Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Amazon Alexa вече се поддържа
 • Забележка:
  За да използвате Amazon Alexa чрез WI-1000X/WH-1000XM2, трябва да използвате "Sony | Headphones Connect" Ver. 4.0.0 или по-нова.

Предишни предимства и подобрения

 • Оптимизира слушалките за Google Асистент
 • Други функционални подобрения
 • ВАЖНО:
  Инсталирането на този фърмуер само ще направи Вашите слушалки съвместими с Google Assistant.
  Самото приложение Google Assistant ще бъде активирано от Google през 2018 г. В зависимост от Вашата държава активирането може да се различава.

  Забележка:
  Google и Android са търговски марки на Google LLC.

Системни изисквания

 • Устройство с Android (V5.0 или по-нова) или iOS устройство (iOS 10.0 или по-нова)
 • Активна връзка с интернет
 • Трябва да се инсталира последната версия на приложението "Sony | Headphones Connect".
 • Слушалките трябва да бъдат свързани с Вашето устройство с Android или iOS

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуер 4.1.1 за WI-1000X / WH-1000XM2

Версия на файла

 • Версия 4.1.1

Дата на издаване

 • 17-01-2019

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако фърмуерът на Вашите WI-1000X/WH-1000XM2 е версия "4.1.1" или по-нова, няма нужда да извършвате актуализация.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете Вашите WI-1000X/WH-1000XM2 с приложението "Sony | Headphones Connect".
 3. Докоснете трите точки (бутон от менюто) в горния десен ъгъл.
 4. Изберете версията на устройство си, показана в менюто. Този елемент се показва само когато устройството е свързано.
 5. Потвърдете версията на фърмуера на WI-1000X/WH-1000XM2.

Важна забележка

НЕ "Зареждайте батерията" или "Изключвайте", докато изтегляте/прехвърляте данни или актуализирате, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми.

НЕ извършвайте актуализацията на място, където Wi-Fi® сигналът е непостоянен, като например:
– във влак/на място, където Wi-Fi сигналите са претоварени
– в близост до микровълнова печка, безжичен телефон или всякакви други устройства, които използват 2,4 GHz честотна лента за радиовълни

Уверете се, че и двете устройства (устройство с Android/iOS и WI-1000X/WH-1000XM2) са напълно заредени.

Разединете всички Bluetooth устройства, като преносими устройства или смарт часовници, от Вашето устройство с Android/iOS, преди да започнете с актуализацията.

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.
 • Процесът по актуализация на WI-1000X/WH-1000XM2 ще отнеме приблизително 26 минути (за устройства с Android) или 15 минути (за устройства с iOS). (Размерът на файла е около 3.3 MB)
 • В зависимост от околната среда на радиовълните и от Вашето устройство с Android/iOS е възможно да отнеме повече време за завършване.

Изтегляне и инсталиране

За да актуализирате тези слушалки, следвайте процедурата по-долу:
 • Изтегляне на данни от сървъра към iOS или Android устройството.
 • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките.
 • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете Вашите WI-1000X/WH-1000XM2 с приложението "Sony | Headphones Connect".
  • Ако никога преди не сте се свързвали с приложението Sony | Headphones Connect, следвайте инструкциите на екрана, за да свържете слушалките към Вашето устройство с Android.
  • Ако вече сте се свързвали с приложението "Sony | Headphones Connect", изберете Вашите слушалки.
 3. Следният екран ще бъде показан, когато бъде установена връзка.
 4. Ако е приложима актуализация, Headphone update available (Налична актуализация за слушалки) ще се покаже и можете да натиснете More Info (Повече информация).
 5. Проверете дали се показва "Version 4.1.1" (Версия 4.1.1) и натиснете "OK", за да стартирате актуализацията.
 6. Щом изтеглянето започне, то автоматично ще премине към следващ екран, след като изтеглянето завърши.
  ЗАБЕЛЕЖКА:
  Когато е показано съобщението [Bluetooth Pairing Request] (Заявка за Bluetooth сдвояване), натиснете "Pair" (Сдвояване). Актуализацията ще продължи. (Само за устройства с iOS.)
 7. Прехвърлянето започва. Автоматично ще премине към следващия екран, след като изтеглянето завърши.
 8. Щом прехвърлянето започне, автоматично ще премине към следващия екран, след като прехвърлянето завърши. Това ще отнеме приблизително една минута.
  ЗАБЕЛЕЖКА:
  Не зареждайте батерията и не изключвайте слушалките си, докато се изтеглят актуализации, прехвърлят данни или се извършва актуализация, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми.
  Ако се покаже съобщение за край на връзката, изчакайте, докато автоматично се свърже повторно.
 9. Когато актуализацията на софтуера завърши, натиснете "OK".
  Ако екранът не се покаже, проверете дали версията е надградена чрез следващата стъпка.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).

Ако показаната версия на фърмуера е "4.1.1", надстройването е било успешно.

Въпроси и отговори

Появява се съобщение за грешка при актуализация.

 1. Натиснете "OK".
 2. Рестартирайте (изключете захранването и го включете отново) WI-1000X/WH-1000XM2.
 3. След това рестартирайте "Sony | Headphones Connect" и актуализирайте отново

Въпреки че обновяването претърпя неуспех по време на процеса, проверете версията на фърмуера. Ако версията се показва като 4.1.1, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера. Можете да проверите версията от настройките в приложението "Sony | Headphones Connect". За да разберете как да проверите версията, отидете в Check the firmware version (Проверка на версията на фърмуера) на тази страница.