ID на член : S700023100 / Последна актуализация : 06/11/2012Печат

Информация относно изтегляне на файлове за VAIO

  Тази статия дава общ преглед на файловете за изтегляне, предоставени на нашия уебсайт.

  Всички налични драйвери и актуализации за вашия модел VAIO могат винаги да бъдат намерени в раздел Файлове за изтегляне за вашия модел.
  В зависимост от вашия модел VAIO и предварително инсталираната операционна система в този раздел може да се показват различни подраздели.  По-долу е дадена малка илюстрация.

  Най-нови файлове за изтегляне

  Този раздел съдържа всички налични актуализации за вашата предварително инсталирана операционна система.  Актуализациите могат да бъдат приложения, драйвери, актуализации на фърмуер на компоненти и актуализации на bios.
  Те се добавят в зависимост от наличността и са насочени преди всичко към решаване на проблеми или към добавяне на функции.

  Повечето от тези драйвери се предоставят също чрез предварително инсталираната функция VAIO Update или VAIO Care.  Препоръчваме винаги да инсталирате актуализациите, предоставени чрез VAIO Update/VAIO Care.
  Забележка: VAIO Update/VAIO Care е налична само при предварително инсталираната операционна система и не се поддържа, ако на VAIO бъде инсталирана друга операционна система. 

  Предварително инсталирани драйвери и програми

  Този раздел съдържа всички драйвери и помощни програми, които са предварително инсталирани на VAIO.  Те могат да се използват за преинсталиране на повреден драйвер или ако желаете да инсталирате своя операционна система.
  Ние се стремим да ги поддържаме в наличност за всеки модел на VAIO.  

  Моля, обърнете внимание, че вашите оригинални драйвери може да се намират също и на твърдия ви диск, обикновено в папка C:\Windows\Drivers или C:\Drivers.  За по-старите модели можете да ги намерите в дисковете за възстановяване.

  Забележка 1:  за тези драйвери не е възможно да бъде предоставена поддръжка.
  Забележка 2:  нямаме право да публикуваме оригиналните инсталационни програми за приложения на 3-ти страни в този раздел.  Драйверите и помощните програми, които публикуваме, са предназначени да помогнат на вашия VAIO да функционира правилно; а не за възстановяване на оригиналната предварително инсталирана среда. 

  Връщане към по-стара / надграждане на операционна система

  Само за определени модели са осигурени драйвери за връщане към по-стара операционна система или надграждане на операционна система и указания.    За да разберете кои опции са налични, посетете раздела Файлове за изтегляне и проверете кои операционни системи са споменати.

  Всички налични в момента драйвери са публикувани в раздела за изтегляне на файлове за вашия VAIO.  Ако операционната система не е спомената, това означава, че драйверите за тази операционна система не съществуват за този модел.
  За модели с предварително инсталиран Windows 8: не са налични драйвери за връщане към по-стара операционна система.

  Linux

  За съжаление не можем да предоставим поддръжка или драйвери за Linux.  Можете да намерите помощ от други потребители в дискусионните форуми за VAIO.