Относно това изтегляне

За тази актуализация (30/06/2011 г.)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony винаги се грижи за качеството и удовлетворението на своите клиенти и затова предлага актуализация на фърмуера до версия 1.17 за MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K и версия 1.09 за MHS-FS3 / FS3K bloggie™ мобилни HD фотоапарати за моментални снимки. Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" на тази страница относно информация за изтеглянето и инсталирането на актуализацията на фърмуера.

Важно:

Ако имате някакви проблеми с актуализацията на фърмуера, моля свържете се със SonyПроверете версията на фърмуера на вашия bloggie™ сензорен мобилен HD фотоапарат за моментални снимки

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на вашия bloggie™ сензорен мобилен HD фотоапарат за моментални снимки.

 1. Вашият bloggie™ сензорен мобилен HD фотоапарат за моментални снимки трябва да е изключен.
 2. Натиснете бутона "ON/OFF" [Вкл./Изкл.](*1) и тогава, след появяване на логото на "bloggie" на екрана, натиснете и задръжте бутона "Movie" [Видеоклип](*2).

 3. Фотоапаратът показва версията на фърмуера до "Zoom bar" [Лента за мащабиране] за около 4 секунди.
  Разположението на версията на фърмуера на екрана е различно в зависимост от ориентацията на фотоапарата, както е показано по-долу.

 • За MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K:
  • Ако версията на фърмуера е 1.17 или по-нова, не е необходима актуализация.
  • Ако версията на фърмуера е 1.16 или по-стара, трябва да извършите актуализация на фърмуера.
 • За MHS-FS3 / FS3K:
  • Ако версията на фърмуера е 1.09 или по-нова, не е необходима актуализация.
  • Ако версията на фърмуера е 1.07 или по-стара, трябва да извършите актуализация на фърмуера.

Приложими модели

 • MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K с версия на фърмуера 1.16 или по-стара
 • MHS-FS3 / FS3K с версия на фърмуера 1.07 или по-стара

Подобрения

Тази помощна програма актуализира фърмуера на MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K до версия 1.17, а фърмуера на MHS- FS3 / FS3K до версия 1.09 и ви осигурява следните предимства:

Когато надстройвате фърмуера на MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K от версия 1.15 до версия 1.16, или фърмуера на MHS- FS3 / FS3K от версия 1.06 до версия 1.07 :

 • Подобрение на съвместимостта на файловете
 • Подобрение на възможността за свързване с HDMI връзка

Когато надстройвате фърмуера на MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K от версия 1.16 до версия 1.17, или фърмуера на MHS- FS3 / FS3K от версия 1.07 до версия 1.09 :

 • Подобрение на потребителския интерфейс


Инсталиране

Важни забележки:

 • Вашият bloggie™ сензорен мобилен HD фотоапарат за моментални снимки трябва да е напълно зареден преди извършване на актуализацията.

Стъпка 1 : изтеглете актуализацията на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. Трябва да приемете условията на лицензното споразумение за крайния потребител в края на страницата. След като прочетете споразумението, поставете отметка в полето "I have read the disclaimer and agree to the terms and conditions." [Прочетох отказа от отговорност и приемам общите условия] в областта на изтегляне, която съответства на вашия модел фотоапарат.
 3. Щракнете върху стрелката за изтегляне.
 4. Изтеглянето на файла [MHS-FS1.bin] или [MHS-FS2.bin] или [MHS-FS3.bin] (в зависимост от модела на фотоапарата) ще започне.
 5. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Стъпка 2 : Свържете вашият bloggie™ сензорен мобилен HD фотоапарат за моментални снимки с компютъра с предоставения USB кабел

За Windows:

 1. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  На LCD екрана се появява "USB Mode / Mass Storage" [USB режим / Устройство за съхранение]. 2. Компютърът ще открие две устройства, както по-долу:

  Забележка: буквите на устройствата може да са различни в зависимост от компютърната среда.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" или "BLOGGIE_SW(E:)"

  Забележка: ако "LUN Settings" [LUN настройки] (на екрана на вашия bloggie™ под (Settings) [Настройки]--> [LUN Settings] [LUN настройки]) е зададено като "Single" [Единичен], компютърът ще открие само едно устройство по следния начин:
  • "BLOGGIE(D:)"


За Mac OS:

