Относно това изтегляне

Sony Ви предлага възможността да изтеглите последните обновени типове фърмуеър за Вашия DVD плейър, като Ви дава свобода да се възползвате от възпроизвеждане на най-новите формати съобразно желанията Ви. Моля приемете условията, посочени по-долу, за да можете да започнете изтегляне и създаване на CD-ROM с цел успешно обновяване на Вашия DVD плейър, така че да може да чете най-новите достъпни DivX версии.

Внимание: Ако не следвате точно указаните инструкции, съществува риск от повреждане на DVD плейъра. При възникване на подобен случай е необходимо да се свържете с локалния сервизен център на Sony. С цел да избегнете подобни усложнения, моля следвайте внимателно описаните по-долу стъпки.

Информация за файл

Име на файла

 • ha6_ec85.bin

Размер на файла

 • -

Инсталиране

 1. Изтеглете файла със софтуера за обновяване и го запазете на своя компютър.
 2. Запишете файла на неизползван CD-R.
  • Поставете файла за обновяване на софтуера направо в главната директория.
   Не го поставяйте в друга директория.
  • Не записвайте никакви други файлове на същия диск.
  • Не променяйте името на файла.
  • Използвайте файлова система ISO 9660 Ниво 1/2 или разширения й формат, Joliet.
  • Режим 1/2/XA
  • Самостоятелна сесия
  • Ниска скорост на запис (напр. 2x, 4x)
  • Финализиране на CD-R.
 3. Отворете tray-а, поставете диска в плейъра и пуснете.
 4. Моля изчакайте извеждането на съобщение "UPGRADE FILE DETECTED" на екрана. След това на екрана ще се покаже "PRESS PLAY TO START" . Натиснете бутон PLAY.Открит наличен фърмуеър (Firmware detected)
 5. Върху екрана се появява съобщение "COPYING FILE". Изчакайте за кратко, докато tray-а на диска се отвори автоматично, след което извадете диска.
 6. Скоро след това на екрана и на дисплея на предния панел ще се изведе съобщение "UPGRADING". Моля изчакайте 3 или 4 минути и не прекъсвайте процеса на обновяване. Важно е да спазите следното:
  • Не изключвайте плейъра.
  • Не оперирайте с плейъра и не натискайте никакви бутони по него. Открит наличен фърмуеър (Firmware detected)
 7. Tray-ът на диска ще се затвори и стандартният дисплей ще се появи отново. Сега вече можете спокойно да работите с DVD плейъра. Когато се изведе опцията QuickSetup, моля изберете я, с цел да я настроите.Открит наличен фърмуеър (Firmware detected)
  Открит наличен фърмуеър (Firmware detected)

СЪВЕТИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Работа след обновяването

Възпроизвеждане на външни файлове, съдържащи субтитри
 1. Необходимо е да промените името на заглавието на филма и външния файл, съдържащ субтитри, така че да бъдат с едно и също име.

  Например:

  ○:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  "В случая avi" е DivX файла, а "srt" е файлът със субтитрите.

 2. Също така, необходимо е да поставите филмовия файл и файла със субтитрите в една и съща директория и да ги запишете на един и същ диск.
  (Забележка: формат Packet Write не се поддържа)

  Това обновяване позволява на DVD плейъра да чете следните външни формати за субтитри:

  ".srt": SubRip
  ".srt": SAMI Captioning
  ".sub": Micro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": SubStation Alpha - по-висока версия
  ".txt": TM Плейър, DVD система за субтитриране
  Моля обърнете внимание, че други подобни формати не се поддържат.
Смяна на шрифта на дисплея на DVD плейъра.
 1. НатиснетеDISPLAY от дистанционното управление, за да изключите Control Menu Display (Magic Pad).
 2. Натиснете SUBTITLE , за да включите субтитрите.
 3. Натискайте SUBTITLE няколко пъти, за да превключите до желания шрифт.
  Шрифтът се сменя при всяко натискане.Системата разпознава следните шрифтове за външни субтитри:

CP1250: Албански, босненски, хърватски, чешки, английски, немски, унгарски, исландски, ирландски, полски, румънски, словашки, словенски.
CP1251: Български, белоруски, английски, македонски, молдавски, руски, сръбски, украински
CP1253: гръцки,
CP1254: албански, датски, холандски, английски, естонски, фински, френски, келтски, немски, италиански, кюрдски (на латиница), норвежки, португалски, испански, шведски, турски.

Забележки

Ако натиснете SUBTITLE в момент, в който субтитрите не са настроени за възпроизвеждане на този DVD плейър, ще се изведе съобщение, което казва, че нито един ред от субтитрите не е записан. Дори ако такова съобщение не се изведе, субтитрите могат да се окажат неизползваеми.

Докато контролното меню е активно, няма да можете да видите никакви субтитри. SНякои субтитри може да не се изведат дори при условие, че се намират във файл с разширение ".srt," ".smi," ".sub," ".ass," ".ssa," или ".txt."

При показване на субтитрите съществува опасност звукът и картината да бъдат нарушени. Могат да се изведат до три реда със субтитри. Максималният брой символи на ред е 54.

Не се поддържат Unicode шрифтове.