ID на член : 00147012 / Последна актуализация : 28/08/2023Печат

Къде да намеря версията на софтуера на моя телевизор, ИД на устройството, името на модела или серийния номер?

  Къде се намира информацията за системата на телевизора

  Стъпките за достъп до информацията за системата на телевизора Ви (например версия на софтуера, ИД на устройството, име на модела или сериен номер) с помощта на менюто на телевизора варират в зависимост от типа телевизор, който имате. Изберете Вашия тип телевизор за повече подробности.


  Android TV и Google TV

  Ако на дистанционното управление има бутон HELP

  1. На дистанционното управление натиснете бутона HELP.
  2. Следващите стъпки ще зависят от опциите на телевизионното меню:
   • Изберете System information (Информация за системата) в категорията Status & Diagnostics (Състояние и диагностика) или Troubleshooting and system information (Отстраняване на неизправности и информация за системата).
   • Изберете Contact & Support (Контакт и поддръжка).
   • За W8, X7 series: Името на модела се показва в долната лява част на екрана.

   Екранът варира в зависимост от модела на телевизора. Следват примери.
   Информация за системата в екрана на менюто
   Екран за информация за системата

  Ако дистанционното управление на телевизора Ви няма бутон HELP

  1. Отворете екрана Settings (Настройки). Достъп до Settings (Настройки)
  2. Следващите стъпки ще зависят от опциите на телевизионното меню:
   • Изберете Settings (Настройки) Help and Feedback (Помощ и обратна връзка) Help (Помощ) Status & Diagnostics (Състояние и диагностика) System information (Информация за системата).
   • Изберете Apps → (Приложения) Help (Помощ) System information (Информация за системата) в категорията Status & Diagnostics (Състояние и диагностика) или Troubleshooting and system information (Отстраняване на неизправности и информация за системата).
   • Изберете Help (Помощ) System information (Информация за системата) в категорията Troubleshooting and system information (Отстраняване на неизправности и информация за системата).
   • Изберете Settings (Настройки) BRAVIA Settings (BRAVIA настройки) Customer Support (Поддръжка на клиенти) → Contact & Support (Контакт и поддръжка).

  Телевизори, различни от Android TV или Google TV

  Телевизори, издадени през 2015 г. и по-късно

  1. На дистанционното управление натиснете бутона HOME.
  2. Изберете Settings (Настройки).
  3. Изберете System Settings (Системни настройки) или Product Support (Поддръжка на продукти).
  4. Изберете Customer Support (Поддръжка на клиенти) или System Information (Информация за системата).
  5. Изберете Product Information (Информация за продукта).
   Информация за продукта
   Екранът варира в зависимост от модела на телевизора.

  Телевизори, издадени през 2014 г.

  1. На дистанционното управление натиснете бутона HOME.
  2. Изберете (?) Help (Помощ).
  3. Изберете Customer Support (Поддръжка на клиенти).
  4. Изберете System Information (Информация за системата).
   System Information
   Екранът варира в зависимост от модела на телевизора.

  Телевизори, издадени през 2013 г. или преди нея

  1. На дистанционното управление натиснете бутона HOME.
  2. Изберете Settings (Настройки).
  3. Изберете Product Support (Поддръжка за продукти) или Set-up (Настройка).
  4. Изберете System Information (Информация за системата) или Product Information (Информация за продукта).
   Информация за продукта и системата
   Екранът варира в зависимост от модела на телевизора.

  Свързани статии