необходима е актуализация
   Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер в програмата за обновяване на системния софтуер
  • Не е необходима актуализация
   Изображение, показващо най-новата версия на софтуера в програмата за обновяване на системния софтуер
 7. Фотоапаратът автоматично ще се рестартира.
 8. След автоматично рестартиране актуализацията ще започне и ще се покаже лента за напредък. Актуализацията ще отнеме около 10 минути, за да приключи.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

 9. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Когато LCD екранът се появи отново, щракнете върху Finish (Готово) и разкачете USB кабела.
  Забележка: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте, докато предупреждението не изчезне.

Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup5 (Настройка 5) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва.
  Изображение, показващо актуализираната версия на софтуера

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 10 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса по инсталиране.