Ние използваме силата на технологиите,
за да помогнем на създателите да преследват въображението си и да разгърнат своя потенциал.
Приемайки безграничната разновидност от различни визии, които измислят водещи създатели,
ние разпалваме тяхното вдъхновение и ги придружаваме в пътешествието им към нови начини на изразяване.

Ние помагаме на създателите с поглед към бъдещето да реализират идеите си,
като винаги взимаме под внимание начина, по който се изразяват и кои са като творци.
Ролята ни е да бъдем основен партньор на креативните умове. Партньор, който надминава техните очаквания.
Всичко това е част от мисията ни да помогнем на всеки създател да процъфтява
в създаването на разнообразно, завладяващо съдържание, което може да изпълни света с емоция.

Отключваме нови светове със създателите

Creators’ Cloud е платформа, която поддържа ефикасност на създаване, споделяне и разпространение. Това е решение за бъдещето на работните процеси за създаване, което допълнително развива облачните технологии и услуги, които Sony култивира.

Илюстрация, обозначаваща корпоративни клиенти
За корпорации

Creators' Cloud за корпоративни клиенти

Илюстрация, обозначаваща индивидуални клиенти
За физически лица

Creators' Cloud за индивидуални клиенти