Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • BDV-E2100
 • BDV-E3100
 • BDV-E4100
 • BDV-E6100
 • BDV-EF1100

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Премахва функцията Gracenote

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който не могат да се възпроизвеждат някои заглавия на Blu-ray
 • Подобрява свързаността с телевизори на други производители
 • Разрешава проблеми със сигурността на SSL
 • Подобрява свързаността на BRAVIA® интернет видео
 • Подобрява възпроизводимостта на BD-ROM

Информация за файл

Име на файла

 • Фърмуер за BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 до версия M16.R.0257

Версия на файла

 • M16.R.0257

Размер на файла

 • 102 MB (107 018 636 байта)

Дата на издаване

 • 05-03-2019

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може да е вече актуализиран. Ако номерът на версията е M16.R.0257 или по-нов, не е необходима актуализация.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е включен към входа, към който е свързан Вашият BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100, така че, ако BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 е свързан към порта HDMI 2, изберете за вход HDMI 2
 2. Включете BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
 3. Натиснете неколкократно бутона "FUNCTION", докато на дисплея на предния панел се покаже функцията "BD/DVD"
 4. Ако започне възпроизвеждането на диск, натиснете STOP и изчакайте, докато видите екрана на менюто Xross Media Bar™ (XMB)
 5. От XrossMediaBar маркирайте Setup (Настройка) > System Settings (Системни настройки), след което изберете ENTER с помощта на бутоните със стрелки на дистанционното управление
 6. Маркирайте Информация за системата на дисплея и натиснете бутона ENTER
 7. На телевизионния екран версията на фърмуера изглежда по този начин:
  Версия на софтуера M16.R.0257 – ако номерът на версията е M16.R.0257 или по-нов, вече имате най-новата версия на фърмуера.

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
 • Не изключвайте BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 и не прекъсвайте захранването му, докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите
 • Не изключвайте кабела за електрозахранване или мрежовия (LAN) кабел по време на изтеглянето или актуализацията на софтуера.
 • Не изключвайте кабела за електрозахранване, докато актуализацията не завърши. Това ще доведе до повреда в системата.

Има два лесни начина, по които можете да актуализирате фърмуера на Вашия BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100:


От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Ethernet кабел за свързване на Вашия BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 към интернет
 • Уверете се, че Вашият BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 е свързан към:
  • активна интернет връзка
  • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
Използване на записващ CD-R диск
 • Компютър със записващо устройство за компактдискове
 • Чисто нов записващ CD-R диск, чист и без драскотини
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете чрез интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на Вашия BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо подгответе оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

От какво се нуждаете:

 • Ethernet кабел за свързване на Вашия BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 към интернет
 • За да се уверите, че Вашият BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 е свързан към:
  • активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор)
  • съвместим телевизор

Настройване на оборудването:

 1. Включете телевизора и проверете дали е включен към входа, към който е свързан Вашият BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.(Така че, ако BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 е свързан към порта HDMI 2, изберете за вход HDMI 2)
 2. Свържете BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 към източника на интернет чрез Ethernet кабел.
 3. Включете BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 – ако има диск в плейъра го извадете.
 4. Натиснете неколкократно бутона "FUNCTION", докато на дисплея на предния панел се покаже функцията "BD/DVD". – Можете да извършвате надстройването само когато сте избрали функцията "BD/DVD"
 5. От XrossMediaBar изберете [Setup] (Настройка) > [System Settings] (Системни настройки) с бутоните със стрелки на дистанционното управление, след което изберете ENTER.
 6. Изберете "Quick Start Mode" (Режим на бързо стартиране) чрез дистанционното управление – уверете се, че сте задали "Quick Start Mode" (Режим на бързо стартиране) на "Off" (Изкл.), в противен случай надстройването може да бъде неуспешно.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. На XrossMediaBar използвайте клавишите със стелки на дистанционното управление, за да изберете [Setup] (Настройка) > [Network Update] (Актуализация на мрежата) и след това натиснете [Enter] (Въведи).
 2. На екрана на телевизора се извежда съобщението [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Открита е нова версия на софтуера в мрежата. Искате ли да актуализирате софтуера?). Изберете [OK] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER].
 3. На екрана на телевизора се извежда съобщението [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M16.R.xxxx New version M16.R.0257] (Актуализиране към нова версия на софтуера. Не изключвайте захранването, докато се извършва актуализация. Текуща версия M16.R.xxxx; Нова версия M16.R.0174). Изберете [Start] (Старт) чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER] (Въвеждане).
 4. Актуализацията започва.
 5. По време на актуализацията на дисплея на предния панел ще видите съобщението ["UPDATE"] (Актуализация).
 6. Надстройването на фърмуера е завършено, когато на дисплея на предния панел се изведе съобщението [DONE] (Готово).
  Забележка: Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.
 7. Включете отново системата.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M16.R.0257, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100, използвайки интернет.

 • На екрана на телевизора се показва съобщението [Update failed. ...] (Актуализацията е неуспешна...).
  1. Маршрутизаторът и всички устройства, свързани между BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 и маршрутизатора се включват.
  2. Използван е правилният тип кабел (прав или кросоувър) между BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 и маршрутизатора.
  3. Всички кабели между BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 и маршрутизатора са правилно свързани.
  4. Опитайте отново процеса на актуализация

  Ако не можете да извършите актуализация на софтуера, опитайте се да актуализирате чрез процедура чрез CD-R диск.

