• Изходна мощност - събуфър (RMS)

    140 W

   • S-Master™

    ДА (24-битов)

   • Изходна мощност - Централен (RMS)

    142 W

   • Изходна мощност - Съраунд (RMS)

    142 W x 2

   • Изходна мощност - Общо (RMS 10%)

    850 W

   • Изходна мощност - Предни (RMS)

    142 W x 2

   • mp3 / ID3Tag вер.1.1 / ID3Tag вер.2.0

    ДА/ ДА / ДА

   • Навигатор за изображенията

    ДА

   • DivX

    ДА

   • DVD / CD / SACD TEXT

    ДА/ ДА / ДА

   • Precision Cinema Progressive

    НЕ

   • Поредова развивка (NTSC / PAL)

    НЕ / НЕ

   • Възпроизвеждане на DVD-R/+R/+R DL/ +RW/-RW/-RW (VR) (* Някои дискове може да не се възпроизвеждат)

    ДА/ ДА / ДА /ДА / ДА / ДА

   • Възпроизвеждане на JPEG

    ДА

   • VCD Версия 2.0

    ДА

   • Shuffle (Разбъркано): Възпроизвеждане на DVD / CD / VCD / Super Audio CD

    - / ДА / ДА / ДА

   • DVD / DVD Аудио / Super Audio CD / CD / Видео CD

    ДА/ - / ДА /ДА / ДА

   • Механизъм за заключване на чекмеджето

    Заключване на диск

   • Управление с OSD (екранно меню)

    ДА

   • Тип на механизма

    Чекмедже за 1 диск

   • Ц / А преобразовател (Видео)

    108 MHz / 12-битов

   • Възпроизвеждане на mp3

    ДА

   • Повторение: Възпроизвеждане на DVD / CD / VCD / Super Audio CD

    ДА/ ДА / ДА /ДА

   • Възпроизвеждане на CD-R / CD-RW

    ДА / ДА

   • Възпроизвеждане на DVD-RW (CPRM)

    ДА

   • Програмирано: Възпроизвеждане на DVD / CD / VCD / Super Audio CD

    - / ДА / ДА / -

   • Портативен аудио-подобрител

    ДА

   • Нощен режим

    ДА

   • DIGITAL MEDIA PORT (ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ УСТРОЙСТВА)

    ДА

   • ТУНЕР (FM, AM)

    ДА

   • DVD

    ДА

   • SAT

    -

   • USB

    ДА

   • Телевизор

    ДА

   • Аудио вход (преден, мини)

    ДА

   • ВХОД аудио линия (аналогов)

    НЕ, 1

   • Извод за високоговорител (преден / централен / съраунд / събуфер)

    ДА/ ДА / ДА /ДА

   • DIGITAL MEDIA PORT (ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ УСТРОЙСТВА)

    ДА

   • ИЗХОД за видео сигнал (HDMI™) Повишаващо мащабиране до 720p / 1080i за DVD

    ДА (1080p)

   • ИЗХОД видео сигнал (компонентен)

    -

   • D.C.A.C. (Автоматично калибриране)

    -

   • SCART (TV аудио вход)

    1

   • Режим ДЕМО (демонстрационен)

    ДА

   • VACS

    ДА

   • Регулатор на затъмняването

    ДА

   • BRAVIA Sync

    ДА

   • Таймер (REC (запис) / PLAY (възпроизвеждане) / SLEEP (заспиване))

    ДА (-/-/ДА)

   • Консумирана мощност

    170 W

   • Режим на пестене на енергия

    ДА

   • Изисквания за мощност

    220 V - 240 V AC (променливо напрежение), 50 / 60 Hz

   • Консумирана мощност в режим на готовност

    Под 0,3 W

   • DTS®

    ДА

   • Режим "Филми / Музика"

    ДА (ниско)

   • Dolby® Digital

    ДА

   • Функция A / V SYNC (Lip Sync) за синхронизация на реч

    ДА

   • Dolby® Pro Logic® / Pro Logic® I / Pro Logic® II

    (- / - / ДА)

   • Външна антена за FM / AM обхват

    ДА (75 ohm) / ДА

   • Обхват на настройка (AM)

