Ефективност с AI | Alpha 7R V | Sony | α

Лого на Alpha

 

Надпис "Еволюция, задвижвана от система за обработка с AI"

 

Кадър, приближаващ през байонета на обектив; след това графично подобрен кадър на печатна платка с поставена интегрална схема, обозначена със "SONY" и "AI Processing Unit"; после надпис "Специална система за обработка с AI"

 

Кадър в близък план на крака на вървяща жена; след това кадър на жена, която е първоначално в профил, завъртаща се леко към фотоапарата

Надпис "Преценка на човешка поза" върху няколко кадъра на обект, който се разхожда и седи на открито в заграден двор с насложени графики, илюстриращи проследяване на скелета; после допълнителен надпис "AI анализира позицията и движението на скелета на обекта"; след това графиката за проследяване на скелета се заменя с оригиналното изображение със звук от освобождаване на затвора

Кадър в близък план на жена първоначално в профил, която се обръща, за да погледне към фотоапарата

 

Надписи "Преценка на човешка поза" и "Разпознава обекти дори когато са малки" върху кадър на обект, вървящ през гора, с насложени бели и зелени правоъгълници върху тялото, показващи работата на автофокуса с разпознаване в реално време; звукът от освобождаване на затвора отбелязва момента, в който обектът е заснет на фокус, въпреки че е доста малък спрямо размера на изображението

 

 

Надписи "Преценка на човешка поза" и "Разпознава обекти, когато са осветени отзад" върху кадър на обект, вървящ през тревна площ, с насложена графика за проследяване на скелета; след това около главата на обекта има бял правоъгълник; след това по-малък бял правоъгълник около окото на обекта, когато обръща главата си към фотоапарата, а силуетът ѝ е очертан на фона на небето; след това звук от освобождаване на затвора и снимка на обекта с очертан силует на фона на небето

Надписи "Преценка на човешка поза" и "Разпознава обекти, когато са обърнати настрана" върху кадър на обект в гръб, вървящ в гора, с насложен бял правоъгълник върху задната част на главата и шапката, показващи разпознаване

 

Надписи "Преценка на човешка поза" и "Разпознава обекти в профил" върху изглед в профил на обект, стоящ в коридор, с насложен бял правоъгълник върху торса, показващ разпознаване; когато фотоапаратът приближава, правоъгълникът се измества върху главата, а след това върху окото

 

Надписи "Преценка на човешка поза" и "Разпознава обекти, когато лицата са закрити" върху изглед на автомобилен състезател с каска, оградена с бял правоъгълник, показващ работата на разпознаването, и поздравяващ го колега в боке във фона

 

 

Надписи "Преценка на човешка поза" и "Разпознава основния обект между други хора" върху кадър, показващ проследяване на основния обект, след това временно разсейване, заради друг обект, минаващ през кадъра на преден план; след това проследяването се възстановява чрез разпознаване на първоначалния (основния) обект и не се задържа от запречващия обект; след това звук от освобождаване на затвора със снимка на основния обект на фокус и другия обект в боке на преден план

 

 

Надпис "Разширяване на разпознаването на обекти" върху графика, показваща изображения на обекти за разпознаване, включително животни, влакове, самолети, хора, коли, насекоми и птици

Надпис "Животни" върху кадър на елен в гора с бял правоъгълник около едното око, показващ работата на разпознаването по око за животни
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

Надпис "Птици" върху паун в близък план в гора с бял правоъгълник над едното око, показващ разпознаването по око за животни, със силен боке ефект във фона
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

 

 

Надпис "Разпознава животни, обърнати настрана" върху кадър, приближаващ седнал далматинец в гръб, с насложен бял правоъгълник около главата, показващ работата на разпознаването за животни; след това звук от освобождаване на затвора и странична снимка отзад на седящ далматинец с умерено боке на фона
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

Надпис "Вече се разпознават и други обекти, включително коли" върху кадър на две коли, пътуващи по междуградски път, с насложен бял правоъгълник върху предната част на водещата кола
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

Надпис "Влакове" върху кадър на влак с един вагон, пътуващ по единичен коловоз близо до извънградска гара, с бял правоъгълник, насложен в края на влака, показващ разпознаване
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

 

 

Надпис "Самолети" върху кадър на долната страна на самолет, излитащ над позицията на фотоапарата, с бели и зелени правоъгълници, насложени върху крилата и централната част на фюзелажа, показващи разпознаването
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

Надпис "Насекоми" върху кадър на водно конче, хванало се за листо, с бял правоъгълник, насложен върху главата и тялото, показващ разпознаване; след това кадър на пеперуда, заобиколена от бял правоъгълник, показващ разпознаване, на фона на силно боке
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

 

 

 

Надпис "Подобрен AWB контрол" върху разделен екран; вляво: надпис "Видима светлина + IR сензор" върху кадър в близък план на тяло на фотоапарат, показващ сензор близо до байонета за обектив с подчертаваща го графика; вдясно: кадър на печатна платка с поставена интегрална схема, обозначена със "SONY" и "AI Processing Unit"

Надпис "Подобрен AWB контрол" върху кадър с гора; след това кадър с водопад

Звук от освобождаване на затвора над снимка на жена в сграда със стъклени стени при слънчеви условия

Звук от освобождаване на затвора над снимка в близък план на котка, гледаща във фотоапарата, с боке на фона

Звук от освобождаване на затвора над снимка в близък план на пеперуда върху цвете с боке на фона

 

Повторение на кадри с обекти две жени с фокус върху жената, обърната към кадъра

Повторение на кадри с две коли на междуградски път с фокус върху колата отпред

Кадър на долната страна на самолет, приближаващ летището, на фокус

 

Поредица от кадри, повторение на кадрите от по-рано със звук от освобождаване на затвора

 

Повторение на графично подобрените кадри на печатна платка с поставена интегрална схема, обозначена със "SONY" и "AI Processing Unit"

 

Изглед отпред на тялото на α7R V с поставен обектив

 

Надпис "α7R V"

 

Лого на SONY