ID на член : 00123659 / Последна актуализация : 29/03/2019Печат

Поправка и възстановяване на компютъра ви (Windows 8.x)

  Следвайте тези стъпки, за да извършите външно за Windows системно възстановяване.

  1. Натиснете и задръжте бутона Power (Захранване), докато компютъра се изключи напълно.

   ВАЖНО:

   • Тази процедура трябва да се извърши от състояние на напълно изключено захранване.
   • Когато изберете опцията за изключване в операционната система Windows 8, компютърът не се изключва напълно, а отписва всички потребители и влиза в състояние на хибернация. Това е познато като хибридно изключване. Това ново поведение за изключване/стартиране позволява на свързания хардуер да остане разпознат и е по-бързо и лесно от пълно ново инициализиране на системата.
  2. На клавиатурата натиснете бутона Assist (Помощ).

   Изображение

   ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на бутона Assist (Помощ) ще зависи от специфичния модел компютъра ви. За да видите местоположението на бутона Assist (Помощ) на компютъра си, вижте предоставените ръководства с инструкции. $Ръководства

  3. Компютърът ще се стартира с екрана VAIOCare | Rescue Mode.

   Изображение

   ЗАБЕЛЕЖКА:

   • Recover or maintain your System [F10] (Възстановяване или поддръжка на системата ви [F10]) – Тази опция ви позволява да извършите системно възстановяване и да върнете компютъра обратно до фабрично състояние.
   • Start from media (USB device/optical disc) [F11] (Стартиране от носител (USB устройство/оптичен диск) [F11]) – Тази опция ви позволява да стартирате компютъра от CD/DVD диск или USB устройство.
   • Start from network [F12] (Стартиране от мрежа [F12]) – Тази опция ви позволява да стартирате компютъра от мрежово устройство.
   • Start BIOS [F2] (Стартиране на BIOS [F2]) – Тази опция ви позволява да влезете и да правите промени в BIOS.
   • Shut down [F4] (Изключване [F4]) – Тази опция ще изключи компютъра.
   • Start Windows [Esc] (Стартиране на Windows [Esc]) – Тази опция ще ви позволи да стартирате компютъра с Windows по нормалния начин.
   • Select language [F1] (Избор на език [F1]) – Тази опция ще ви позволи да изберете различен език.
  4. Натиснете клавиша F10, за да изберете опцията Recover or maintain your System [F10] (Възстановяване или поддръжка на системата ви [F10]).
  5. В Choose your keyboard layout screen (Изберете екрана за оформление на клавиатурата ви) щракнете върху предпочитаното оформление на клавиатурата.

   Изображение
    
  6. В Choose an option (Избор на опция) щракнете върху опцията Troubleshooter (Приложение за отстраняване на неизправности).

   Изображение
    
  7. В екрана Troubleshooter (Приложение за отстраняване на неизправности) щракнете, за да изберете, върху опцията Recovery and maintenance (Възстановяване и поддръжка).

   Изображение
    
  8. В екрана Recovery Tool (Инструмент за възстановяване) щракнете, за да изберете, върху Windows 8.

   Изображение
    
  9. В екрана VAIO Care (Rescue Mode) (VAIO Care (Спасителен режим)) щракнете върху опцията Start recovery wizard (Стартиране на съветника за възстановяване).

   Изображение
    
  10. В прозореца Do you need to rescue your data? (Имате нужда да спасите данните си?) щракнете върху Yes, I'd like to rescue my data (Да, желая да спася данните си).

   Изображение

   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на компютъра нямате данни, които имат нужда от архивиране, щракнете върху бутона Skip Rescue (Пропускане на спасяването) и продължете към Стъпка 16.

  11. Свържете външно устройство за съхранение, например USB твърд диск или флаш памет, към компютъра.
  12. В прозореца Select Rescue type (Избор на тип спасяване) щракнете върху Easy rescue (Лесно спасяване).

   Изображение

   ЗАБЕЛЕЖКИ:

   • Ако искате ръчно да изберете файловете за архивиране, щракнете върху Custom Rescue (Персонализирано спасяване) и след това следвайте екранните инструкции.
   • Софтуерът автоматично ще открие данните ви.
  13. Щракнете, за да изберете устройството, където искате да архивирате данните си, и след това щракнете върху бутона Next (Напред).

   Изображение

   ЗАБЕЛЕЖКА: Този екран показва нужното количеството място на диска и количеството свободно място на външния твърд диск.

  14. В прозореца Confirm options and start rescue (Потвърждение на опциите и стартиране на спасяването) щракнете върху бутона Start Rescue (Стартиране на спасяването).

   Изображение

   ЗАБЕЛЕЖКА: Прозорец за напредъка ще покаже състоянието на архивирането.

  15. В прозореца Rescue has completed successfully (Спасяването приключи успешно) щракнете върху бутона Next (Напред).

   Изображение
    
  16. В прозореца Are you sure you want to start recovery (Сигурни ли сте, че искате да стартирате възстановяване) щракнете, за да изберете, върху Yes, I'm sure (Да, сигурен(на) съм), след което щракнете върху бутона Start Recovery (Стартиране на възстановяването).

   Изображение

   ЗАБЕЛЕЖКА: Показва се прозорец за състоянието, който показва напредъка на различни приложения. Не се изисква действие. Този процес може да отнеме до 2 часа и компютърът може да се рестартира няколко пъти.

   Изображение
    

  17. В прозореца Recovery complete (Възстановяването приключи) щракнете върху бутона Restart (Рестартиране).

   Изображение
    
  18. След рестартирането на компютъра следвайте екранните инструкции, за да настроите операционната система и завършите системното възстановяване.