Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • SEL24F14GM

Необходими изтегляния

Прочетете този раздел, преди да изтеглите файла.

За да инсталирате тази актуализация, първо трябва да изтеглите Sony Camera Driver. За подробности прочетете раздела Как да изтеглите Sony Camera Driver в тази статия.

Относно това изтегляне

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • Този обектив трябва да бъде прикрепен към корпус на камера с байонет Е, за да извърши тази актуализация.
 • Някои модели не могат да се използват за тази актуализация. (списък с модели).
 • Когато използвате PXW-FS7M2, следвайте стъпките, посочени в ръководството с инструкции на PXW-FS7M2.

Предимства и подобрения

 • Подобрява стабилността на управлението, когато се използва за дълъг период от време

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Подобрена реакция на блендата, когато обективът е прикрепен към моделите фотоапарати ILCE-9, ILCE-9M2 и ILCE-7RM4.
 • "Приоритет на фокуса" може да бъде избрана от менюто "Задвижване на блендата в AF", когато обективът е прикрепен към фотоапарат ILCE-9 (с версия на фърмуера 6.00 или по-нова).

Информация за файл

Име на файл

 • Актуализация на системен софтуер (фърмуер) на обектив SEL24F14GM Ver. 03 (Mac)

Версия на файла

 • 03

Размер на файла

 • 1.30 MB (1 313 977 байта)

Дата на разпространение

 • 18-11-2021

Подготовка

Това обновяване на системния софтуер на обектива може да се извърши само когато обективът е поставен на камерата. Не забравяйте да поставите целевия обектив на корпуса на камерата, преди да започнете актуализацията. Също така не забравяйте да изключите захранването на камерата, когато поставяте обектива.

Проверете версията на системния софтуер на обектива си

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер на обектива. Ако версията на системния софтуер е Ver.02 или по-стара, е необходима актуализация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако екранът за настройка на дата и час се появи, когато включите камерата, не забравяйте да ги настроите.

 1. На камерата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер на обектива се показва, както е илюстрирано по-долу.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате серия QX, стартирайте програмата за обновяване на системния софтуер на компютъра си и проверете версията на системния софтуер, като стартирате актуализацията.
  Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия за обновяване на системния софтуер на обектива е съвместима със следните версии на Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Компютърен хардуер

Най-новата версия за обновяването на системния софтуер на обектива е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече

Други елементи за камера α със сменяем обектив

 • Захранване за камерата: Напълно зареден комплект акумулаторни батерии или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно)
  ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Ние препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно). Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер на обектива.
 • USB кабел, доставен с камерата
  ЗАБЕЛЕЖКА: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Други елементи за професионална камера – Предаване и продукция

 • Захранване за камерата: Специално предназначения адаптер за променлив ток
 • USB кабел, доставен с камерата.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер на обектива.
 • Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на захранване може да предотврати функционирането на камерата.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Когато свързвате камерата към компютър, уверете се, че свързвате само компютър.
 • Премахнете картата с памет от камерата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Не свързвайте камерата и компютъра все още.
 • Уверете се, че компютърът Ви е свързан към интернет.

за камера α със сменяем обектив

 • Когато извършвате обновяване на системния софтуер на обектива, моля, използвайте напълно зареден акумулаторен пакет или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно).
 • Поставете обектива на камерата, преди да извършите обновяването на системния софтуер на обектива. Уверете се, че камерата е изключена.

за професионална камера – Предаване и продукция

 • Използвайте специалния адаптер за променлив ток при актуализация.
 • Моля, уверете се, че батерията и адаптерът за променлив ток са премахнати, преди да поставите актуализирания обектив
 • Потвърдете настройките за USB връзка
  ЗАБЕЛЕЖКА: Според инструкциите в прозореца Lens System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер на обектива) на камерата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USBUSB Connection (USB връзка) и проверете дали опцията Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем) е избрана. Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage.
 • На компютри Mac с процесор Apple silicon (Apple M1), моля, променете политиката за сигурност. Екранът About This Mac (Информация за този Mac) ще покаже елемент, означен с Chip, последван от името на чипа. Вижте статията Как да промените политиката за сигурност на компютри Mac с процесор Apple silicon. За компютри Mac с процесор Intel тази стъпка не е необходима.

