ID на член : 00234605 / Последна актуализация : 11/04/2023Печат

[360] Какво трябва да направя, ако не мога да направя снимки на ушите си, както се изисква?

    Първо, опитайте се да направите снимките, като следвате инструкциите с гласово упътване. Ако не можете успешно да заснемете ушите си дори след като сте следвали инструкциите, изберете MANUAL SHOOTING (Ръчно заснемане) и помолете роднина, приятел или колега да направи снимките на ушите Ви за точно изобразяване.