ID на член : S700023086 / Последна актуализация : 07/06/2013Печат

Windows 8 - Как да изпълните възстановяване на системата

  Как да изпълните възстановяване на системата

  Бележка
  –    Натискането на клавиша F10 по време на начално зареждане вече няма да стартира VAIO Care Rescue Mode
  –    Натискането на клавиша F2 по време на начално зареждане вече няма да извика менюто за настройка на BIOS

  Извършване на възстановяване на системата извън Windows (Това е само за модели с предварително инсталиран Windows 8)
  1. Проверете дали компютърът е изключен
  2. Натиснете “бутона Assist”
   Вижте в ръководството за потребителя къде се намира “бутона Assist” на вашия компютър
  3. Ще се стартира VAIO Care Rescue Mode
  4. Можете да избирате между 6 опции:
   1. Възстановяване или поддръжка на системата [F10]
    Тази опция позволява на потребителя да изпълни възстановяване на системата до фабричното състояние
   2. Стартиране от носител (USB устройство/оптичен диск) [F11]
    Тази опция позволява на потребителя да зареди от CD/DVD или от USB устройство
   3. Стартиране на BIOS [F2]
    Тази опция позволява на потребителя да влезе в BIOS и да направи промени в системата
   4. Изключване [F4]
    Тази опция ще изключи компютъра
   5. Стартиране на Windows [Esc]
    Тази опция ще позволи на потребителя да зареди Windows
   6. Избор на език [F1]
    Тази опция ще позволи на потребителя да избере различен език
  5. Изберете “Възстановяване или поддръжка на системата [F10]”
  6. Изберете клавиатурната подредба от меню “Избор на вашата клавиатурна подредба”
  7. Изберете “Отстраняване на неизправности” от меню “Избор на опция”
  8. Изберете “Възстановяване и поддръжка” от меню “Отстраняване на неизправности”
  9. Изберете “Windows 8” от меню “Инструмент за възстановяване”
  10. Ще се появи VAIO Care Rescue Mode
  11. Изберете “Стартиране на съветник за възстановяване”
  12. Изберете “Прескочи спасяването”
  13. Изберете “Да, сигурен съм.”, после изберете “Старт на възстановяване“