Устойчивостта звучи страхотно

Аудио на Sony с внимание към околната среда

Съгласно Road to Zero и "Зелено управление 2025" Sony се стреми към 10% намаляване на количеството на използвана нова пластмаса за продукт (с изключение на опаковката) в сравнение с FY2018. Повече от 10 години в аудио продуктите ние подобряваме работните показатели на рециклирани материали и ги използваме в нашите дизайни.

Непрекъснат стремеж към превъзходен звук и устойчивост

Преодоляване на акустични предизвикателства с рециклирани материали

Качеството на звука на първоначалните рециклирани пластмаси беше по-лошо от това на новите пластмаси и постигането на работни показатели, които отговарят на нашите взискателни стандарти, с рециклирана пластмаса отне години усилия и иновации.

Успешно предлагане на пазара на саундбар с рециклирани материали

Като тествахме различни комбинации от рециклирани материали и добавки и многократно оценявахме прототипи, през 2016 г. успяхме да разработим рециклирана пластмаса с акустични характеристики като на новата пластмаса. Пластмасата първо се използваше главно във вътрешните компоненти на саундбарите, като HT-XT2 и HT-NT5.

Дизайн на продуктите с рециклирани материали

След много опити и прототипи тези рециклирани пластмаси се използват в голямо разнообразие от продукти, включително за вътрешни части в някои от нашите телевизори и аудио системи с висока мощност, като например MHC-V13.

Нови и подобрени рециклирани пластмаси

Продължаваме да разработваме нови рециклирани пластмаси, за да повишим техните работни показатели допълнително и да разширим използваемостта им в дизайните на нашите продукти.

Нашият последен успех в разработките е нов рециклиран пластмасов материал, който отговаря на изискванията за пожароустойчивост, стабилност на цвета и акустични работни показатели, което го прави подходящ за още по-широк набор от части в нашите бъдещи аудио продукти.

Илюстрация, обясняваща пожароустойчивостта
Нова пожароустойчива рециклирана пластмаса

Задължителната пожароустойчивост в електронните продукти е голямо предизвикателство за рециклираните материали. Новата рециклирана пластмаса предлага както високо ниво на пожароустойчивост, така и значително използване на рециклиран материал.

Вариации и последователност на цвета

Дизайнът трябва да бъде визуално привлекателен без компромиси в качеството и работните показатели на продукта, но последователността на цвета е голямо предизвикателство при рециклираните пластмаси. Разработваме нови хомогенни рециклирани пластмаси за лесно оцветяване с последователни тонове, които правят възможни много вариации в цвета на бъдещите продукти.

Изображение на рециклирани материали в блюдо на Петри
Снимка на продукт, който се включва с дистанционно управление
В преследване на висококачествен звук

Различните материали "звучат" различно. Ключово за използването на новоразработени рециклирани пластмаси в продуктите е доколко те могат да се доближат до звука на съществуващите материали. Чрез проектиране на акустиката и структурата и многократно оценяване на качеството на звука на различни материали успяхме да постигнем звук като този на съществуващите материали.

Проектиране на субуфера на HT-S400

Новият рециклиран пластмасов материал е използван първо в задния панел на субуфера HT-S400. Тази част трябва да бъде пожароустойчива, което я прави идеална за внедряването на новия материал.

Проектиране на вътрешните части на SRS-XE200 и SRS-XE300

В новите безжични високоговорители SRS-XE200 и SRS-XE300 също се използва рециклирана пластмаса за вътрешните части.

Ускоряване на устойчивостта при аудиото на Sony

Ще продължим да разработваме рециклирани пластмаси, които осигуряват висококачествен звук, и да увеличаваме използването им в широка гама от нашите домашни и преносими аудио продукти. С постоянните си иновации ще ви предоставим високоефективни продукти, създадени с мисъл за околната среда.

Интервюта

Портретно изображение на Юко Фуджихира
Юко Фуджихира

Home Product Technology Department, Home Product Business Division, Home Entertainment & Sound Products Business Group, Sony Corporation

Работим по използването на рециклирани пластмаси в домашното аудио от около 2010 г. Докато подобрявахме работните им показатели до ниво, което съответства на това на новите пластмаси, работихме и по различни аспекти на дизайна и направихме тези рециклирани пластмаси използваеми в реални продукти. През 2016 г. разработихме рециклирана пластмаса, която се използва за вътрешни компоненти на нашите продукти и взема предвид качеството на звука.

Въпреки това по-нататъшното разширяване на употребата на рециклирани пластмаси изискваше да разширим обхвата на тяхното приложение. Материалът, който наскоро разработихме по този повод, е пожароустойчив. По време на процеса на разработка преследвахме идеята колко точно можем да се доближим до качеството на звука на материалите, които използвахме преди. Чрез разглеждане на много конфигурации, многократно създаване на прототипи и тестване на здравина успяхме да създадем материал, който отговаря на изискванията към качеството на звука и физическите изисквания за продукта.

Томоя Като

Home Product Technology Department, Home Product Business Division, Home Entertainment & Sound Products Business Group, Sony Corporation

Портретно изображение на Томоя Като

Първо разработихме рециклирана пластмаса, фокусирайки се върху звука на самия материал. Многократно тествахме звука от високоговорителите, създадени от рециклирана пластмаса, като същевременно променяхме конфигурациите в стремежа си за добре звучащ материал без неприятни или неясни тонове.

Рециклираната пластмаса с покритие обикновено е по-тиха от новата пластмаса. Ето защо дори при рециклираната пластмаса с покритие трябваше да предприемем различни мерки по отношение на дизайна, за да се използва в продуктите. Например, за да постигнем подходящ звук при формоване на материала в компоненти, оптимизирахме дебелината на формованата плоча, структурата на ребрата и т.н., за да контролираме резонанса. Освен това говорителят е проектиран да дава усещане за лекота. В резултат на тези мерки вече могат да се чуят отделни звуци, които са били приглушени, което води до повишена яснота на звука.