Преминаване към съдържанието

Sony и околната среда

Стремеж за постигане на нулево влияние на околната среда

Опазване на околната среда в продуктите на Sony

Ние от Sony винаги се стремим да намалим влиянието върху околната среда от нашата широка гама продукти. Тези усилия са очевидни в дизайните, създадени с мисъл за компактност, лекота и енергийна ефективност, които намаляват разхищението на ресурси при малка консумирана мощност като допълнение към нашата отдаденост в използването на рециклирани материали. 

Истинско енергоспестяване за един виртуален свят

PlayStation® позволява на хората да изживеят страхотни нови светове чрез страхотни работни показатели. Но нуждата от намалено въздействие върху околната среда реално се увеличава. Тук предлагаме поглед върху усилията на Sony да пести енергия и ресурси.

Спестяване на ресурси, за което е хубаво да знаете

Мобилните продукти променят начина, по който хората живеят и работят, дават по-ясна перспектива за бъдещето чрез иновативни функции и дизайн. Xperia™ Ear е един от тези мощни инструменти. Начете как пазарното разширение се балансира с екологичната осведоменост.

Вижте още продукти на Sony с екологосъобразни функции

Технология на Sony за опазване на околната среда

Ние от Sony разработваме технологии за опазване на околната среда, за да намалим нашето вредно въздействие.

Водещи в развитието на рециклирана пластмаса

Водещи в развитието на рециклирана пластмаса

В Sony намалихме използването на невъзобновяеми ресурси, като разработихме SORPLAS™ – рециклирана пластмаса, която предлага устойчивост и високи работни показатели, които я правят идеална за новите ни продукти.

Рециклиране и по-добро изживяване при слушане

Увеличената употреба на рециклирана пластмаса е част от плана на Sony за околната среда за нулево въздействие върху нея. Sony въвежда нова рециклирана пластмаса, която ще съдейства за използването на рециклиран материал в аудиопродукти, като предоставя висококачествен звук.

Рециклирана пластмаса: част от вашата музика

Дейностите на Sony за опазване на околната среда по света

Всяка компания от групата на Sony в целия свят е ангажирана в дейности за опазване на околната среда, конкретно разработени с мисъл за местната общност.

Най-новото от серия събития, посветени на грижата за околната среда, проведени от Sony в Китай.

Китай

Служители на Sony в Китай помагат за премахването на инвазивни видове.

Промотиране на използването на биотор.

В цяла Азия

Sony India подкрепя "Дървета за живот" – агро-лесовъден проект.

Промотиране на рециклиране на телевизори чрез кампанията "Стъпка към по-добро качество на изображението" в Мексико.

Латинска Америка

Промотиране на рециклиране на телевизори чрез кампанията "Стъпка към по-добро качество на изображението" в Мексико.

Sony е призната като лидер в управлението на водни ресурси в отчета за световните води за 2016 г. на CDP.

Япония/източна Азия

Посетителите на съоръженията за рециклиране на Green Cycle надхвърлят 15 000.

Награди на SPE през 2016 Environmental Media Awards.

Северна Америка

Награди на SPE през 2016 Environmental Media Awards.

Награда "Зелен бизнес на годината" за 2015 г.

Европа

Награда "Зелен бизнес на годината" за 2015 г.

Видеоклипове на Sony за околната среда

Angry Birds – Международен ден на щастието

Инициатива на Sony Pictures и Angry Birds в подкрепа на Международния ден на щастието на ООН за промотиране на един щастлив свят и насърчаване на действия срещу климатичните промени.

Съобщение от изпълнителния директор

Ускорете нашите инициативи за опазване на околната среда, докато напредваме към следващия етап

Инициативите за околната среда са от най-важните теми за Sony в днешното време, в което потребителите считат политиката за околната среда на компаниите като важен критерий при избора на продукти.

Sony продължава да промотира дейности за околната среда според плана за опазване "Road to Zero" за елиминиране на вредното въздействие. За да ускорим дейностите за опазване на околната среда, определихме целите ни по плана "Green Management 2020" (целева година: фискалната 2020 г.). За да ги изпълним, цялата група от компании, включително тези за развлечение и електроника, ще използват по най-добрия начин индивидуалните си силни страни за изпълнение на тези дейности.

Компаниите от групата на Sony навлязоха в следващия етап на дейностите за опазване на околната среда. Sony е отдадена не само на предлагане на продукти, услуги и съдържание за вълнуващи преживявания за потребителите, като вдъхновяват и задоволяват любопитството на клиентите по цял свят. Освен това чрез нашия план за опазване на околната среда "Road to Zero" работим в насока за елиминиране на вредното въздействие върху околната среда във всички наши корпоративни дейности.

Подпис на Кацуо Хирай

Кацуо Хирай

Президент и Изпълнителен директор,Представителен корпоративен изпълнителен директор,Sony Corporation

Road to ZERO

Планът на Sony за опазване на околната среда

Компаниите от групата на Sony подкрепят нашия план за опазване на околната среда "Road to Zero" за постигане на нулево въздействие върху околната среда. Подробности за плана можете да намерите на специален сайт.

Spotlight (светлинно петно)

Включени отчети за забележителни инициативи за опазване на околната среда на Sony.

ОТЧЕТ НА CSR 2015 г.

Отчет на CSR

Отчет на CSR, който разкрива ключовите CSR дейности на Sony.

Регулаторна и друга информация за държавата ви

Научете информация във връзка с регламента за държавата ви във връзка с продуктите Sony.