Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя Blu-ray плейър.

 • Дата на разпространение: 23/12/2014
 • Име: Актуализация на фърмуера за Blu-ray Disc/DVD система за домашно кино до версия M12.R.0510
 • Приложими модели: BDV-E190, BDV-E290, BDV-E490, BDV-E690, BDV-EF220, BDV-EF420
 • Ползи и подобрения:
  • Подобрете сигурността на шифроване
 • Ограничения: само за използване с Blu-ray Disc/DVD системи за домашно кино, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино. Ако номерът на версията е M12.R.0510 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора и Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино. Проверете, за да сте сигурни, че телевизорът е настроен за входа, към който е включен вашия Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал.
 2. Натиснете няколко пъти бутон "FUNCTION" [Функция], докато функцията ""BD/DVD" се появи на дисплея на предния панел.
 3. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте да се появи менюто на XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. В XrossMediaBarTM, осветете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление.
 5. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER.
 6. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин: "Software Version M12.R.0510" - ако номерът на версията е M12.R.0510 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Инсталиране

Съществуват 2 лесни начина за актуализиране на фърмуера на вашия Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино:

 1. Sony Home Аудио и Видео : Изтеглен фърмуеър  

  Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15-30 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино.

  Какво ви е необходимо:

  • Ethernet кабел за свързване на Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино с интернет
  • активна интернет връзка
  • съвместим телевизор

  Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

  Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

  • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино.
  • Не изключвайте Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино- или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
  • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

  Подгответе устройствата:

  • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино. (Ако плейърът е свързан към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход.)
  • Свържете LAN терминала на вашия Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино към интернет източника, използвайки Ethernet кабел.
  • Включете Blu-ray Disc / DVD системата за домашно кино - Ако има диск в плейъра, извадете го.
  • Натиснете няколко пъти бутон "FUNCTION" [Функция], докато функцията ""BD/DVD" се появи на дисплея на предния панел.- Можете да извършите актуализацията, само ако е избрана функцията "BD/DVD".
  • В XrossMediaBarTM, изберете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER.
  • Изберете "Quick Start Mode" [Режим бързо стартиране], използвайки дистанционното управление - потвърдете, че "Quick Start Mode" [Режим за бързо стартиране] е зададен като "Off" [Изкл.] - в противен случай актуализацията на фърмуера може да е неуспешна.

  Изтеглете актуализацията:

  • В XrossMediaBarTM, изберете Setup > Network Update [Настройка - Актуализация чрез мрежа], след което изберете ENTER.
  • На телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
  • Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER.
  • Актуализацията започва.
  • По време на актуализирането, на дисплея на предния панел се появява съобщение UPDATING [АКТУАЛИЗИРАНЕ].
  • Когато съобщението COMPLETE [ЗАВЪРШЕНО] се появи на дисплея на предния панел, актуализацията е завършена. Плейърът се изключва автоматично.- Не използвайте или изключвайте системата преди завършване на актуализацията.
  • Включете системата отново.
  • Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M12.R.0510, актуализацията на фърмуера е била успешна.

  Откриване и отстраняване на проблеми

  Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray Disc / DVD система за домашно кино, използвайки интернет.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display, and "Update failed" is displayed on the TV screen.

   Please check the following:
   1. Check that the router and all devices connected between the TV and the router are switched on.
   2. Verify that you are using the correct type of cable (straight or crossover) between the TV and the router.
   3. Check that all the cables between the TV and the router are correctly connected.
   4. Try the update again.Still not working? Please contact Sony Customer Support

   Using the remote control select "Retry"on the display and press Enter.
   If you cannot perform the network update, try the Disc Update procedure.

  • After the network update process has started, "1/9" is displayed in the lower right but the progress bar on the display has not changed.
   Depending on your network connection, the network upgrade process can take a long time ( up to 60 minutes). That is why "1/9" is displayed in the lower right and the progress bar on the display will not change for a long time.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the TV.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use - instead of the proxy host name - into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • The power went off while the update was in progress.
   Turn the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System on and try the update again.

  • The update has been going for over 60 minutes and hasn't finished.
   If your system is connected via wireless to the network, please try to connect with a cable to the network and an try the procedure again.
   If the problem continues, the network transmission speed may be low. In that case please try to update your system following the disc procedure.

Информация за файл

Име на файла

 • UPDATA_M12R0510.ZIP