 • След стартирането на процеса на актуализация чрез интернет се извежда съобщението [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Капацитет на изтегляне: на телевизора се извежда xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%), но лентата за напредък на дисплея не се променя.
  В зависимост от мрежовата връзка актуализацията чрез интернет може да отнеме по-дълго време (до 60 минути). Поради това се извежда [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Капацитет на изтегляне: на телевизора се извежда xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%) и лентата за напредък на дисплея няма да се промени дълго време.
 • При актуализация чрез интернет на телевизора се извежда съобщението [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Състоянието на връзката не може да се потвърди. Няма връзка със сървъра. Моля, опитайте отново.) и не можете да извършите надстройването на фърмуера.
  • Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  • Проверете дали сте потвърдили дали Вашият BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 разполага със собствен IP адрес в настройките на мрежата.(Ако използвате proxy сървър, напишете IP адреса на проксито, което използвате – вместо името на хоста на проксито – в полето Proxy Server (Proxy сървър.)
  • Опитайте отново актуализацията.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 и опитайте отново актуализацията.
 • Актуализацията се извършва в продължение на над 60 минути и още не е приключила.
  Ако BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 е свързан чрез безжична мрежа, моля, опитайте се да се свържете с кабел към мрежата и опитайте отново процедурата.
  Ако проблемът продължи, скоростта на предаване на мрежата може да е ниска. В този случай, моля, опитайте се да актуализирате Вашата система чрез процедурата за актуализация чрез CD-R диск.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Устройството не е свързано към мрежа. Извършете мрежова диагностика в настройките на сървъра за връзка).
  Моля, проверете дали LAN кабелът е свързан към BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението [Already Updated] (Вече е актуализиран).
  Инсталираната в момента версия на фърмуера на BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 е най-новата версия

Актуализирайте чрез CD-R диск и Вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на CD-R диск и след това ще я прехвърлите на своя BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че Вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе CD-R диск.

Операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла UPDATA_M16R0215.zip на компютъра си – запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 102 MB (107 018 636 байта).
Създайте диска:
 1. Извлечете файла за актуализацията от файла UPDATA_M16R0215.zip.
  1. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATA_M16R0215.zip, след което щракнете върху "Extract All" (Извличане на всички).
   Забележка: За Windows® 8.1, Windows® 10 настройката по подразбиране за Internet Explorer® ще запази файла в папката Изтегляния.За да намерите папката за изтегляния, щракнете върху прозореца "Desktop" (Работен плот) от началния екран и след това намерете изтегления файл чрез Windows Explorer.
  2. В прозореца "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Извлечени компресирани (архивирани) папки), щракнете "Extract" (Извличане).
  3. Ще бъде създадена нов папка с име "UPDATE".
   Забележка: Ще бъдат извлечени четири файла: MSB16-FW.BIN и MSB16-FW.ID, MSB16-FW_MB.BIN, и MSB16FW_MB.ID.
 2. Запишете тези 4 файла на празен записващ компактдиск. Използвате ли софтуер за запис на компактдискове? Изберете универсален дисков формат (UDF).
  Използването на формата ISO9660 може да доведе до грешен диск за актуализация.
Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Първо подгответе оборудването, след това прехвърлете актуализацията на своя BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Подгответе оборудването:
 1. Включете телевизора си и проверете дали е включен към входа, към който е свързан Вашият BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100. (Така че, ако BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 е свързан към порта HDMI 2, изберете за вход HDMI 2)
 2. Включете BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
 3. Натиснете неколкократно бутона "FUNCTION", докато на дисплея на предния панел се покаже функцията "BD/DVD".
 4. Ако започне възпроизвеждането на диск, натиснете STOP и изчакайте докато видите екрана на менюто XrossMediaBar (XMB).
 5. Изберете "Quick Start Mode" (Режим на бързо стартиране) чрез дистанционното управление – уверете се, че сте задали "Quick Start Mode" (Режим на бързо стартиране) на "Off" (Изкл.), в противен случай надстройването може да бъде неуспешно.
 6. Поставете диска в плейъра и затворете тавата на диска.
Прехвърлете актуализацията:
 1. След зареждане на диска ще видите съобщението [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M16.R.xxxx New version M16.R.0257 Never turn off power while performing update.] (Поставен е диск за актуализация. Искате ли да актуализирате софтуера. Текуща версия M16.R.xxxx; Нова версия M16.R.0257. Никога не изключвайте телевизора, докато се извършва актуализация.) на телевизора
 2. Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 3. Актуализацията започва
 4. По време на актуализацията на дисплея на предния панел ще видите съобщението UPDATE (Актуализация)
 5. Надстройването на фърмуера е завършено, когато на дисплея на предния панел се изведе съобщението [DONE] (Готово).
  Забележка: Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.
 6. Включете отново системата

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M16.R.0257, актуализацията на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми при обновяването на фърмуера на BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100, използвайки своя компютър и CD-R.

 • На дисплея на предния панел се извеждат последователно "UPDT" и "ERROR".
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Включете захранването на BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
  3. Извадете диска.
  4. Опитайте процедурата за актуализация чрез CD-R.

 • Съобщението "UPDATE" (Актуализация) не се извежда на предния панел, когато е поставен диск за актуализация.
  Включете отново системата, като оставите диска за надстройване в тавата. Надстройката трябва да започне автоматично.

 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията
  Включете отново системата, като оставите диска за надстройване в тавата. Надстройката трябва да започне автоматично.

 • Файлът за актуализация UPDATA_M16R0215.zip, който изтеглих от уеб страницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Опитайте се да изтриете файла и го изтеглете отново.

 • Актуализацията се извършва в продължение на над 30 минути и още не е приключила
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути
  2. Включете BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
  3. Опитайте отново процеса на актуализация