Представяме ви Alpha 7R V | Sony | α

Лого на Alpha

Надпис "Новоразработена система за обработка с изкуствен интелект" върху кадър на печатна платка с поставена интегрална схема, обозначена със "SONY" и "AI Processing Unit"

 

 

Надпис "61,0 MP & BIONZ XR" върху бавно отдалечаващ се кадър на сензора през байонета на обектива

Надпис "Стабилизация на изображението с 8 степени и 5 оси" върху разделен екран с кадър в близък план на тяло на фотоапарат

Надпис "8K/4K видео" върху разделен екран с кадър в близък план на диск за избор на режим на тялото на фотоапарата

Надпис "Нов LCD монитор с променлив ъгъл с 4 оси" върху разделен екран с кадър в близък план на LCD екран, въртящ се около различни оси

 

Надпис "Подобрен интелект за изображения"

Надпис "α7R V" върху кадър на тялото на α7R V с поставен обектив, завъртащ се в изглед отпред

 

Надпис "Еволюция, задвижвана от изкуствен интелект" върху изглед с нисък контраст от фотосесия с обекта и фотографа

Надпис "35-милиметров пълноформатен сензор CMOS със задно осветяване с разделителна способност от 61,0 MP*" и лого "Сензор Exmor R CMOS" върху кадър на сензор през байонет на обектив

Надпис "Най-новата система за обработка на изображенията BIONZ XR" върху кадър на печатна платка с поставени две интегрални схеми, като и двете са обозначени с "BIONZ XR" и "SONY"

Надпис "Специална система за обработка с изкуствен интелект" върху графично подобрен кадър на печатна платка с поставена интегрална схема, обозначена със "SONY" и "AI Processing Unit"

 

Надпис "Автофокус с разпознаване в реално време" върху кадър в близък план крака на вървяща жена; след това кадър на жената, която първоначално е в профил, а после се обръща към фотоапарата

 

Надпис "Фотоапаратът използва данни за формата на обекта за точно разпознаване" върху няколко кадъра на обект, който се разхожда и сяда в заграден двор на открито с насложени графики, илюстриращи проследяване на скелет
Бележка под линия към надписа: "Само за хора"

Надпис "Фотоапаратът използва данни за формата на обекта за точно разпознаване" върху разделен екран, показващ кадри на LCD екрана на фотоапарата на същия обект – жена, вървяща в гора; вляво: надпис "Сегашният модел (α7R IV)" и се показва как фокусът се разсейва от закриване по-близо до фотоапарата, оставяйки обекта извън фокус; вдясно: надпис "α7R V" и се показва обекта с наставен зелен правоъгълник, показващ правилното разпознаване на обект, който е на фокус
Бележка под линия към надписа: "Само за хора"

Надпис "Фотоапаратът използва данни за формата на обекта за точно разпознаване" върху разширена снимка на обекта на фокус, без да се разсейва от по-близкото закриване, което е в боке на преден план
Бележка под линия към надписа: "Само за хора"

Надпис "Фотоапаратът използва данни за формата на обекта за точно разпознаване" върху изглед на обект, вървящ през гориста местност с насложен бял правоъгълник, илюстриращ проследяването на обекта
Бележка под линия към надписа: "Само за хора"

Надпис "Фотоапаратът използва данни за формата на обекта за точно разпознаване" върху изглед на обект, вървящ през гора, с бял правоъгълник, насложен върху тялото, изобразяващ проследяването на обекта; след това изглед отзад на обект с насложен бял правоъгълник на задната страна на главата и шапката, илюстриращ проследяване; след това снимка в профил на силуета на същия обект на фона на гора и небе
Бележка под линия към надписа: "Само за хора"

Надпис "Фотоапаратът използва данни за формата на обекта за точно разпознаване" над кадър на обект, разхождащ се по тревиста поляна, с наложен бял правоъгълник, първоначално заобикалящ задната страна на главата на обекта, а след това по-малък бял правоъгълник над окото на обекта, когато тя обръща глава към фотоапарата, илюстриращ работата на разпознаването; след това снимка в профил на силуета на обекта на фона на небето
Бележка под линия към надписа: "Само за хора"

