ID на член : 00192359 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Как да настроя или пренастроя моя LCD телевизор на Sony (Ръководство за единична сателитна антена)?

  ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • Процедурата по-долу важи за всички LCD телевизори на Sony (с изключение на телевизорите на Sony с Android). Въпреки това, в зависимост от модела на Вашия телевизор, може да има малки разлики между оформлението на дистанционното управление и интерфейса на менюто.
  • Ако в даден момент имате нужда от допълнителни указания, можете да получите допълнителна информация от вграденото помощно ръководство на телевизора или като отворите страницата за поддръжка на Вашия модел телевизор.
  • Използвайте следните бутони на дистанционното управление, за да се движите.
    
   Отдалечени указанияОтдалечени указания
   Използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да се движите в менюто на телевизора.Изберете опции, като натиснете бутона "плюс". Това е кръглият бутон в центъра на сферичната област на менюто на дистанционното управление.

   

  1. Уверете се, че кабелът за сателитната антена (ефирен) е правилно свързан към телевизора.
   Диаграмата по-долу е примерно изображение на връзките за сателита.
   За подробности или каквато и да е друга информация за свързването на антената направете справка с ръководството, предоставено с Вашия телевизор.

   Изображение
   * За жак SUB свържете само когато използвате режим с два тунера.
    
  2. Включете телевизора.
  3. Продължете с натискане на MENU или HOME в зависимост от оформлението на дистанционното управление.
   Изображение
    
  4. Изберете Настройки.
  5. ИзберетеЦифрова настройка.

   Изображение

    
  6. Изберете Автоматична сателитна настройка или Автоматична настройка.
   След това потвърдете с бутона Изображение.
  7. При въпроса "Искате ли да стартирате Автоматичната настройка?" изберете Да и потвърдете с бутона Изображение.

   Изображение

    
  8. Изберете Следващ и потвърдете с бутона Изображение.
  9. В тази стъпка ще бъдете помолени да изберете между два списъка със сателитни програми. "Предпочитан сателит" съдържа списъка с програми на избрания от Вас сателитен оператор, докато "Общ сателит" ще покаже списъка с програми на всички сателити.
   Изберете Предпочитан сателит и потвърдете с бутона Изображение.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Предпочитаният сателит ще покаже списък с наличните доставчици, свързани с настройките за държава и език.

    
    Изображение  Изображение
  10. В следващата стъпка ще видите списък с оператори. Изберете предпочитания от Вас оператор.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да намерите предпочитания от Вас оператор в списъка, върнете се към предишната страница и изберете Общ сателит, както е посочено в стъпка 9.
  11. Изберете Следващ и потвърдете с бутона Изображение.
  12. Вече ще можете да зададете параметрите на мрежата. За основна настройка запазете настройките по подразбиране.

   Тип сканиране: Тип услуга за пълно, мрежово или ръчно сканиране
   : Тип канал за всички услуги (свободни и кодирани)
   : Всички услуги (телевизия и/или радио)


   Изображение


   Ако сте получили конкретни мрежови параметри от Вашия оператор, можете ръчно да промените настройките за Тип сканиране, Тип услуга и Тип канал.
  13. Изберете Следващ и потвърдете с бутона Изображение.
  14. Автоматичната настройка ще се стартира. Този процес може да отнеме известно време, за да завърши.