Звукът от дясната слушалка на WF-1000X прекъсва

Заради характеристиките на комплекта слушалки предаването между плейъра и лявата слушалка е с приоритет, което може да доведе до прекъсване или загуба на звука в дясната слушалка от комплекта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате тази слушалка за провеждане на разговори, гласът ще се чува само от лявата слушалка.

Проверете следните неща и опитайте съответните решения:

Звукът от дясната слушалка прекъсва

В среда, в която Wi-Fi, микровълнови печки, безжични телефони и други устройства предават радиовълни в честотна лента 2,4 GHz, проблемът може да се разреши, като настроите слушалките на режим "Приоритет за стабилна връзка".

ЗАБЕЛЕЖКА: При iPhone, iPad или други Bluetooth устройства, съвместими с AAC кодек, винаги използвайте в режим "Приоритет върху качеството на звука".

Настройте режима за качество на звука на режим "Приоритет за стабилна връзка":

За смартфони:

Когато използвате смартфон, настройте режима чрез специалното приложение Headphones Connect.

  

1. Инсталирайте приложението Headphones Connect с Google Play.

  

2. Свържете слушалките към вашия смартфон, след което стартирайте Headphones Connect и променете настройките

За устройства Walkman:

1. Избор на настройки.

2. Изберете настройки на връзката на Bluetooth/аудио устройство

3. Изберете качеството за безжично възпроизвеждане

4. Настройване на "Приоритет на SBC връзка".

5. Рестартирайте връзката към комплекта слушалки

От дясната слушалка не излиза звук

1. Рестартирайте слушалките, след което ги свържете към плейъра.

2. Изключете захранването.

Илюстрация на лявата слушалка на WF-1000X

Натиснете и задръжте бутона на лявата слушалка от комплекта, докато синият индикатор не примигне (прибл. 2 сек). Дясната слушалка ще се изключи едновременно с нея. И двете слушалки ще се изключат автоматично, когато ги поставите в калъфа за зареждане

  

3. Включете захранването.

Илюстрация на лявата и дясната слушалка на WF-1000X

Натиснете и задръжте бутоните и на двете слушалки до примигване на сините индикатори (прибл. 2 сек).

4. Свържете към плейъра и проверете дали излиза звук от слушалките.