ID на член : 00232519 / Последна актуализация : 07/10/2019

Политика за поверителност на приложението “Support by Sony”

  В тази политика за поверителност са обяснени следните въпроси:
  i.Как Sony Marketing Inc. (“Sony”, “ние”, “нашите” или “нас”) може да чете, събира, използва и/или съхранява информация относно използването от Ваша страна на приложението “Support by Sony”.
  ii.Как можете да се свържете с нас.
  Моля, прочетете тази политика за поверителност и посочете дали сте съгласни с условията ѝ, като изберете бутона или квадратчето за отметка, описващи Вашето съгласие или отказ. Тази Политика за поверителност е в допълнение към всяка друга политика за поверителност, която може да се прилага при взаимодействието Ви с компания-майка, филиали, дъщерни компании, продукти, софтуер или услуги на Sony.

  1. Относно “Support by Sony”
  “Support by Sony” е приложение, което е полезно за бързо намиране на помощна информация за отстраняване на неизправности в продукт на Sony.

  2. Информация, която се събира, когато използвате “Support by Sony”
  Автоматично събирана информация
  Когато използвате приложението “Support by Sony”, Sony може също така да получава автоматично определена информация:
  • Информация за устройството, регистрирано от потребител в приложението “Support by Sony”
  (напр., ID на устройството, наименование на модела, наименование на производителя)
  • Информация за приложението (напр., ID или версия на приложението)
  • Информация за това как използвате приложението “Support by Sony”
  Събираната автоматично информация, описана по-горе, се качва с уникален номер, присвоен на устройствата, на които е инсталирано това приложение, което ни дава възможност да различаваме данните, получени от такова устройство, от данните, получени от други устройства.
  Събираната автоматично информация, описана по-горе, се използва за статистически цели и за да Ви изпращаме помощна информация въз основа на Вашия избор на език и регион. Sony няма да Ви изпраща нежелани маркетингови съобщения.
  Ако желаете да спрете автоматичното събиране на данни, трябва да спрете използването/да деинсталирате приложението.
  Информация, събирана чрез модул на трета страна
  Sony може да събира информация чрез следния(те) модул(и) на трета страна, вграден(и) в приложението “Support by Sony”, и да използва тази информация, както следва:
  *Посочената по-долу събрана информация може също така да бъде автоматично изпратена до всеки доставчик на модул.
  [AWS Mobile SDK]
  Доставчик на модул: Amazon Web Services, Inc.
  Политика за поверителност на Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/privacy/?nc2=h_ls
  * Информация, събирана чрез този модул:
  * Информация за хронологията на използване на приложението
  * EndpointARN
  * Цел на събирането:
  * Подобряване на използваемостта и съдържанието
  * За изскачащи уведомления
  [Google API]
  * Доставчик на модул: Google, Inc.
  Политика за поверителност на Google API: https://developers.google.com/terms/
  * Информация, събирана чрез този модул:
  Информация относно изскачащите уведомления (напр., ID на устройството, токен известия)
  * Цел на събирането:
  За изскачащи уведомления

  3. За какви други цели Sony използва Вашата информация?
  За разработка на бъдещи продукти и услуги
  Sony може да събира и/или анализира информацията, посочена в раздел 2, с цел подобряване на нашите продукти и услуги и за разработване на нови.
  За защита на Sony и нейните потребители
  Sony може да събира и/или анализира информацията, посочена в раздел 2, с цел идентифициране на потенциални пробиви в защитата и за защита на Sony, нейните потребители и компания-майка, и филиали.

  4. Кой друг има достъп до Вашата информация?
  Вашата информация, която се предава и съхранява от Sony, може да бъде предоставена на други компании от групата Sony Corporation и на трети страни, както следва:
  Компании от групата Sony Corporation
  Вашата информация може да бъде споделяна със Sony Corporation и Sony Global Manufacturing & Operations Corporation с цел изпълнение на дейностите, посочени в раздели 2 и 3 по-горе.
  Изпълнители – трети страни
  Може да използваме Hearbest Co., Ltd. като изпълнител – трета страна за обработка или анализ на Вашата информация от името на Sony за целите, посочени в тази политика за поверителност.

  5. Задържане на данни, управление на Вашата информация
  Ще задържим информацията, описана в раздел 2, за периода, в който използвате приложението, и за период от шест месеца след това. Ако желаете да изтрием предоставени от потребителя данни, които сте ни предоставили чрез приложенията, моля, свържете се с нас на https://www.sony.net/supportapp и ще Ви отговорим в разумен срок и начин. Моля, имайте предвид, че някои или всички предоставени от потребителя данни може да се изискват за правилната работа на приложенията и че задържането от наша страна на определена информация може да се изисква по закон.

  6. Международен трансфер на Вашата информация
  Приложенията са на разположение на потребители от целия свят. Вашата информация ще се обработва, съхранява и предава за целите, посочени в раздел 2 и 3, към държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и/или Вашата държава на пребиваване, включително по-специално Япония. Вашата информация ще се обработва от служители, работещи извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и/или Вашата държава на пребиваване, работещи за нас или за някой от нашите доставчици на услуги, и може да бъде видяна от тези служители в тези държави. Законите за защита на личните данни и поверителността в тези държави може да не предлагат същото ниво на защита, както тези в държавите от ЕИП и/или Вашата държава на пребиваване, и може да имате по-малко законни права по отношение на Вашата информация.

  7. Сигурност
  Sony предприема разумни мерки за сигурност, предназначени да защитават Вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна. Въпреки че се стремим да защитаваме Вашата информация, не можем да гарантираме сигурността на каквато и да е информация, предадена към нас чрез приложението или тази, която съхраняваме в нашите системи, или която е съхранена в системите на нашите изпълнители – трети страни.

  8. Нашата политика по отношение на децата
  Sony се задължава да спазва всички приложими закони и разпоредби относно събирането, съхранението и използването на лична информация, отнасяща се до деца. Ако сте родител или настойник и имате притеснения, че детето Ви ни е предоставило лична информация без Ваше съгласие, можете да се свържете с нас по начина, посочен по-долу.

  9. Права на неприкосновеност на личния живот
  В някои държави, включително държави от ЕИП, имате определени права по отношение на личната информация, която Sony притежава за Вас. Те могат да включват правото да поискате копие на личната информация, която притежаваме за Вас, както и да поискате да коригираме, променим, изтрием или блокираме такава лична информация. Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас на https://www.sony.net/supportapp.

  10. Промени
  Sony може да актуализира тази политика за поверителност от време на време и по някаква причина.
  Sony ще Ви уведомява за промените в политиката за поверителност чрез приложението.
  Ако искате да проверите политиката за поверителност по всяко време, моля, щракнете върху следния URL адрес:
  https://www.sony.net/privacy/supportapp/en_gb/

  11. Информация за контакт
  Ако имате някакви въпроси или притеснения по отношение на тази политика за поверителност, или ако желаете да упражните някое законно право относно Вашата лична информация, моля, свържете се с нас на https://www.sony.net/supportapp.

  Последна актуализация: 01.10.2019 г.