ID на член : S700023085 / Последна актуализация : 30/10/2012Печат

Windows 8 - Как да регулирате настройките за управление с жестове

  Как да регулирате настройките за управление с жестове


  Функциите за жестове ви позволяват да изпълнявате различни действия с приложенията чрез жестове с ръце, разпознавани от вградената камера на вашия компютър VAIO.

  Забележки
  • Функциите за жестове са забранени по подразбиране.
  • Функциите за жестове на камерата може да не работят правилно в следните случаи:
   • Някой или нещо се движи зад вас, докато правите жест с ръце.
   • Вашият компютър е в нестабилно положение.
   • Използвате компютъра в тъмна стая.
   • Правите жест с ръце извън обхвата на вградената камера.
   • Движите ръцете си твърде бързо.
  • Когато приложението, което поддържа функциите за жестове е стартирано и функцията е разрешена, индикаторът на вградената камера се включва.
  • Ако вградената камера е насочена директно към източник на светлина, например флуоресцентна лампа, вашият жест с ръце може да не бъде правилно разпознат.
  • Ако вградената камера не разпознае правилно вашия жест с ръце, свалете ръката си и опитайте отново след малко.

  Как да разрешите

  1. Стартирайте амулета Търсене от Старт, като натиснете “Windows + C”
  2. Изберете Търсене
  3. Изберете “Управление с жестове на VAIO”
  4. Проверете дали камерата е избрана
  5. Опитайте някои от жестовете за управление за: Превъртане напред/назад, пауза, регулиране на звука
  6. Изберете Напред
  7. Изберете приложенията, за които бихте искали за използвате жестове
  8. Изберете Завършване

  Основен общ преглед на функционалността с жестове

  Media Gallery
  Движение надясно     Възпроизвежда предишната песен.
  Движение наляво     Възпроизвежда следващата песен.
  Движение надолу     Пауза на възпроизвеждането.
  Въртене по часовниковата стрелка     Увеличава звука.
  Въртене обратно на часовниковата стрелка     Намалява звука.

  Windows Media Player
  Движение надясно     Възпроизвежда предишната песен.
  Движение наляво     Възпроизвежда следващата песен.
  Движение надолу     Пауза на възпроизвеждането.
  Въртене по часовниковата стрелка     Увеличава звука.
  Въртене обратно на часовниковата стрелка     Намалява звука.

  Internet Explorer
  Движение надясно     Отива на предишната страница.
  Движение наляво     Отива на следващата страница.
  Въртене по часовниковата стрелка     Увеличава звука.
  Въртене обратно на часовниковата стрелка     Намалява звука.

  PowerDVD
  Движение надясно     Възпроизвежда предишната глава.
  Движение наляво     Възпроизвежда следващата глава.
  Движение надолу     Пауза на възпроизвеждането.
  Въртене по часовниковата стрелка     Увеличава звука.
  Въртене обратно на часовниковата стрелка     Намалява звука.

  Microsoft PowerPoint
  (Функциите с жестове са налични само по време на слайдшоу.)
  Движение надясно     Отива на предишната страница.
  Движение наляво     Отива на следващата страница.
  Въртене по часовниковата стрелка     Увеличава звука.
  Въртене обратно на часовниковата стрелка     Намалява звука.

  Google Chrome
  Движение надясно     Отива на предишната страница.
  Движение наляво     Отива на следващата страница.
  Въртене по часовниковата стрелка     Увеличава звука.
  Въртене обратно на часовниковата стрелка     Намалява звука.

  PlayMemories Home
  (Функциите с жестове са налични само по време на слайдшоу.)
  Движение надясно     Отива на предишната страница.
  Движение наляво     Отива на следващата страница.
  Въртене по часовниковата стрелка     Увеличава звука.
  Въртене обратно на часовниковата стрелка     Намалява звука.