ID на член : 00131272 / Последна актуализация : 22/05/2017Печат

Информация за съвместимост с Windows 10 за цифрови фотоапарати α (алфа)

  Проверихме работата на продуктите, изброени на тази страница, които сме пуснали в продажба до юли 2015 г. или по-рано, при следните условия:

  Среди за проверка на работата:
  • Работата е проверена в режим на настолен компютър на Windows 10 Home и Windows 10 Pro на надстроен компютър с предварително инсталирана операционна система Windows 8.1.
  • Работата не е гарантирана за всички компютри.

  ВАЖНО: Всички продукти, изброени на тези страници за съвместимост, са пуснати на пазара през юли 2015 г. или по-рано. Продуктите, пуснати на пазара през август 2015 г. или по-късно, вероятно имат съвместимост с Windows 10, но за да проверите, вижте ръководството на потребителя, опаковката или страницата на продукта на уебсайта на Sony.

  Легенда:
  ✓ : Съвместим
  - : Не е съвместим
  ? : Подлежи на оценка

  фотоапарати α с E-байонет
  Модел Windows 10 Home Windows 10 Pro Забележки
  32 бита 64 бита 32 бита 64 бита
  ILCE-7 *1
  ILCE-7M2 *1
  ILCE-7R *1
  ILCE-7RM2 *1
  ILCE-7S *1
  ILCE-3000 *1
  ILCE-3500J *1
  ILCE-5000 *1
  ILCE-5100 *1
  ILCE-6000 *1
  NEX-3
  NEX-3N *1
  NEX-5
  NEX-5C
  NEX-5N *1
  NEX-5R *1
  NEX-5T *1
  NEX-6 *1
  NEX-7 *1
  NEX-C3
  NEX-F3 *1

  *1 Ако свържете фотоапарата към компютър чрез USB кабел, когато USB връзката е зададена на Auto (Автоматично), връзката може да бъде осъществена в режим на масово съхранение. За да свържете фотоапарата и компютъра в режим MTP/PTP, променете настройката за USB връзка на фотоапарата на MTP или PTP, преди да свържете към компютър.

  Фотоапарати α с A-байонет

  Модел Windows 10 Home Windows 10 Pro Забележки
  32 бита 64 бита 32 бита 64 бита
  DSLR-A200
  DSLR-A230
  DSLR-A280
  DSLR-A290
  DSLR-A300
  DSLR-A330
  DSLR-A350
  DSLR-A380
  DSLR-A390
  DSLR-A450
  DSLR-A500
  DSLR-A550
  DSLR-A560
  DSLR-A580
  DSLR-A700
  DSLR-A850
  DSLR-A900
  ILCA-77M2 *1
  SLT-A33
  SLT-A35
  SLT-A37 *1
  SLT-A55
  SLT-A55V
  SLT-A57 *1
  SLT-A58 *1
  SLT-A65 *1
  SLT-A65V *1
  SLT-A77 *1
  SLT-A77V *1
  SLT-A99 *1
  SLT-A99V *1

  *1 Ако свържете фотоапарата към компютър чрез USB кабел, когато USB връзката е зададена на Auto (Автоматично), връзката може да бъде осъществена в режим на масово съхранение. За да свържете фотоапарата и компютъра в режим MTP/PTP, променете настройката за USB връзка на фотоапарата на MTP или PTP, преди да свържете към компютър.

  Фотоапарати тип обектив

  Модел Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 бита 64 бита 32 бита 64 бита
  ILCE-QX1
  ILCE-QX1L