    531~1602 kHz (стъпка 9 kHz), 87,50 ~ 108,00 MHz (стъпка 50 kHz)

   • RDS ( PS / PTY / EON)

    ДА / - / -

   • Предварително зададени станции

    FM 20 / AM 10

   • Обхват

    FM / AM

   • Източник за запис ДИСК С ДАННИ (mp3)

    ДА

   • име на mp3 файла / ID3Tag вер. 1.1/ID3Tag вер. 2,0

    ДА/ ДА / ДА

   • Режим на запис - PROGRAM (програмиран)

    ДА (само CD)

   • Режим на възпроизвеждане Resume (възобновяване)

    ДА

   • Формат на декодиране за AAC

    ДА

   • Режим на запис REC 1

    -

   • Режим на запис Auto Level Sync (автоматично синхронизиране по ниво)

    -

   • Формат на декодиране за JPEG

    ДА

   • Формат на декодиране за mp3

    ДА

   • Формат на кодиране за mp3

    ДА

   • Редактиране - Разделяне

    -

   • Редактиране - Преименуване

    -

   • Режим на възпроизвеждане - REPEAT (поворение)

    ДА

   • Скорост на запис за ДИСК С ДАННИ (mp3)

    x20 макс.

   • Редактиране - Комбиниране

    -

   • Режим на запис - REPEAT (повторение)

    -

   • Режим на възпроизвеждане - NORMAL (нормален)

    ДА (1 УСТРОЙСТВО)

   • Източник за запис CD

    ДА

   • Режим на възпроизвеждане - PROGRAM (програмирано)

    -

   • Формат на декодиране за OMA (OpenMG аудио файл)

    -

   • Кирилица

    -

   • Формат на декодиране за WMA

    ДА

   • Режим на възпроизвеждане - SHUFFLE (разбъркано)

    ДА (1 ПАПКА)

   • Режим на запис - NORMAL (нормален) (CD)

    ДА (по дискове / по записи), ДА (по дискове / по папки / по записи)

   • Режим на запис - SHUFFLE (разбъркан)

    -

   • Редактиране ИЗТРИВАНЕ (ВСИЧКО / 1 ПАПКА / 1 ЗАПИС)

    - / ДА / ДА

   • Скорост на запис за CD

    x 2,5

   • Безжичен S-DIAT®

    -

   • Съвместимост с S-DIAT®

    -

   • S-AIR® READY

    -

   • Режим S-AIR®

    ДА

   • S-AIR® в готовност

    ДА

   • S-AIR® Wireless

    ДА

   • Активен / пасивен събуфер

    Пасивен

   • Преден високоговорител с магнитна екранировка

    ДА

   • Система на събуфера

    Нормален

   • Система на централния високоговорител

    1-лентови (с пълен обхват)

   • Наименование на модела централен високоговорител

    SS-CT80

   • Наименование на модела съраунд високоговорители

    SS-TS80

   • Номинален импеданс на съраунд високоговорителите

    3 ohm

   • Блок високоговорители ниски честоти, предни високоговорители

    65 мм

   • Тип колонка, централен високоговорител (басрефлексна/ акустично задържане/ пасивен излъчвател/ др.)

    Басрефлексна (с вратичка)

   • Входен терминал на предния високоговорител (ВИНТОВ / ТИП ЖАК / ПОЗЛАТЕН / ТИП "СВИНСКА ОПАШЧИЦА")

    Тип жак

   • Номинален импеданс на предните високоговорители

    3 ohm

   • Блок високоговорители ниски честоти, съраунд високоговорители

    65 мм

   • Магнитно екраниран централен високоговорител

    ДА

   • Номинален импеданс на събуфера

    3 ohm

   • Колонка на централния високоговорител

    1

   • Предна решетка на събуфера (сваляща се / неподвижна) / Материал

    Фиксиран

   • Материал на корпуса на събуфера

    Дърво

   • Номинален импеданс на централния високоговорител

    3 ohm

   • Система на съраунд високоговорителите

    1-лентови (с пълен обхват)

   • Входен терминал на централния високоговорител (ВИНТОВ / ТИП ЖАК / ПОЗЛАТЕН / ТИП "СВИНСКА ОПАШЧИЦА")