Надпис "Фотоапаратът използва данни за формата на обекта за точно разпознаване" върху разделен екран, показващ кадри на LCD екрана на фотоапарат на една и съща сцена – изглед отзад на състезателен шофьор с каска, който навлиза в сцената отдясно и се отдалечава от фотоапарата по междуградски път към няколко паркирани коли; вляво: надпис "Сегашният модел (α7R IV)" показващ как автофокусът се разсейва от най-близо паркираната кола, което прави обекта разфокусиран; вдясно: надпис "α7R V" показващ обекта с насложен зелен правоъгълник на задната страна на каската, показващ правилно засичане на обекта, който е на фокус; след това последователността се повтаря, като средата на всеки от кадрите е увеличена; след това снимка, показваща обекта на фокус с боке ефект на фона
Бележка под линия към надписа: "Само за хора"

 

 

Надпис "60%* подобрение в разпознаването на хора по око" върху разделен екран, показващ кадри на дисплея на LCD екрана на фотоапарата на една и съща сцена на жена, преминаваща през сцената от ляво надясно, с втора жена, преминаваща през средата на кадъра, от дясно наляво на преден план, закривайки за кратко първия обект; и в двата кадъра около едно от очите на първия обект има зелен правоъгълник, демонстриращ работата на автофокуса по око в реално време, докато се появява вторият обект; вляво: надпис "Сегашният модел (α7R IV)" показващ как автофокусът се прехвърля върху появяващото се за кратко око на втория обект на преден план, оставяйки първия обект извън фокус до края на кадъра; вдясно: надпис "α7R V" показва как автофокусът не преминава върху втория обект, а се възстановява след закриването и отново прихваща окото на първия обект и го задържа до края на сцената;
след това последователността се повтаря с увеличение на централната част на всеки от кадрите; след това снимка, показваща фокус върху първия обект, с втория обект в боке на преден план
Бележка под линия към надписа: "Вътрешни тестове на Sony в сравнение с α7R IV"

 

Надпис "40%* подобрение в разпознаването на животни" върху кадър на котки с бял правоъгълник около главата на една котка в профил; след това, когато котката обръща главата си към фотоапарата, белият правоъгълник се заменя от по-малък зелен правоъгълник около по-близкото око, демонстрирайки работата на разпознаването по око за животни; след това снимка на две котки, тази която е по-близо е с остър фокус, а другата във фоново боке; след това фронтален кадър в близък план на далматинец; след това фронтален кадър на бял кон; след това приближение на кадър в гръб на седнал далматинец с насложен бял правоъгълник, демонстриращ работата на разпознаването за животни; след това по-малък бял правоъгълник на главата; след това кадър в профил на седящ далматинец с умерено боке на фона
Бележка под линия към надписа: "Вътрешни тестове на Sony в сравнение с α7 IV"

 

Надпис "Животно" върху кадър в близък план на катерица с боке на преден план и във фона; след това кадър с няколко елена във висока трева с фокус върху най-близкостоящото животно и боке ефект на фона
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

 

 

Надпис "Птица" върху кадър с лебед, кацащ във водата с боке ефект на фона и на преден план; след това близък план на хищна птица със силно изразено боке на фона
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

Надпис "Кола" над кадър на две коли, пътуващи по междуградски път, направен отвисоко, с бял правоъгълник, насложен върху предната част на колата, която е отпред; после снимка от нивото на двете коли с фокус върху първата кола и умерено боке на фона
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

Надпис "Влак" върху широкоъгълен кадър на влак с един вагон, пътуващ по релсов път покрай река, с бял правоъгълник, наложен отпред, илюстриращ разпознаване; след това снимка от телеобектив на същия влак, пътуващ през гора, с влака на фокус и значително боке на преден план
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

Надпис "Самолет" върху кадър на долната страна на излитащ над позицията на фотоапарата самолет с бял правоъгълник, наложен върху крилата и централната част от корпуса, демонстриращ разпознаване; след това снимка на самолет отдолу в задната дясна страна на фокус на фона на небето със съществено боке на облаците
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

Надпис "Насекомо" върху клип в близък план на водно конче, кацнало на стъбло, с бял правоъгълник, насложен върху главата и тялото, илюстриращ разпознаването, със значително фоново боке; след това снимка на подобно насекомо на фокус с много силно боке на фона; след това подобен клип с пеперуда с бял правоъгълник, илюстриращ разпознаване, последван от снимка – и двете с много силен боке ефект на фона
Бележка под линия към надписа: "Възможно е фотоапаратът да не разпознава точно всички посочени обекти при всички условия. Наличните настройки за обект са: човек, животно/птица, животно, птица, насекомо, автомобил/влак и самолет. Възможно е в някои случаи да бъдат неправилно разпознати видове обекти, различни от посочения вид."