Как да изтеглите Sony Camera Driver:

 1. Посетете страницата за изтегляне Sony Camera Driver и изтеглете съответния драйвер:
  ЗАБЕЛЕЖКА: Драйверите на камери на Sony са различни за компютри Mac с процесор Intel и тези с процесор Apple silicon.
 2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
 3. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Как да изтеглите програмата за обновяване на системния софтуер на обектива:

 1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Файлът Update_SEL24F14GMV3D.dmg ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализацията.

Стъпка 1: Как да инсталирате Sony Camera Driver

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла Camera_Driver_2102a.dmg, който сте изтеглили. Не свързвайте камерата засега.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте свързали камерата към компютър, разкачете я, преди да започнете процедурата.
 3. Sony Camera Driver Installer (Програма за инсталиране на драйвер за камера Sony) е разширена.
 4. Щракнете два пъти върху иконата SonyCameraDriver.pkg.
 5. Отваря се екранът на програмата за инсталиране. Продължете според инструкциите.
 6. Ще бъдете помолени да разрешите на системата да започне инсталация. Въведете паролата за администраторския акаунт.

  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  • Ако операционната система изведе диалоговото съобщение System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата) (действителното съобщение ще варира в зависимост от версията на операционната система), щракнете върху бутона Open Security Preferences (Отваряне на предпочитания за сигурност). Отваря се екранът Security & Privacy (Сигурност и поверителност) на macOS.
  • Ако операционната система не изведе диалоговото съобщение System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата), преминете към Step 2:Start the Updater (Стъпка 2: Стартирайте програмата за актуализация).
 7. На екрана Security & Privacy (Сигурност и поверителност) отворете раздела General (Общи), след което щракнете върху иконата с ключ. Когато бъдете подканени да въведете паролата, напишете паролата, която използвате при влизане с администраторския акаунт, и след това щракнете върху бутона Unlock (Отключване).
 8. Щракнете върху бутона Allow (Разрешаване), за да позволите на системата да започне да зарежда системния софтуер.
 9. След като щракнете върху бутона Allow (Разрешаване), ако бъдете подканени да рестартирате, рестартирайте компютъра и се върнете към началото на процедурата по актуализация.
 10. Ако екранът Security and Privacy (Сигурност и поверителност) не изчезва, моля, затворете прозореца.

Стъпка 2: Стартирайте програмата за обновяване на системния софтуер на обектива

 1. Щракнете двукратно върху файла Update_SEL24F14GMV3D.dmg, който сте свалили. Не свързвайте камерата засега.
 2. Update_SEL24F14GMV3D е разширен.
 3. Щракнете двукратно върху иконата LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Съобщението Ви подканва да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
 5. Lens System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер на обектива) ще стартира.

