High Resolution audio

High Resolution audio

Жена, която се наслаждава на аудио с висока разделителна способност Жена, която се наслаждава на аудио с висока разделителна способност

Така, както е замислено от изпълнителите

Наслаждавайте се на музика с качество, близко до оригиналния студиен запис, с нашата гама продукти High-Resolution Audio. 

Какво представлява High-Resolution аудио?

Терминът се отнася до колекция от дигитални процеси и формати, които позволяват кодиране и възпроизвеждане на музика, използвайки по-високи скорости на семплиране от стандартните, използвани в CD.
Графика на оригинален аналогов запис

Оригинален аналогов запис

Графика на CD 16 bit/44,1 kHz

CD: 16-bit/44,1 kHz  

Графика на High-Resolution Audio на 24 bit/96 kHz

High-Resolution Audio в 24-bit/96 kHz

Графиките по-горе започват с оригиналните аналогови звукови вълни и илюстрират ниската скорост на семплиране на CD в сравнение с по-високата честота, използвана за запис на High-Resolution Audio. Няма единен стандарт за High-Resolution Audio, но най-често използваните спецификации са 24-bit/96 kHz (предаване на 3,2 пъти повече данни от CD) и 24-bit/192 kHz (предаване на 6,5 пъти повече данни от CD).

НАМИРАНЕ НА ПРОДУКТ

ПОДДРЪЖКА