Sony и околната среда

Стремеж за постигане на нулево влияние на околната среда

Опазване на околната среда в продуктите на Sony

Ние от Sony винаги се стремим да намалим влиянието върху околната среда от нашата широка гама продукти. Тези усилия са очевидни в дизайните, създадени с мисъл за компактност, лекота и енергийна ефективност, които намаляват разхищението на ресурси при малка консумирана мощност като допълнение към нашата отдаденост в използването на рециклирани материали. 

Истинско енергоспестяване за един виртуален свят

PlayStation® позволява на хората да изживеят страхотни нови светове чрез страхотни работни показатели. Но нуждата от намалено въздействие върху околната среда реално се увеличава. Тук предлагаме поглед върху усилията на Sony да пести енергия и ресурси.

Вижте още продукти на Sony с екологосъобразни функции

Технология на Sony за опазване на околната среда

Ние от Sony разработваме технологии за опазване на околната среда, за да намалим нашето вредно въздействие.

За намаляване на фабричния отпечатък

В Япония и по света Sony стартира инициативи с мисъл за околната среда, насочени към представянето на продуктите ни и към многото начини, по които те се произвеждат.

Проектори за следващото поколение

Прожектирайте изящество с по-голямо въздействие върху вашата аудитория и по-малко въздействие върху околната среда. Лазерните проектори от Sony се нуждаят от минимална поддръжка и предлагат най-добрата ефективност, реакция и удобство.

Вижте още продукти на Sony с екологосъобразни функции

Дейностите на Sony за опазване на околната среда по света

Всяка компания от групата на Sony в целия свят е ангажирана в дейности за опазване на околната среда, конкретно разработени с мисъл за местната общност.

Усилия, признати с награда за най-добри практики Green Supply Chain – Шанхай, 2017 г.

Китай

Усилия, признати с награда за най-добри практики Green Supply Chain – Шанхай, 2017 г.

Награда за устойчиво управление на материалите Electronics Challenge, 2017 г.

Северна Америка

Награда за устойчиво управление на материалите Electronics Challenge, 2017 г.

Sony DADC в "Конкурс на Обединеното кралство за акценти във фотографията на биоразнообразието" и "Изграждане на къщи за насекоми" на тяхното лятно събитие

Европа

Sony DADC в "Конкурс на Обединеното кралство за акценти във фотографията на биоразнообразието" и "Изграждане на къщи за насекоми" на тяхното лятно събитие

Извършване на ново опаковане с рециклиран филц

Япония

Извършване на ново опаковане с рециклиран филц

Проект за рециклиране на дарено дърво за изхвърляне

В цяла Азия

Проект за рециклиране на дарено дърво за изхвърляне

Sony Inter-American, S.A бяха на Festi Harpia 2017, за да подкрепят опазването на биологичното разнообразие

Латинска Америка

Sony Inter-American, S.A бяха на Festi Harpia 2017, за да подкрепят опазването на биологичното разнообразие

Видеоклипове на Sony за околната среда

Защита на размножителното място на застрашената костенурка Карета в Япония

Сателитът Кунисаки на технологичния център Оита на Sony Semiconductor Manufacturing Corporation се използва за почистването на плажа Куротсузаки от над 20 години. След десетилетия отсъствие застрашените костенурки Карета се завърнаха за размножаване през 2009 г. и през всяка следваща година.

Съобщение от изпълнителния директор

Ускорете нашите инициативи за опазване на околната среда, докато напредваме към следващия етап

Инициативите за околната среда са от най-важните теми за Sony в днешното време, в което потребителите считат политиката за околната среда на компаниите като важен критерий при избора на продукти.

Sony продължава да промотира дейности за околната среда според плана за опазване "Road to Zero" за елиминиране на вредното въздействие. За да ускорим дейностите за опазване на околната среда, определихме целите ни по плана "Green Management 2020" (целева година: фискалната 2020 г.). За да ги изпълним, цялата група от компании, включително тези за развлечение и електроника, ще използват по най-добрия начин индивидуалните си силни страни за изпълнение на тези дейности.

Компаниите от групата на Sony навлязоха в следващия етап на дейностите за опазване на околната среда. Sony е отдадена не само на предлагане на продукти, услуги и съдържание за вълнуващи преживявания за потребителите, като вдъхновяват и задоволяват любопитството на клиентите по цял свят. Освен това чрез нашия план за опазване на околната среда "Road to Zero" работим в насока за елиминиране на вредното въздействие върху околната среда във всички наши корпоративни дейности.

Подпис на Кеничиро Йошида

Кеничиро Йошида

Президент и Изпълнителен директор,Представителен корпоративен изпълнителен директор,Sony Corporation

Регулаторна и друга информация за държавата ви

Научете информация във връзка с регламента за държавата ви във връзка с продуктите Sony.