ID на член : 00254191 / Последна актуализация : 04/12/2020

Телевизорът няма звук или картина, когато е свързан към PS5 с HDMI кабел

  Има проблем със софтуера на телевизора, който може да доведе до липса на звук или картина на телевизора за период от време (около една минута), когато телевизорът е свързан към игралната конзола PS5™. Този проблем ще бъде коригиран в бъдеща актуализация на софтуера. Моля, отбележете тази страница и я проверявайте периодично за актуализирана информация.

  Междувременно може да използвате това заобиколно решение, за да решите временно проблема:

  Промяната на тази настройка ще конвертира 4K 120 Hz сигнал до 4K 60 Hz, така че не забравяйте да актуализирате софтуера на телевизора, когато стане наличен.

  1. Променете настройката HDMI® Signal Format (Формат на HDMI® сигнал) на Standard format (Стандартен формат) или Enhanced format (Dolby Vision) (Подобрен формат) за HDMI входа, към който е свързана PS5.
   1. Изберете Settings (Настройки) → Watching TV (Гледане на телевизия) → External inputs (Външни входове) → HDMI signal format (Формат на HDMI сигнал) 
   2. Изберете HDMI входа, към който е свързана PS5 (HDMI 3 или HDMI 4), и след това променете настройката на Standard format (Стандартен формат) или Enhanced format (Dolby Vision) (Подобрен формат).
  2. Натиснете и задръжте бутона power (Включване на захранването) на дистанционното управление, докато на телевизионния екран се появи Restart (Рестартиране), и след това натиснете Enter (Въведи).