• Мощност на потребление (режим на готовност)

    0,4 W

   • Активиран режим на готовност с мрежова свързаност – Изводи за свързване

    След 20 минути (Ethernet, Wi-Fi®)

   • Превключвател за вкл./изкл. на мрежова(и) връзка(и)

    Променете настройката за безжична мрежа в "Потребителско меню" (Мрежови настройки –Интернет настройки –Жично настройване/Безжично настройване (вградено).

   • Мощност на потребление (режим на готовност с мрежова свързаност) – Изводи за свързване

    1,2 W (Ethernet) / 1,2 W (Wi-Fi®) / 1,2 W (при свързани всички терминали и мрежи)

   • Активиран режим на готовност

    След 20 минути