ID на член : 00278221 / Последна актуализация : 21/09/2023Печат

Как да нулирате телевизора си Sony (меко рестартиране, включване и изключване на телевизора или възстановяване на фабричните настройки)

  Какви видове нулиране на телевизора мога да направя?

  Видове нулиранеМоят телевизор реагираМоят телевизор не реагира
  Меко рестартиране (Android TV и Google TV)Натиснете и задръжте бутона POWER на дистанционното управление, за да изберете Restart (Рестартиране). Не е възможно
  Включване и изключване на телевизора (за всички телевизори)Извадете кабела за електрозахранване за 30 секунди и отново го включетеИзвадете кабела за електрозахранване за 30 секунди и отново го включете
  Възстановяване на фабричните настройки* (всички телевизори)Осъществете достъп до настройките, преминете към Factory Data Reset (Възстановяване на фабричните настройки) Не е възможно
  Ръчно възстановяване на фабричните настройки (Android TV и Google TV)*
  (Докоснете, за да преминете към раздел)
  Използвайте бутоните на телевизора (на телевизора, а не на дистанционното управление) за ръчно нулиранеИзползвайте бутоните на телевизора (на телевизора, а не на дистанционното управление) за ръчно нулиране

  * Не забравяйте, че възстановяването на фабричните настройки изтрива настройките и изисква нова настройка на телевизора.


  Проблеми с реагирането на телевизора

  Ако телевизорът ви реагира, но има специфични проблеми (сривове на приложения, случайни изключвания и т.н.), опитайте:

  • Меко рестартиране (Android TV и Google TV): Натиснете и задръжте бутона POWER, докато телевизорът се рестартира или се появи меню, след което изберете Restart (Рестартиране).
  • Включване и изключване на телевизора (за всички телевизори): Извадете кабела за електрозахранване за 30 секунди и отново го включете.

  Как да извършите възстановяване на фабричните настройки

  Ако предишните стъпки са неуспешни, но имате достъп до настройките, извършете възстановяване на фабричните настройки в системните настройки:

  • На дистанционното управление натиснете бутон за бързи настройки (бутон за бързи настройки), бутона HOME или бутона ACTION MENU в зависимост от модела на телевизора/дистанционното управление.
  • Изберете зъбно колело или стрелка за настройки.
  • Следните стъпки ще варират в зависимост от опциите на телевизионното меню:
   • Изберете System → (Система) About → (Относно) Reset → (Нулиране) Factory data reset → (Нулиране до фабрични настройки) Erase everything → (Изтриване на всичко) Yes. (Да)
   • Изберете Device Preferences → (Предпочитания за устройство) Reset → (Нулиране) Factory data reset → (Нулиране до фабрични настройки) Erase everything → (Изтриване на всичко) Yes. (Да)
   • Изберете Storage & reset → (Съхранение и нулиране) Factory data reset → (Нулиране до фабрични настройки) Erase everything → (Изтриване на всичко) Yes. (Да)

  Нулирането до фабрични настройки може да отнеме няколко минути. Изчакайте, докато процесът завърши, и телевизорът ще започне първоначалната настройка.


  Проблеми с нереагиращ телевизор

  Ако телевизорът не реагира (блокирал е, не се включва и т.н.), опитайте:

  • Включване и изключване на телевизора (за всички телевизори): Изключете щепсела за 30 секунди, след което го включете отново.
  • Ръчно възстановяване на фабричните настройки (Android TV и Google TV): Ако достъпът до настройките е невъзможен.

  Как да извършите ръчно възстановяване на фабричните настройки

  Ако е невъзможно да получите достъп до настройките с дистанционното управление, извършете ръчно възстановяване на фабричните настройки, като използвате бутоните на телевизора.

  Следвайте инструкциите спрямо броя на бутоните на телевизора ви:

  Къде се намира бутонът за включване на захранването на вашия телевизор?

  Тип A: Вашият модел телевизор има един бутон

  Тип B: Вашият модел телевизор има три бутона (отляво, отдясно и на гърба на телевизора)

  Тип C: Вашият модел телевизор има повече от три бутона

  Ако проблемът не се отстрани, след като сте изпълнили стъпките в тази статия, моля, свържете се с нас.