Илюстрация на конфигурацията на обектива

Конфигурация на обектива

Обективите от G Master Series отвеждат изображенията до недостижими досега нива с невероятно висока разделителна способност и боке с меко фоново размазване.

[1] Изключително асферични лещи (XA лещи) [2] ED (изключително ниско разсейване) леща

Функция за пренос на модулация на SEL35F14GM

MTF диаграма

MTF (функция за трансфер на модулация) описва доколко обективът може да възпроизвежда фини детайли, измерени като степен на контраст между фино разделени линии.

[1] Контраст (%) [2] Разстояние от оптичния център (мм) [3] Макс. апертура [4] F8 апертура [5] Пространствена честота [6] 10 линейни двойки/мм [7] 30 линейни двойки/мм [8] радиални стойности, [9] тангентни стойности

 

 

Продуктово изображение
1. Пръстен за фокусиране / 2. Бутон за задържане на фокуса / 3. Пръстен за блендата / 4. Превключвател за режим на фокус / 5. Индекс на блендата / 6. Превключвател за клик на блендата

Управление на обектива