Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • SRS-X77

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява защитената комуникация.

ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате услугата за разпространение на музика Chromecast built-in.

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файл

 • Актуализация на фърмуера 1.60.3351 за SRS-X77

Версия на файла

 • 1.60.3351

Размер на файла

 • 165 MB (173 711 325 байта)

Дата на издаване

 • 02-11-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Тази актуализация не е необходима, ако Вашата персонална аудио система вече е била актуализирана до версия на фърмуера 1.60.3351. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате. Има два начина да го направите:

 • Как да потвърдите чрез приложението Sony | Music Center (SongPal).
  1. Свържете устройството и смартфона към една и съща Wi-Fi мрежа, като използвате приложението Sony | Music Center (SongPal).
  2. Стартирайте приложението Sony | Music Center (SongPal) на смартфона си.
  3. На екрана Speaker & Group (Високоговорител и група) изберете Вашия високоговорител.
  4. Изберете Settings (Настройки).
  5. На екрана Settings (Настройки) изберете Other Settings (Други настройки).
  6. На екрана Other Settings (Други настройки) потвърдете версията на фърмуера на високоговорителя.
 • Проверка чрез персонален компютър.
  1. Свържете устройството към компютър чрез LAN кабел (не е включен в комплекта).

   Забележка: Уверете се, че превключвателят NETWORK OFF/ON на гърба на устройството е зададен на ON (Вкл.).
  2. Свържете захранващия кабел (приложен) към адаптера за променлив ток (приложен). Натиснете бутона (Вкл./В готовност), за да включите захранването.

   Забележка: Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане светнал в розово.
  3. Покажете мрежовите настройки на устройството на Sony на Вашия компютър.
   1. Стартирайте браузър
   2. Въведете следния URL в адресната лента: http://169.254.1.1
  4. Изберете езика от Language Setup (Настройка на език), ако се показва.
  5. На екрана Device Details (Детайли за устройство) ще се показва Firmware Version (Версия на фърмуера) (X.XX.X.XX).

   Забележка: Firmware Version (Версия на фърмуера), Model Name (Име на модел), Device Name (Име на устройство), Connection Type (Тип връзка), Internet Access (Интернет достъп), SSID и Security Method (Метод на защита) се показват на този екран.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата персонална аудио система:

МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?

Интернет/мрежа
(ПРЕПОРЪЧАНО)

 • Ethernet кабел или безжичен рутер за свързване на Вашата персонална аудио система към интернет
 • За да сте сигурни, че Вашата персонална аудио система е свързана към:
  • активна връзка с интернет
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и най-бързият начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение
 • компютър
 • USB устройство за съхранение
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Инсталиране

Интернет/мрежа

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 3 – 10 минути.

Забележка: Не можете да актуализирате до последната версия на софтуера, ако устройството НЕ Е свързано с интернет (мрежата).

 1. Свържете се към интернет (мрежата)
  Забележка: Когато високоговорителят е свързан към компютър директно с помощта на LAN кабела за проверка на версията, извадете LAN кабела и го свържете отново към точка за достъп.
 2. Ако високоговорителят е включен, натиснете бутона (Вкл./В готовност) и го изключете.
 3. Натиснете бутона (Вкл./В готовност), за да включите захранването.
 4. Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане светнал в оранжево или розово. Винаги когато има налична софтуерна актуализация, бутонът UPDATE светва.
  Забележка: Бутонът UPDATE не светва, когато софтуерът е обновен.
 5. Докоснете и задръжте бутона UPDATE, докато чуете звуков сигнал. Когато започне актуализацията на софтуера, бутонът UPDATE започва да мига.
  Забележка: Високоговорителят не работи по време на актуализация.
 6. Мигането (интервалът и състоянието) на бутона UPDATE се променя по време на процеса на актуализация
 7. Бутонът UPDATE се изключва и високоговорителят превключва в режим на готовност или режим BLUETOOTH/Network (BLUETOOTH/мрежа) в готовност автоматично след приключване на актуализацията
 8. Проверете версията, като следвате стъпките, описани в "Проверка на версията на фърмуера", за да потвърдите, че актуализацията е извършена успешно.

Въпроси и отговори

Светлината мига в червено и бутонът UPDATE мига в оранжево по време на актуализацията.

Актуализацията на софтуера е неуспешна. След като се случи това, няма да можете да правите никакви операции, нито да ползвате функции на устройството, освен операцията на бутона за включване на захранването. Проверете състоянието на високоговорителя чрез тези стъпки и направете софтуерната актуализация с помощта на USB флаш устройство.

