ID на член : 00249352 / Последна актуализация : 14/04/2021

Компактни тонколони: Къде да откриете името на модела и серийния номер?

    Можете да откриете името на модела и серийния номер върху етикет на долната част на компактната тонколона.

    Soundbar model name serial number

    1. Наименование на модела
    2. Сериен номер