  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  • Ако системата не е готова да започне актуализацията, се появява съобщение за грешка. Предприемете подходящи действия според съобщението и след това щракнете двукратно върху LensSystemSoftwareUpdater отново.
  • Ако се появи съобщението You need to restart your computer (Трябва да рестартирате компютъра си), рестартирайте компютъра и след това щракнете двукратно върху LensSystemSoftwareUpdater отново.
  • Ако се появи съобщението You need to install Sony Camera Driver (Трябва да инсталирате Sony Camera Driver), извършете процедурата, описана в Step 1:How to Install the Sony Camera Driver (Стъпка 1: Как да инсталирате Sony Camera Driver) след това щракнете двукратно върху LensSystemSoftwareUpdater отново.
  • Ако се появи съобщението Check the Security & Privacy setting. (Проверка на настройката за сигурност и поверителност.), изпълнете стъпки 7 и 8 в раздела Step 1:How to Install the Sony Camera Driver (Стъпка 1: Как да инсталирате Sony Camera Driver), след това рестартирайте компютъра и щракнете двукратно върху LensSystemSoftwareUpdater отново.
 6. Включете камерата и я свържете към компютъра с предоставения USB кабел, USB Mode (Режим USB) се извежда на LCD екрана на камерата.
 7. Щракнете върху Next (Напред) в програмата за обновяване на системния софтуер на обектива. Прозорецът на програмата за обновяване на системния софтуер на обектива се показва на компютъра, а на екрана на камерата се показва Follow computer instructions. (Следвайте инструкциите на компютъра.).
  ЗАБЕЛЕЖКА: От сега нататък никога не изключвайте камерата, докато процедурата по обновяване на системния софтуер на обектива не завърши. Докато екранът се промени, може да изминат няколко минути в зависимост от модела на камерата.
  • Компютър
   Вижте екрана на версията
  • Камера
   Екран
  Отстраняване на неизправности:
  • Ако се покаже съобщението The update is not available for your model (Актуализацията не е налична за Вашия модел), проверете дали файлът на системния софтуер на обектива, който се опитвате да инсталирате, е правилният за обектива, поставен на камерата Ви. Ако е стартирана правилната програма за обновяване на системния софтуер на обектива, я затворете, разкачете USB кабела, изключете камерата и се върнете на Step 2: Start the Lens System Software Updater. (Стъпка 2: Стартиране на програмата за обновяване на системния софтуер).
  • Ако се покаже съобщението Could not find camera with the lens for this update mounted. (Не е намерена камера с поставен обектив за тази актуализация), проверете дали камерата Ви е посочена в раздела Relevant Products (Съответни продукти) и дали камерата е свързана към компютъра чрез USB кабел.
 8. Щракнете върху Next (Напред) в програмата за обновяване на системния софтуер на обектива. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Ако текущата версия на системния софтуер на обектива е Ver.03, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish (Готово), изключете камерата, отстранете комплекта батерии и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете камерата.
  • Необходима е актуализация
    Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер в програмата за обновяване на системния софтуер
  • Не е необходима актуализация
   Изображение, показващо най-новата версия на софтуера в програмата за обновяване на системния софтуер
 9. Потвърдете, че Current version (Текущата версия) е Ver.02 или по-стара, щракнете върху Next (Напред). Данните се прехвърлят на камерата (около 5 секунди).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 10. Когато прехвърлянето на данни завърши, се появява следният екран:
  Отворете екрана за актуализация
  Щракнете върху Finish (Готово).
 11. Процесът на актуализиране започва и на камерата се показва лентата за напредъка (около 30 секунди).
 12. Процесът на актуализация е приключил, когато на камерата се покаже съобщението Lens update complete. (Актуализацията на обектива е завършена.).
  Ако използвате серия QX, процесът на актуализация е приключил, когато екранът на серия QX изчезне.
 13. Разкачете USB кабела.
  ЗАБЕЛЕЖКА: След като завършите актуализацията, изключете камерата, извадете комплекта батерии и/или адаптера за променлив ток, поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток и включете камерата.

Стъпка 3: Потвърдете дали версията на системния софтуер на обектива е Ver.03

 1. На камерата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер на обектива се показва, както е илюстрирано:
  Изображение, показващо актуализираната версия на софтуера
  ЗАБЕЛЕЖКА: За компютри Mac, работещи с процесор Apple silicone, след като процедурата по актуализиране приключи, препоръчваме да зададете политиката за сигурност обратно към оригиналната настройка. На компютри Mac с процесор Intel тази стъпка не е необходима. Вижте статията Как да промените политиката за сигурност на компютри Mac с процесор Apple silicon, ако е необходимо.

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 10 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от камерата, оставете я за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете камерата и изпълнете отново процеса по инсталиране.

След пускане на програмата за актуализиране на системния софтуер, екранът за потвърждение на версията не се появява и се показва съобщението Failed to update (Неуспешна актуализация).

Ако това се случи, възможно е да сте актуализирали камерата си в миналото с помощта на помощната програма за актуализиране на системния софтуер и да не сте деинсталирали този софтуер:

 1. Изтеглете отново помощната програма за актуализиране на системния софтуер и деинсталирайте драйвера с помощта на инструмента за деинсталиране в папката Uninstaller на изтегления файл.
 2. След като деинсталирате драйвера за помощната програма за актуализиране на системния софтуер, щракнете двукратно върху Update_SEL24F14GMV3D.dmg, за да рестартирате актуализацията.