 1. Докоснете и задръжте бутона  (Вкл./В готовност), за да изключите (OFF) високоговорителя.
 2. Докоснете бутона  (Вкл./В готовност), за да включите (ON) високоговорителя.
 3. Изчакайте около 3 минути (или до завършване на мрежовото свързване), след което проверете състоянието на бутона UPDATE на високоговорителя.

Светлинният индикатор "UPDATE" остава светнал в оранжево.

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Можете да направите актуализация на фърмуера за персонална аудио система чрез USB флаш четец.

Индикаторът Бутон ON/Standby (Вкл./В готовност) премигва в червено, а бутонът UPDATE – в оранжево.

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Можете да направите актуализация на фърмуера за персонална аудио система чрез USB флаш четец.

Забележки:

 • Поддържайте високоговорителя свързан към електрозахранването и мрежата по време на актуализацията
 • НЕ разкачвайте адаптера за променлив ток до приключването на актуализацията
 • НЕ изключвайте устройството по време на актуализацията
 • Актуализацията обикновено отнема около 3 до 10 минути. Може да отнеме повече време в зависимост от мрежовата Ви среда

USB

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на Вашата персонална аудио системата.

Подготовка за актуализация на фърмуера:

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че компютърът работи с една от следните операционни системи и че имате правилните изисквания за USB флаш устройството:

Поддържани операционни системи:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X (10.4) или по-нова

Забележка: Ако използвате Windows 8.1, моля, използвайте я в режим на настолен компютър. Операциите не се гарантират за всички компютри с инсталирана препоръчана операционна система.

Носител за запис:

USB флаш устройство: Работата не е гарантирана за всички USB флаш устройства с капацитет над 256 MB.

Актуализация на фърмуера за персонална аудио система чрез USB флаш устройство – Процедура A

Забележка: Невъзможно е да се върнете към предишната версия на софтуера след извършване на тази актуализация на софтуера.

Как да изтеглите фърмуера:
 1. Затворете всички прозорци и програми, които се изпълняват, с изключение на тази страница.
 2. Прочетете правилата и условията на тази страница и ги приемете, като поставете отметка в квадратчето.
 3. Изтеглете актуализацията на фърмуера. Файлът SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 байта) ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си.
  Забележки:
  • Ако използвате Windows 10 или 8.1, файлът с актуализацията ще бъде запазен автоматично в папката "Downloads" (Изтегляния). Щракнете върху плочката за работния плот в началния екран и намерете файла в папката "Downloads" (Изтегляния), като използвате Explorer.
  • Това е файлът за актуализация, предназначен само за SRS-X77. Не можете да използвате този файл с други персонални аудио системи.
Как да подготвите изтегления файл:
 • При използване на Windows
  1. Щракнете с десния бутон върху изтегления файл SRSX77V1603351.zip.
  2. Щракнете върху Extract All (Извличане на всички)
  3. В прозореца Extract Compressed (Zipped) Folders (Извличане на компресирани със ZIP папки), който се е отворил, щракнете върху Extract (Извличане).
  4. Папката SRSX77V1603351 сега е отворена на работния плот
  5. В папката UPDATE (Актуализация) ще намерите 4 файла: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • При използване на Mac OS
  1. Щракнете двукратно върху запазения файл SRSX77V1603351.zip.
  2. На работния плот се създава папката SRSX77V1603351

Забележка: В зависимост от операционната Ви система, файлът може да бъде автоматично разархивиран по време на изтеглянето. Освен това може да не успеете да разархивирате файла с помощта на процедурите, описани по-горе, в зависимост от операционната система, която използвате. В този случай, моля, използвайте приложение за декомпресиране.

Копирайте файловете за актуализация на USB флаш устройство:
 1. Поставете инициализираното (форматирано) USB флаш устройство в USB слот на компютъра си.
 2. Копирайте папката UPDATE (Актуализация) на USB флаш устройството.
Актуализирайте аудио системата чрез USB:
 1. Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) към жака DC IN 18 V на високоговорителя.
 2. Включете стабилно захранващия кабел, свързан към адаптера за променлив ток, в електрически контакт. Поставете превключвателя NETWORK OFF/ON на задната страна на ON.
 3. Натиснете бутона (Вкл./в готовност), за да включите захранването
 4. Изчакайте около 4 минути, докато индикаторът LINK се забави.
 5. Натиснете и задръжте бутона AUDIO IN и бутона за намаляване на звука.
 6. Бутонът UPDATE светва, след като се чуе звуков сигнал.
  Забележка: Ако сте свързани към мрежата, можете вече да видите бутона UPDATE, светнал в оранжево. Дори в този случай извършете процедурата според описанието на тази страница и проверете звуковия сигнал.
 7. Докато бутонът UPDATE свети, поставете USB флаш устройството в порта DC-OUT ONLY (USB) на гърба на високоговорителя.
 8. Когато започне актуализацията на софтуера, бутонът UPDATE започва да мига
  Забележка: Високоговорителят не работи по време на актуализация.
 9. Мигането (интервалът и състоянието) на бутона UPDATE се променя по време на процеса на актуализация
 10. Бутонът UPDATE се изключва и високоговорителят превключва в режим на готовност или режим BLUETOOTH/мрежа в готовност автоматично след приключване на актуализацията
 11. Проверете версията на фърмуера.