 

 

 

Надпис "До 10 fps* с AF/AE проследяване" върху 10 кадъра от серийно заснемане на кола с един подчертан кадър накрая
Бележка под линия към надписа: "*До 8 fps с AF/AE проследяване при снимане с live view. Максималната скорост на серийно заснемане зависи от настройките на фотоапарата. С механичен затвор."

Надпис "Компресиран RAW: до 583*" върху подчертания кадър на кола от предишната поредица
Бележка под линия към надписа: "*Изисква се карта с памет Sony CEA-G160T CFexpress Type A. Непрекъснат режим Hi+. Реалният брой на изображенията може да се различава в зависимост от условията на заснемане."

Надпис "693-точков AF с фазово засичане с прибл. 79% покритие" върху снимка на самолет с набор от 33 x 21 = 693 наложени малки зелени квадратчета, изобразяващи покритие на по-голямата част от зоната от сензори за автофокус

Надпис "Видима светлина и инфрачервен сензор" върху разделен екран; вляво: кадър в близък план на тяло на фотоапарат, показващ сензор близо до байонета за обектив с подчертаваща го графика; вдясно: кадър на печатна платка с поставена интегрална схема, обозначена със "SONY" и "AI Processing Unit"

Надпис "Подобрен контрол на баланса на бялото" върху снимка на водопад с дървесни клони на преден план

 

Надпис "Функции, които усилват максимално разделителната способност" върху снимка на фотограф, който се подготвя да снима с помощта на визьора

Надпис "Оптична вградена стабилизация на изображението с 5 оси за 8,0-степенно* предимство" върху графика, илюстрираща системата за стабилизация на изображението, показвайки стабилизация на позицията на сензора въпреки трептящите движения на тяло на фотоапарата
Бележка под линия към надписа: "*Стандарти CIPA. Разклащане само по хоризонтална и вертикална ос. FE 50 мм F 1,2 GM. Изключено шумопотискане при дълга експонация.)"

Надпис "Финото размазване се коригира на ниво един пиксел" върху разделен екран, показващ снимки с една и съща сцена с жена на горски фон, като кадърът се приближава, за да се покаже увеличена централната част, включително лицето на обекта; вляво: Надпис "Сегашният модел (α7R IV)", вижда се известно размазване; вдясно: надпис "α7R V", вежда се изображение с по-висока разделителна способност

Надпис "Стабилността на кадрирането е подобрена чрез синхронизация на контрола между тялото и съвместимите обективи" върху графика, илюстрираща системата за стабилизация на изображението в тялото на фотоапарата и групата от лещи вътре в цилиндъра на обектива, движеща се в синхрон с вградения механизма за стабилизиране на изображението, поддържайки позициите както на сензора, така и на групата от лещи спрямо него въпреки обкръжаващите трептящи движения на тялото на фотоапарата и обектива
Бележка под линия към надписа: "За някои обективи може да е необходима софтуерна актуализация. За информация за съвместими обективи вижте страницата за поддръжка на Sony: https://www.sony.net/dics/7rm5-s/ "

 

Надпис "Pixel Shift Multi Shooting реагира на променящите се условия" върху илюстрация на множество изображения на планински изглед, използван за композиране в Pixel Shift Multi Shooting; след това надпис "240 MP*" върху илюстрация на едно композитно изображение; след това изображението е увеличено, за да се покаже висока разделителна способност; след това малка част от изображението е увеличена още повече, за да се види превозно средство
Бележка под линия към надписа: За композиране са необходими най-актуалните приложения Imaging Edge Desktop™ Viewer и Edit. Композирането на изображението може да е неуспешно, ако движението на фотоапарата или обекта причини замъгляване."

