ID на член : 00234660 / Последна актуализация : 03/02/2022Печат

[360] Мога ли да използвам и задавам настройките на Equalizer (Еквалайзер) и Surround (VPT, Съраунд),​когато слушам записи с 360 Reality Audio?

    Да, можете да задавате както Equalizer (Еквалайзер), така и Surround (VPT, Съраунд). 

    Въпреки това Sony препоръчва да изключите настройката Surround (VPT, Съраунд), когато слушате записи с 360 Reality Audio.