Забележки:

 • Поддържайте връзката на високоговорителя с електрозахранването по време на актуализацията
 • НЕ разкачвайте адаптера за променлив ток до приключването на актуализацията
 • НЕ изключвайте устройството по време на актуализацията
 • Актуализацията обикновено отнема около 10 минути.

Актуализация на фърмуера за персонална аудио система чрез USB флаш устройство – Процедура B

Ако индикатор (Вкл./в готовност) мига в червено, а бутонът за актуализиране – в оранжево, тогава актуализацията на софтуера е неуспешна.
Ще трябва да изтеглите актуализацията на фърмуера на Вашия компютър, да я запишете на USB флаш устройство и след това да я качите на високоговорителя.
Следвайте стъпките, описани по-долу, за да направите това:

Забележка: След актуализацията връщането към предишната версия на софтуера не е възможно.

Как да изтеглите фърмуера:
 1. Затворете всички прозорци и програми, които се изпълняват, с изключение на тази страница.
 2. Прочетете правилата и условията на тази страница и ги приемете, като поставете отметка в квадратчето.
 3. Изтеглете актуализацията на фърмуера. Файлът SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 байта) ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си.
  Забележки:
  • Ако използвате Windows 10 или 8.1, файлът с актуализацията ще бъде запазен автоматично в папката "Downloads" (Изтегляния). Щракнете върху плочката за работния плот в началния екран и намерете файла в папката "Downloads" (Изтегляния), като използвате Explorer.
  • Това е файлът за актуализация, предназначен само за SRS-X77. Не можете да използвате този файл с други персонални аудио системи.
Как да подготвите изтегления файл:
 • При използване на Windows
  1. Щракнете с десния бутон върху изтегления файл SRSX77V1603351.zip.
  2. Щракнете върху Extract All (Извличане на всички).
  3. В прозореца Extract Compressed (Zipped) Folders (Извличане на компресирани със ZIP папки), който се е отворил, щракнете върху Extract (Извличане).
  4. Папката SRSX77V1603351 сега е отворена на работния плот.
  5. В папката UPDATE (Актуализация) ще намерите 4 файла: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • При използване на Mac OS
  1. Щракнете двукратно върху запазения файл SRSX77V1603351.zip.
  2. Папка, наречена UPDATE  (Актуализация), ще се покаже на работния Ви плот и ще съдържа следните файлове: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID

Забележка: Изтегленият файл може да бъде автоматично разархивиран, когато използвате горните операционни системи, но ако не можете да разархивирате файловете чрез тези стъпки, е възможно да трябва да използвате отделен софтуер за декомпресиране.

Копирайте файловете за актуализация на USB флаш устройство:
 1. Поставете флаш устройството в един от USB портовете на компютъра си
 2. Плъзнете папката "Update" (Актуализация) от работния си плот на флаш устройството
Актуализирайте аудио системата чрез USB:
 1. Свържете високоговорителя си с електрически мрежов контакт чрез предоставения адаптер за променлив ток
 2. Поставете превключвателя за мрежа на задната страна на високоговорителя на позиция „on“ (вкл.)
 3. Изключете високоговорителя, след като индикаторът (Вкл./в готовност) започне да мига в червено, а бутонът за актуализация – в оранжево.
 4. Поставете флаш устройството, съдържащо файла за актуализация, в порта DC-OUT ONLY (USB) на високоговорителя
 5. Включете отново високоговорителя
  Забележка: Моля, изпълнете стъпки 3 до 5 в рамките на 3 минути.
 6. Актуализацията на фърмуера ще започне да се изтегля на високоговорителя, след като бутонът за актуализация започне да мига.
  Забележка: Високоговорителят не може да бъде използван по време на изтеглянето.
 7. В хода на изтеглянето интервалът на премигванията се забавя, преди да спре, когато актуализацията е приключена
 8. Високоговорителят автоматично ще се превключи или на режим на готовност, или на режим Bluetooth/мрежа в готовност, когато изтеглянето приключи.
 9. Проверете дали актуализацията е приключила чрез "Software Version Check" (Проверка на версията на софтуера) за безжичен високоговорител SRS-X77.