Xperia: стремеж към устойчивост 

Открийте как в Sony и Xperia работим, за да бъдем по-устойчиви във всичко, което правим.

Лого за Road to Zero
Road to Zero на Sony Group

В Sony разбираме, че нашите действия като корпорация зависят от доброто състояние на околната среда на Земята. Ето защо създадохме нашия глобален екологичен план, Road to Zero, който има за цел да постигне нулев отпечатък върху околната среда през целия жизнен цикъл на нашите продукти и бизнес дейности до 2050 г.

Зелено управление 2025 г.

Sony поставя средносрочни екологични цели на всеки пет години по пътя към главната цел за нулев отпечатък върху околната среда до 2050 г. Те се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на нашите продукти във връзка с изменението на климата, ресурсите, химическите вещества и биоразнообразието. В последния си набор от цели, "Зелено управление 2025", в Sony сме заложили постепенно намаляване на всички пластмасови опаковъчни материали за нови малки продукти, докато вървим към пълно им елиминиране.

Лого на "Зелено управление 2025"
Малък флакон с бели пластмасови гранули до купчина черни и купчина бели пластмасови гранули
SORPLAS™, оригиналната рециклирана пластмаса със забавено горене на Sony

През 2011 г. Sony започна практическо използване на ориентираната към устойчивост рециклирана пластмаса (SORPLAS) – рециклирана пластмаса със забавено горене, създадена чрез патентованата технология за смесване, която съчетава отпадъчни пластмаси (поликарбонатна смола) от различни източници и оригинален, безхалогенен и безфосфорен забавител на горенето, произведен по разработен от Sony процес.

Свеж подход към опаковането

През последните години проблемите в околната среда, като замърсяването на океаните например, подчертаха необходимостта от намаляването на пластмасите за еднократна употреба. В Sony работим от известно време за премахването на пластмасата от нашите опаковки и през 2021 г., с пускането на Xperia PRO-I, станахме първите в отрасъла които направиха това. В опаковката няма пластмаса, като пластмасовите компоненти са елиминирани или заменени с хартиени материали.

Продуктова опаковка на Xperia
По-устойчиви смартфони Xperia

Наред с екологичните планове на Sony за цялата корпорация, прилагаме редица специфични за Xperia инициативи за устойчивост.

Диаграма, показваща намаляване на пластмасата в опаковките на Xperia от 2018 г. до пускането на Xperia PRO-I през 2021 г.
Премахване на пластмасата от опаковката на Xperia

Въпреки че сме фокусирани върху намаляването на екологичния отпечатък на опаковките на Xperia от няколко години, първоначално успяхме да сменим само по-големите пластмасови части от опаковката с хартиени. В резултат на това все още се използват приблизително 27% пластмаса в опаковката на модела Xperia от 2018 г. С течение на времето обаче процесите ни се развиха, така че вече можем да премахнем пластмасата дори и от най-малките части на опаковката, с което достигнахме и до опаковката без никаква пластмаса на Xperia PRO-I.

По-устойчива политика за хартията

Освен че се стремим към намаляване на използването на ценни хартиени ресурси, наш приоритет е закупуването на хартия съгласно устойчиви политики като сертифицирана от FSC хартия и рециклирана хартия. Целулозната поставка в опаковката за смартфона е направена от отпадъчна хартия, която не може да бъде рециклирана в други хартиени продукти. Избирайки суровина, която съответства на цвета на външната кутия, можем директно да я оформим – без нужда от избелване или оцветяване.

Купчина смачкана хартия

За да гледате това видео, трябва да приемете бисквитките на Youtube

Влезте в предпочитанията си за бисквитки по-долу и се уверете, че сте включили бисквитките за Youtube в раздела "Функционални".

Опаковка без пластмаса

В това видео нашият инженер по дизайна на опаковките, Томоюки Нишизаки, разказва как постигнахме опаковка без никаква пластмаса за Xperia PRO-I.

Намален размер на опаковката

Като друга ключова част от нашия стремеж към устойчивост опаковката на продуктите на нашите модели Xperia от 2022 г. е с намален с 50% размер в сравнение с предишните модели. Това намалява теглото на пратките, като намалява CO₂ емисиите с до 36% на артикул при транспортиране.

Изображение, сравняващо опаковката на Xperia 1 IV с неговия предшественик – опаковката на Xperia 1 IV е 50% по-малка
Илюстрация на USB кабел и зарядно устройство със зелена линия, която ги пресича, плюс икона на планетата Земя и смартфон Xperia
Да изградим заедно устойчиво общество

Наред с вътрешните инициативи, Sony насърчава и своите бизнес партньори, потребителите и други заинтересовани страни да предприемат действия, за да си сътрудничим към изграждането на устойчиво общество. Вече не включваме USB кабели и зарядни устройства към смартфони Xperia, тъй като повечето клиенти вече имат такива, които могат да използват, и молим клиентите на Xperia да рециклират опаковката на смартфона си.