 1. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  На LCD екрана се появява "USB Mode / Mass Storage" [USB режим / Устройство за съхранение]. 2. Компютърът ще открие две устройства, както по-долу:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Забележка: ако "LUN Settings" [LUN настройки] (на екрана на вашия bloggie™ под (Settings) [Настройки]--> [LUN Settings] [LUN настройки]) е зададено като "Single" [Единичен], компютърът ще открие само едно устройство по следния начин:
  • "BLOGGIE"

Стъпка 3 : Копирайте фърмуера на вътрешната памет на вашия bloggie™ сензорен мобилен HD фотоапарат за моментални снимки

За Windows:

  • Ако компютърът ви открие 2 устройства при стъпка 2:
   1. Щракнете двукратно върху устройството с най-малката буква на устройство.
    ("BLOGGIE(D:)" в примера, даден за стъпка 2)
    Забележка: буквите на устройствата може да са различни в зависимост от компютърната среда.
   2. Копирайте изтегления файл "MHS-FS1.bin" или "MHS-FS2.bin" или "MHS-FS3.bin" (в зависимост от модела на вашия фотоапарат) от работния плот на компютъра на това устройство.
  • Ако компютърът ви открие само 1 устройство при стъпка 2:
   1. Щракнете двукратно върху устройството, което е било открито.
    ("Bloggie(D:)" в примера, даден за стъпка 2)
   2. Копирайте изтегления файл "MHS-FS1.bin" или "MHS-FS2.bin" или "MHS-FS3.bin" (в зависимост от модела на вашия фотоапарат) от работния плот на компютъра на това устройство.
 1. Разкачете фотоапарата от компютъра, следвайки следната процедура:
  1. Щракнете двукратно върху в областта със задачите.  2. Щракнете върху (USB устройство за съхранение) --> [Stop] [Стоп].
  3. Потвърдете устройството в прозореца за потвърждение и натиснете [OK].
  4. Щракнете върху [OK].
  5. Устройството е изключено от компютъра.

   Забележка: Стъпка 4 не е необходима за Windows XP.
 2. Разкачете USB кабела за свързване от фотоапарата.


За Mac OS:

  • Ако компютърът ви открие 2 устройства при стъпка 2:
   1. Щракнете двукратно върху устройството с име "BLOGGIE".
   2. Копирайте изтегления файл "MHS-FS1.bin" или "MHS-FS2.bin" или "MHS-FS3.bin" (в зависимост от модела на вашия фотоапарат) от работния плот на компютъра на това устройство.
  • Ако компютърът ви открие само 1 устройство при стъпка 2:
   1. Щракнете двукратно върху устройството, което е било открито.
   2. Копирайте изтегления файл "MHS-FS1.bin" или "MHS-FS2.bin" или "MHS-FS3.bin" (в зависимост от модела на вашия фотоапарат) от работния плот на компютъра на това устройство.
 1. Разкачете фотоапарата от компютъра, следвайки следната процедура:
  • Плъзнете и пуснете иконата на устройството до икона "Trash" [Кошче], преди да изключите кабела.
 2. Разкачете USB кабела за свързване от фотоапарата.


Стъпка 4 : Започнете актуализацията на фърмуера

 1. Потвърдете, че иконата на батерията в горния десен ъгъл на LCD екрана, е пълна.
 2. Изключете фотоапарата, като натиснете бутон "ON/OFF" [ВКЛ./ИЗКЛ.]
 3. Натиснете бутон "ON/OFF" [ВКЛ./ИЗКЛ.] отново, за да включите фотоапарата.
 4. Актуализацията на фърмуера ще започне автоматично.
 5. На LCD екрана се появява анимирано съобщение, както е показано по-долу. 6. След 30 секунди фотоапаратът ще се изключи автоматично.

  Забележка: Не изключвайте фотоапарата, докато актуализирате фърмуера, тъй като това може да го повреди.

Стъпка 5: Проверете дали вашият bloggie™ мобилен HD фотоапарат за моментални снимки работи правилно и потвърдете версията на фърмуера

 1. Включете фотоапарата и потвърдете, че системата стартира правилно.
 2. Проверете дали версията на фърмуера е 1.17 (за MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K) или 1.09 (MHS-FS3 / FS3K), като следвате процедурата в началото на тази страница под раздел "За тази актуализация".


Забележка:

Ако фотоапаратът вече не стартира след извършване на актуализацията на фърмуера, моля свържете се със Sony.

Информация за файл

Име на файла

 • MHS-FS1.bin