Разберете как да включите намаляване на ефекта червени очи (само на английски език)