    Тип жак

   • Входен терминал на събуфера (ВИНТОВ / ТИП ЖАК / ПОЗЛАТЕН / ТИП "СВИНСКА ОПАШЧИЦА")

    Тип жак

   • Тип колонка на събуфера (басрефлексна / акустично задържане / пасивен излъчвател / други)

    Басрефлексна (с вратичка)

   • Тип на централния високоговорител (висок, микро сателитен…)

    Перфориран метал

   • Тип на съраунд високоговорителите (висок, микро сателитен…)

    "Микро сателитен (перфориран метал)"

   • Предна решетка на съраунд високоговорителите (сваляща се / неподвижна) / Материал

    Фиксиран

   • Входен терминал на съраунд високоговорителите (ВИНТОВ / ТИП ЖАК / ПОЗЛАТЕН / ТИП "СВИНСКА ОПАШЧИЦА")

    Тип жак

   • Приложен кабел за предните високоговорители→Виж аксесоарите

    4,5 м x 2

   • Приложен кабел за съраунд високоговорителите→Виж аксесоарите

    12 м x 2

   • Предна решетка (сваляща се / фиксирана) / материал Централен високоговорител

    Фиксиран

   • Приложен кабел за събуфера→Виж аксесоарите

    3,5 м x 1

   • Наименование на модела предни високоговорители

    SS-TS80

   • Тип на предните високоговорители (висок, микро сателитен…)

    "Микро сателитен (перфориран метал)"

   • Система на предните високоговорители

    1-лентови (с пълен обхват)

   • Колонка предни високоговорители

    1

   • Колонка на събуфера

    160 мм

   • Наименование на модела събуфер

    SS-WS80

   • Тип колонка, предни високоговорители (басрефлексна/ акустично задържане/ пасивен излъчвател/ други)

    Басрефлексна (с вратичка)

   • Колонка на съраунд високоговорителите

    1

   • Приложен кабел за централния високоговорител→Виж аксесоарите

    3 м x 1

   • Предна решетка на предните високоговорители (сваляща се / неподвижна) / Материал

    Фиксиран

   • Тип колонка, съраунд високоговорители (басрефлексна/ акустично задържане/ пасивен излъчвател/ други)

    Басрефлексна (с вратичка)

   • Магнитно екраниран съраунд високоговорител

    ДА

   • Блок високоговорители ниски честоти на централния високоговорител

    65 мм

   • Директен бутон за BRAVIA™ Sync

    ДА

   • Наименование на модела

    RM-ADU008

   • Батерия (Размер / Тип)

    AA / Манганова

   • Жак за слушалки (3,5 мм / 6,3 мм)

    ДА (3,5 мм)

   • Консумация на енергия вкл./изкл.

    15 W

   • S-AIR® приемник

    ДА

   • Изисквания за мощност

    -

   • Изходна мощност - Предни (FTC 0,7% THD)

    4 W x 2

   • Режим на пестене на енергия

    -

   • Централен високоговорител

    ДА

   • Тегло на съраунд високоговорителите (прибл. кг)

    0,6

   • Размери на съраунд високоговорителите (Ш x В x Д) (прибл. мм)

    103 x 164 x 82

   • Събуфър

    ДА

   • Размери (Ш x В x Д) (прибл. мм)

    430 x 66 x 385, 567 x 451 x 440

   • Тегло на предните високоговорители (прибл. кг)

    0,6

   • Тип на блока

    Основен блок, "Всичко в едно"

   • Преден високоговорител

    ДА

   • Високоговорител за съраунд звук

    ДА

   • Тегло (прибл. кг)

    4,2, 16

   • Размери на събуфера (Ш x В x Д) (прибл. мм)

    205 x 325 x 325

   • Тегло на централния високоговорител (прибл. кг)

    0,7

   • Размери на централния високоговорител (Ш x В x Д) (прибл. мм)

    103 x 164 x 82, 265 x 93 x 71

   • Тегло на събуфера (прибл. кг)

    5,2

   • Съраунд усилвател S-AIR® Wireless

    WAHT-SA1