Надпис "8K 24 p* (25 p) запис на видео" върху кадър на плътно покрит с мъх горски под; след това кадър на гора; след това кадър с жаба, седнала на листо; след това кадър на пчела, която върви по тичинки на цвете; след това кадър в близък план на разлистено бяло цвете
Бележка под линия към надписа: "*24 p = 23,98 fps. Забавен и бърз каданс & не са налични при запис на XAVC HS 8K видео. [APS-C/S35 Shooting] е фиксирано на [Off]. Зрителният ъгъл е прибл. 1,2x."

Надпис "Гъвкав избор на RAW размер в зависимост от приложението" върху изглед на LCD екран, на който се вижда менюто [RAW File Type] с 5 налични избора: [Uncompressed], [Lossless Comp (L)], [Lossless Comp (M)], [Lossless Comp (S)] и [Compressed]; след това върху три подобни изображения на планинска брегова линия с надписи "L : 60M", "M : 26M" и "S : 15M"

Надпис "Бързо превключване* към висока разделителна способност APS-C" върху разделен екран; вляво: надпис "Пълноформатен" върху кадър на катерица с размери "L : 60M", "M : 26M" и "S : 15M"; вдясно:  увеличена зона от центъра на кадъра с надпис "APS-C" и размери "M : 26M" и "S : 15M"
Бележка под линия към надписа: "*Изисква се задаване към персонализиран бутон."

 

Надпис "Невероятни детайли и присъствие във видеото" върху снимка на фотограф, снимащ в гора

Надпис "4K заснемане със свръхсемплиране от 6,2K без групиране на пиксели" върху портрет в близък план на обект жена в гора с много силен боке ефект на фона, първоначално гледаща наляво, а после обръща глава в посока на фотоапарата и още след него, за да погледне надясно; след това портрет на друга жена, приближаваща фотоапарата, спира и после поглежда нагоре и вдясно, със значително фоново боке
Бележка под линия към надписа: "При заснемане със супер 35 мм при 30 p (NTSC 29,97 fps)/25 p (PAL)/24 p (23,98 fps). Заснемането може да подлежи на ограничения в зависимост от настройките."

Надпис "Нов, базиран на изкуствен интелект, автофокус с разпознаване в реално време за видео" върху портрет в близък план на жена със затворени очи и шапка на фокус с боке ефект на фона и на преден план, с бял правоъгълник около главата ѝ, показващ работата на автофокуса с разпознаване в реално време; след това кадър на самолет, приближаващ летище, с бял правоъгълник около голяма част от самолета, показващ работата на автофокуса с разпознаване в реално време

 

Надпис "Управление, поддържащо превъзходна разделителна способност" върху близък план на тялото на фотоапарата, показващ ръката на потребител върху диска за избор на режим

Надпис "Нов LCD монитор тип 3.2 с 4 оси и променлив ъгъл" върху разделен екран с кадри, които показват въртенето на LCD монитора около различни оси и работата с него от различни ъгли

Надпис "Нов LCD монитор тип 3.2 с 4 оси и променлив ъгъл" и "Разделителна способност с 2,1 милиона точки*" върху изглед на тялото на фотоапарата с екран, въртящ се около различни оси

Бележка под линия към надписа: "Прибл."

Надпис "Нов LCD монитор тип 3.2 с 4 оси и променлив ъгъл" и "98° нагоре, 40° надолу, 180° встрани, 270° въртене*" върху изглед на тялото на фотоапарата с екран, въртящ се около различни оси
Бележка под линия към надписа: "Прибл."

 

Надпис "Нов визьор Quad XGA с 9,44 милиона точки*" изглед на тялото на фотоапарата с графика, илюстрираща структурата на визьора
Бележка под линия към надписа: "Прибл."

