Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • WF-SP800N

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява стабилността на Bluetooth връзката

Системни изисквания

 • Устройство с Android (V5.0 или по-нова) или устройство с iOS (iOS 11.0 или по-нова) 
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате iOS 13.1, моля, актуализирайте до версия iOS 13.2 или по-нова и чак след това извършете актуализацията.
 • Активна връзка с интернет
 • Трябва да се инсталира най-новата версия на приложението Sony | Headphones Connect.
 • Слушалките трябва да бъдат свързани с Вашето устройство с Android или iOS.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера 1.1.0 за WF-SP800N

Версия на файла

 • Версия 1.1.0

Размер на файла

 • 1 061 KB (1 086 480 байта)

Дата на издаване

 • 15-04-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера e 1.1.0, не е необходимо да извършвате актуализацията.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Пуснете приложението Sony | Headphones Connect.
 2. Свържете слушалките си с приложението Sony | Headphones Connect.
 3. Докоснете трите точки (бутон от менюто) в горния десен ъгъл.
 4. Изберете версията на устройство си, показана в менюто. Този елемент се показва само когато устройството е свързано.
 5. Потвърдете версията на фърмуера на слушалките.

Важна забележка

 • НЕ поставяйте главното устройство в зарядното устройство за батерии и НЕ изключвайте, докато се извършва изтегляне/прехвърляне на данни/актуализиране, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми. 
 • Функцията, назначена на сензора за допир, може да се промени, когато изпълнявате актуализация на софтуера.
  В такива случаи, моля, използвайте приложението Sony | Headphones Connect, за да назначите отново функцията на сензора за допир.
 • НЕ изключвайте устройството.
  НЕ натискайте (бутон за включване на захранването).
 • При актуализиране на слушалките, когато не ги носите, задайте функцията за автоматично изключване Automatic power off function (изключва функцията, когато не се носят) на Do not turn off (Да не се изключват).
  Ако е зададена настройка Off when headphones are taken off (Изключване при сваляне на слушалките), слушалките ще се изключват автоматично след около 5 минути и ще преустановят прехвърлянето на данни на файла за актуализация. След това, когато включите слушалките и ги свържете отново чрез Bluetooth, спряното прехвърляне на данни ще се рестартира.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте променили настройките, моля, задайте ги отново на Off when headphones are taken off (Изключване при сваляне на слушалките) след приключване на актуализацията.
 • НЕ извършвайте актуализацията на място, където Wi-Fi® сигналът е непостоянен, като например:
  • във влак/на място, където Wi-Fi сигналите са претоварени
  • в близост до микровълнова печка, безжичен телефон или всякакви други устройства, които използват 2,4 GHz честотна лента за радиовълни
 • Разединете всички Bluetooth устройства, като преносими устройства или смарт часовници, от Вашето устройство с Android/iOS, преди да започнете с актуализацията.
 • Уверете се, че и двете устройства (устройството с Android/iOS и слушалките) са напълно заредени.

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-стара версия.
 • За устройства с Android/iOS процесът по актуализацията ще отнеме приблизително 40 минути, за да завърши. (Размерът на файла е около 1.03 MB)
 • В зависимост от околната среда на радиовълните и от Вашето устройство с Android/iOS е възможно да отнеме повече време за завършване.
 • За да актуализирате слушалките, следвайте процедурата по-долу: но когато настройката Automatic download of software (Автоматично изтегляне на софтуер) е включена (фабрична настройка по подразбиране) в Sony | Headphones Connect, изтеглянето и прехвърлянето на софтуера за актуализация ще започне автоматично.
  • Изтеглете данните от сървъра към устройството с iOS или Android.
  • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките. (Можете да използвате слушалките нормално, докато прехвърлянето става във фонов режим, но Google Assistant не може да се използва, докато прехвърлянето е в ход.)
  • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Изтегляне и инсталиране

За да актуализирате слушалките, следвайте процедурата по-долу:

 • Изтеглете данните от сървъра към устройството с iOS или Android.
 • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките.
 • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Стъпка 1: Инсталиране на актуализацията

 1. Пуснете приложението Sony | Headphones Connect.
 2. Свържете слушалките си с приложението Sony | Headphones Connect.
  • Ако никога преди не сте се свързвали с приложението Sony | Headphones Connect, следвайте инструкциите на екрана, за да свържете слушалките към Вашето устройство с Android.
  • Ако вече сте се свързвали с приложението Sony | Headphones Connect, изберете Вашите слушалки. 
   ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че и лявата, и дясната страна на слушалките показват, че са свързани.
  • Когато настройката Automatic download of software (Автоматично изтегляне на софтуер) е включена в Sony | Headphones Connect (фабричната настройка по подразбиране), изтеглянето и прехвърлянето на софтуера за актуализация ще стане автоматично.
   Продължете към стъпка 6.
  • Ако дезактивирате настройката "Automatic Software Download" (Автоматично изтегляне на софтуер), изтеглянето и прехвърлянето на софтуера за актуализация няма да започне автоматично.
   Продължете към стъпка 4, за да завършите процеса.
    
 3. Когато се установи връзка и има налична актуализация, натиснете More info (Повече информация) на екрана със съобщение The latest headphones software is available (Налична е най-новата актуализация на софтуера за слушалките).
 4. На екрана Update Software (Актуализация на софтуер) се уверете, че се извежда Версия 1.1.0, и след това натиснете START (Старт).

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се показва съобщението Switching software transfer destination… (Смяна на местоназначението на прехвърляне на софтуера...), не предприемайте нищо. След няколко секунди предишният екран ще се върне.
 5. На екрана Update the headphones software (Актуализация на софтуера на слушалките) натиснете "More info" (Повече информация).

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако екранът не се показва, Auto Power Off Function (Функция за автоматично изключване на захранването) е изключена. 
  Променете Auto Power Off Function (Функция за автоматично изключване на захранването) на Do not turn off(Да не се изключват).
 6. На екрана Update Software (Актуализация на софтуер) натиснете START (Старт).
 7. Процесът по актуализация ще започне и ще отнеме няколко минути, за да приключи.
  НЕ поставяйте главното устройство в зарядното устройство за батерии докато актуализирате, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми.

  ЗАБЕЛЕЖКА: По време на актуализацията слушалките ще се изключат и пак ще се включат автоматично и автоматично ще се свържат наново с устройството с Android или iOS чрез Bluetooth, за да приключи актуализацията. 
 8. Когато актуализацията на софтуера завърши, натиснете OK.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако екранът не се показва, проверете дали версията се показва като 1.1.0. Ако е така, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела Check the firmware version (Проверка на версията на фърмуера).

Ако показваният номер на версията на фърмуера е 1.1.0, надстройката е била успешна.

Въпроси и отговори

Появява се съобщение за грешка при актуализация.

 1. Натиснете OK.
 2. Рестартирайте слушалките (поставете слушалките в калъфа и след това ги извадете от него).
 3. След това рестартирайте Sony | Headphones Connect и актуализирайте отново.

Въпреки че обновяването претърпя неуспех по време на процеса, проверете версията на фърмуера. Ако версията се показва като 1.1.0, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера. Можете да проверите версията от настройките в приложението Sony | Headphones Connect. За да разберете как да проверите версията, отидете в Check the firmware version (Проверка на версията на фърмуера) на тази страница.