Извлечете максимума от телевизора си
Гласово търсене

Открийте лесно желаното съдържание само с гласа си благодарение на вградения Google Assistant.


Търсете бързо съдържанието, което искате да видите

Тъй като BRAVIA има вграден микрофон, може да го управлявате без дистанционно, само с гласа си.

Открийте филма, който искате да гледате, любимото телевизионно предаване или отговора на въпрос в Google, като просто натиснете бутона [Microphone] на дистанционното управление или като говорите срещу самия телевизор BRAVIA (търсене hands-free*).

* Не се предлага за X80J


Може да търсите под формата на диалог

Търсене под формата на диалог – със задаване на въпрос, например What is the time in New York?

Можете да започнете, като зададете въпрос, например:

Вие: Who’s the president of___?

Google Assistant: The president of___is___.

Вие: Where is he from?

Google Assistant: He is from___.

Вие: How old is he?

Google Assistant: He is___years old.


Може да търсите по съответно съдържание

Търсене по съответно съдържание – например с указване на филма, който искате да гледате.

Вие: I want to watch a horror movie on Netflix.

(Резултатът от търсенето показва хорър филмите, достъпни в Netflix.)

Вие: Please play the third movie.

Може гласово да изберете филма.

Поддържаните приложения са YouTube™ и Netflix (информация към април 2021 г.)


Искате ли да търсите любимо съдържание, като например видеоклипове в YouTube, или да откривате спортни резултати без дистанционното управление? Всичко, което трябва да направите, е да застанете с лице към телевизора и да кажете "Hi Google...".  Настройвайте силата на звука на BRAVIA по този начин и сменяйте каналите.


Метод на настройка

Следните настройки са необходими за използване на функцията hands-free.Bravia трябва да бъде свързан към интернет. Вижте по-долу как да се свържете с интернет.

Свързване с модела с вградена безжична LAN с Google TV™/Android TV™ (модел 2015 – 2021)Включете бутона на микрофона на основния блок на BRAVIA

Включете бутона на микрофона на BRAVIA телевизора и следвайте инструкциите на екрана, за да настроите.

Когато кажете "hint", BRAVIA ви предлага команди

Превключването на вход и промяната на качество на изображение също може да бъде зададено с глас.Лесно управление на съвместими с BRAVIA устройства в дома

С BRAVIA с Google Assistant може да управлявате различни съвместими устройства с гласа си, като например Roomba на iRobot. Google Assistant прави това чрез интелигентно дистанционно управление с инфрачервена връзка.

Натиснете бутона "Google Assistant" на дистанционното управление на Roomba на iRobot, който поддържа Google Assistant, или кажете "OK Google, Clean" директно към телевизора.