Надпис "Двойни слотове за CFexpress Type A и SD карта памет" върху изглед на тяло на фотоапарат с отворен капак на отворите за носители и видими слотове за носители, с показано поставяне на две карти, по една от вид, на местата им

Надпис "Ново основно меню за бърз достъп" върху изглед на LCD екран, показващ основното меню

Надпис "Диск за избор между снимки/видео/S&Q" върху кадър в близък план от задната страна на фотоапарата, на който се вижда дискът за избор между снимки/видео/S&Q

Надпис "Сензорно управление по време на заснемане и възпроизвеждане" върху кадър в близък план на потребител, който плъзга и придърпва по LCD екран, за да разглежда и увеличава изображения

Надпис "2x2 MIMO за бърз пренос на данни с Wi-Fi" върху кадър на тяло на фотоапарат с Wi-Fi графика, показваща Wi-Fi сигнал, излъчван от фотоапарата
Бележка под линия към надписа: "Комуникацията с 5 GHz може да е ограничена в някои държави или региони."

Надпис "Дистанционно (tethered) снимане" върху тяло на фотоапарат с графика, илюстрираща персонален компютър и USB кабел

Надпис "Ефикасен пренос на FTP файлове" върху кадър на тяло на фотоапарат с поставен голям телеобектив, потребителят държи до него телефон, докато изображенията се прехвърлят

Надпис "Издържливо шаси от магнезиева сплав" върху кадър на тяло на фотоапарат без поставен обектив, превръщащ се в изглед на разглобения вид на компонентите на шасито от магнезиева сплав

Надпис "Устойчива на вода и прах конструкция" върху графика, показваща местоположенията на уплътненията в тялото на фотоапарата, проектирани за устойчивост на проникване на вода и прах
Бележка под линия към надписа: "Не се гарантира 100% защита от вода и прах".

Надпис "Устойчива на вода и прах конструкция" върху кадър на използване на фотоапарата в дъждовни условия
Бележка под линия към надписа: "Не се гарантира 100% защита от вода и прах. За максимална защита от прах и влага капакът на батерията, капакът на слота за памет и капаците на изводите трябва да са затворени, а капачето на гнездото за аксесоари трябва да е поставено. Подсушете фотоапарата възможно най-бързо, ако се намокри. Забърсвайте влагата, която попада под капачето на гнездото за аксесоари и/или капаците на изводите. Заснето с обектив FE 24 – 70 мм F 2,8 GM II при умерен дъжд, който не надхвърля характеристиките за влагоустойчивост на фотоапарата."

Надпис "Ефективно разсейване на топлината за продължителен непрекъснат запис" върху графика със стрелка, показваща пътя на разсейване на топлината

 

Заглавие "Други функции" върху списък:

"Афтофокус при слаба светлина до EV-4*
Постоянен DMF
Диапазон на фокусиране
Над 1000 JPEG изображения в серийно заснемане**

Creative Look с 10 предварителни настройки и 8 параметъра
10-битов HEIF формат на снимка за плавни градации
Заснемане на изображение без трептене
Високочестотно заснемане без трептения

Връзка със смартфон и аксесоари
UVC/UAC стандарти за използване като висококачествена уебкамера

Нова система за по-ефективно премахване на прах
Издържлив затвор с извънредните над 500 000 цикъла"

Бележки под линия към надписа:
"*AF-S при ISO 100, обектив F 2,0"
"**Изисква се карта с памет Sony CEA-G160T CFexpress Type A. Непрекъснат режим Hi+. Реалният брой на изображенията може да се различава в зависимост от условията на заснемане."

 

Заглавие "Други функции за заснемане на видео" върху списък:
"10-битово 4:2:2 All-I XAVC S-I до 600 Mbps
S-Log3 гама и S-Gamut3.Cine цветово пространство
Над 14 стъпки ширина*
S-Cinetone™ за кинематографичен вид
16-битов RAW HDMI извод**
Стабилизация на изображението в активен режим
Компенсация на дишането
Автофокус с подпомагане
Фокусна карта"

Бележки под линия към надписа:
"*S-Log3, тестове на Sony"
"**Планирана поддръжка за мониторите/рекордерите ATOMOS NINJA V HDR и NINJA V+ HDR към момента на обявяване на продукта през октомври 2022 г. За повече информация се свържете с ATOMOS."

 

Изглед отпред на тялото на α7R V с поставен обектив

 

Надпис "α7R V"

 

Лого на SONY

Търговски марки и откази от отговорност