ID на член : 00234768 / Последна актуализация : 03/02/2022Печат

Какви са системните изисквания за смартфон за възпроизвеждане на записи с 360 Reality Audio?

    За информация относно необходимата работна среда на смартфон, моля, свържете се със съответната услуга за поточно предаване на музика.