Изображение на хол с телевизор Sony в центъра на хола Изображение на хол с телевизор Sony в центъра на хола

Телевизор

Достъпност за всички – независимо от нуждите

Технологията улеснява виждането, чуването и използването. Включвайки достъпност в своя дизайн, телевизорът на Sony подобрява потребителското изживяване независимо от възрастта, възможностите или средата.

Достъпност за подпомагане на Вашите сетива

Две иконки една до друга – отляво око, а отдясно ръка Две иконки една до друга – отляво око, а отдясно ръка

Зрителен асистент

Използвайте гласов контрол, чуйте какво има на екрана или настройте дисплея.
Наличността на функцията зависи от модела, региона и държавата.

Функциите Talkback (Гласов асистент) и Text Magnification (Увеличаване на текста)

Talkback (Гласов асистент)0 Ви позволява да проверявате ръководствата за телевизионни програми на екрана или да променяте настройките на телевизора, без да гледате екрана, докато Text Magnification (Увеличаване на текста)1 ще покаже уголемена версия на фокусирания текст в долната или горната част на екрана.2.
Изображение на телевизионно меню с показани опции за Talkback и увеличение на текста

Цветова инверсия 

Обърнете яркостта на цветовете така, че светлите области да станат тъмни, а тъмните да станат светли. Тази функция може да се включва или изключва според нуждите. Ако текстът е по-лесен за четене с тъмен или светъл фонов цвят, можете да използвате инверсия на цвета, за да промените цвета на фона.
Разделен екран от две изображения, лявото със стандартна настройка на цветовете и дясното с включена функция за инверсия на цветовете

Клавишна комбинация за достъпност

Прекият път за достъпност Ви позволява бързо и лесно да включвате или изключвате Вашите функции за достъпност.
Изображение на телевизионно меню с показана настройка за пряк път за достъпност

Асистент за действия

Изберете метода на работа, включително клавишни комбинации или гласово управление.
Наличността на функцията зависи от модела, региона и държавата.

Функция за изчакване на известията

Notification Timeout (Време за изчакване на известието) може да се използва за удължаване на времето за показване на известие.  
Изображение на телевизионно меню с показано време за изчакване на менюто

Работа със свободни ръце, включително търсене на видео

Потребителите на BRAVIA с вграден Google Assistant могат просто да кажат "OK Google" и да зададат задача, например търсене на видеоклип в YouTube, и тя ще бъде изпълнена. Гласовите команди могат да се използват и за управление на самия BRAVIA, като например включване или изключване или промяна на силата на звука01234.
Изображение на телевизор Bravia в хол с главно меню, показващо всички различни налични услуги

Стабилна дистанционна работа на настолен компютър

Нашето дистанционно е проектирано за стабилна работа върху равна повърхност, така че бутоните на дистанционното управление да могат да се натискат точно с един пръст, без да се налага да го държите в ръката си.
Изображения на две дистанционни, отдясно дистанционно в сребристо и отляво дистанционно в черно