ID на член : 00192343 / Последна актуализация : 25/04/2022Печат

Как да настроя или пренастроя моя LCD телевизор Sony без Android (кабелен/наземен)?

  Преди да започнете


  Цифрова фина настройка (LCD телевизори без Android)

  1. Уверете се, че антената е правилно свързана към телевизора.
   Диаграмата по-долу е примерно изображение на връзките за кабелна/наземна връзка. За подробности или друга информация относно свързването на антената се обърнете към ръководството, доставено с Вашия телевизор. Ръководствата са публикувани на уебсайта за поддръжка.
   Примерна илюстрация на връзки за наземна/кабелна телевизия.

  2. Включете телевизора.
  3. Натиснете бутона MENU или HOME на дистанционното управление.
   Две илюстрации една до друга. Лява: местоположение на бутона Menu на дистанционното управление. Дясна: местоположение на бутона HOME на дистанционното управление.
  4. Изберете една от опциите по-долу, която най-добре съответства на структурата на менюто на Вашия телевизор. Моля, имайте предвид, че снимките на екрана по-долу може да се различават от това, което виждате на екрана си.
   • Опция А: Използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление и изберете Settings (Настройки) → Digital set-up (Цифрова настройка) → Digital Auto Tuning (Автоматична фина цифрова настройка) или Auto Tuning (Автоматична фина настройка), както е показано на екранната снимка по-долу.
    Изображение
   • Опция Б: Използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Settings (Настройки) → System Settings (Системни настройки) или Set-up (Настройка) → Channel set-up (Настройка на канали) → Digital set-up (Цифрова настройка) → Digital Auto Tuning (Автоматична фина цифрова настройка) или Auto Tuning (Автоматична фина настройка), както е показано на екранната снимка по-долу.
    Изображение
  5. Когато бъдете попитани Do you want to start Auto Tuning? (Искате ли да стартирате автоматична фина настройка?), изберете Yes (Да) или OK, след това потвърдете с Изображение бутона (Плюс).
   Екранна снимка на телевизора:
  6. Изберете между Antenna (Антена) или Cable (Кабел).
  7. Когато изберете Antenna (Антена), в този момент автоматичната фина настройка ще стартира.
  8. Ако в предишната стъпка е избрана опцията Cable (Кабел), ще се появи менюто за настройка на кабел.
  9. Можете да изберете да зададете ръчно Scan Type (Тип на сканиране), Frequency (Честота) или Network ID (Мрежов идентификатор) в съответствие със специфичните мрежови параметри, получени от Вашия доставчик на излъчване.
  10. Ако не сте получили нищо, препоръчваме да използвате настройките по подразбиране:
   • Scan type (Тип на сканиране) = Quick scan (Бързо сканиране)
   • Frequency (Честота) = Auto (Авто)
   • Network ID (Мрежов идентификатор) = Auto (Авто)
   • Operator (Оператор): Изберете името на вашия доставчик на излъчване от списъка
  11. Ако сканирането не открие нито един или всички канали, може да опитате да промените настройката Scan Type (Тип сканиране) на Full scan (Пълно сканиране).
   • ВАЖНО: Когато изберете Full scan (Пълно сканиране), настройката на телевизора може да отнеме един час или повече. Ако имате проблеми с процедурата за настройка на кабел, моля, допитайте се до Вашия доставчик, тъй като той може да използва различни настройки.
  12. Продължете, като натиснете Start (Старт).
  13. Телевизорът ще започне фината настройка. Когато приключи, ще се появи съобщение за потвърждение.

  Аналогова фина настройка (LCD телевизор без Android)

  Как да извършите аналогова фина настройка